Rehabilitasyon Alanıda Acil Durumlar

REHABİLİTASYON ALANIDA ACİL DURUMLAR Rehabilitasyondaki acil durumlar hayat tehdit eden rehabilitasyon girişimini ve fonksiyonel ilerlemeyi engelleyen durumlar olarak tanımlanabilir. Bir çok demografik ve epidemyolojik çalışmalar tıbbı acil durumların sıklıkla rehablitasyon çalışmaları sırasında ortaya çıktığını göstermiştir. Bunun nedenleri:

Alzheimer Hastalığı

ALZHEİMER HASTALIĞI Demans;mental işlevlerde, bellekte ve edinilmiş entellektüel becerilerde ilerleyici çöküntü demektir. Demans yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değil yaşla ilgili bazı hastalıkların bir semptomudur. Erişkin dönemde her yaşta görülebileceği kabul edilse de pratikte 45 yaşından önce sık rastlanmaz, 45-65 yaş arasında da nadirdir. Ancak 65 yaşından sonra insanların %10-15’inde orta veya ağır şiddette demans görülür.