Etkinlik 1.2

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 305 defa okundu

ETKİNLİK 1.2

ÖĞRETMENİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ

Bu etkinlik için İngilizce öğretmenimizi gözlemledim.

Eğitim – Öğretim yılının başında bir yıllık plan hazırlayarak başladığını, bu planın ünite, ünite planının dada günlük plan olduğunu öğrendik. Ve öğretmenimizin okuldaki bir günlük planını anlatalım.

İngilizce öğretmenimiz ders saatinden on dakika önce gelerek öğretmenler odasında , kendisinin haftalık ders programına bakıp hangi sınıfta dersi olduğunu tekrardan kontrol ediyor. Öğretmen odasına diğer öğretmen arkadaşları da geldiğinde sınıfların durumundan ve öğrencilerin seviye durumlarından konuştular. Derse başlangıç zili çaldığında sınıfa yöneldi. Ve öğrencilere gülümseyerek “günaydın arkadaşlar” dedi,yoklamayı aldı. Derse gelmeyen öğrenciler hakkında arkadaşlarından bilgi aldı. İlk olarak öğrencileri derse motive etmek, morallerini yüksek tutmak için günceldeki güzel konulardan azda olsa konuşuldu. Geçen haftaki dersin verimliliğinin arttırmak için konular tazelendi. Ve sıra bugünkü konulara geldi. Konulardan kısaca bahsettikten sonra konu içeriğini anlatmaya başladı ve anlatırken de öğrenciler tarafından daha iyi pekişmesi için tahtaya yazdı.Ders bittikten sonra on dakikalık bir teneffüs vardır.Öğretmenimiz bu arada öğretmenler odasına giderek ,dinlendi.Ayrıca ders yaptığı sınıfa giren diğer öğretmenler ile sınıfın durumunu konuştular

Öğretmenler yaptıkları yıllık planlar doğrultusunda belirli zamanlarda değerlendirme sınavları yaparlar.Böylece öğrenciler üzerindeki ders verimliliğini tespit ederler ve öğrencilerin seviye durumlarını belirlemiş olurlar.Öğretmenimizi gözlemlediğim süreç içinde öğrencilerin durumlarını konuşmak üzere veliler öğretmenimiz ile görüştüler. Öğretmenimiz bu görüşmelerden sonra öğrenci ile bireysel olarak konuşuyor ve sorunları velilerin işbirliği ile çözümlemeye çalışıyor.

Öğrenci psikolojisine göre öğrencinin aynası öğretmenleridir.Bu yüzden öğretmen okulda öğrencilerine örnek bir davranış sergilemelidir. Derse giriş çıkışı zamanın da olmalı, ders içinde günlük planını uygulamalıdır.Yani öğretmen okulda sadece öğretim değil, aynı zamanda öğrencileri eğiten bir birey olmalıdır. Ve bunlardan yola çıkarak benim görmek istediğim şekilleri gözlemlediğim öğretmende mevcuttu.

Öğrencilerin durumu velilerine bildirilmek üzere belirlenen zamanlarda veli toplantıları yapılmaktadır.Bundan önce ise eğitim öğretimin daha düzenli olması için müdür tarafından belirlenen zaman içinde öğretmenler toplantısı yapılır.Bu toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir.Öğretmenimiz ile yaptığım görüşmede kendisinin okul aile iş birliği çalışmalarına katıldığını , çeşitli faaliyetlerde ve etkinliklerde görev aldığını öğrendim.Okula gelir sağlamak için öğrencilerle iş birliği yaparak kermes, çay günleri ve yemek toplantıları gibi bir takım çalışmalara katılıyormuş.Yukarıda bahsetmiş olduğumuz işleri liste haline getirirsek;

Sene başında yapılan yıllık planlar,

Sabah okula geliş ve tören,

Günlük ders planının uygulanışı,

Öğrenci sorunlarıyla ilgilenme dinlenme,

Rehberlik hizmetleri , veliler arası görüşmeler,

Öğretmen toplantıları,

Ders araç-gereçlerin temini,

Eğitsel kol çalışmaları,

Nöbet görevleri ve okul yönetimiyle görüşmeler,

Öğrencilerin seviyelerini tespiti için yapılan yazılı ve sözlü sınavlar.

Bu işlerin bazıları günlük, bazıları haftalık, bazıları aylık ve bazıları da 6 ay olarak yapılmaktadır.

Öğretmenlerin Yetiştirilmesi ve Sorunlar:

Öğretmenler öğrencilerinin eğitim fakültelerine geçebilmeleri için öğrencilerine önem vermelidir. Ve bu konuda onlara yardımcı olmalı, derslere motive etmelidir.

Öğretmenlerin mesleki doyumunu sağlamak ve sosyal yaşamlarında da aktif olabilmeleri için ekonomik durumdan destekleri artması gerekmektedir.

Eğitim fakültelerinde mesleki uygulamaya daha çok önem verilerek durumun ciddiyeti arttırılmalıdır.

ETKİNLİK 1.3

ÖĞRENCİNİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ:

Bu etkinlik için ikinci hafta girmiş olduğumuz sınıfın rehber öğretmenine ve ders öğretmenlerine danışarak okuldaki bir günlük çalışmalarını incelemek amacıyla bir öğrenci seçtim.Ve bu öğrencinin çalışmalarına hiçbir müdahalede bulunmadan, bu öğrenciyi sınıfta bir gün boyunca gözledim.

Aynı gün içinde öğrencinin devam ettiği dersler coğrafya, ingilizce, ingilizce ve edebiyattır.

1.DERS : COĞRAFYA

Öğretmen sınıfa güler yüzle girerek öğrencilerine selam verdi ve yoklamayı almaya başladı.Yoklama işlemi bittikten sonra öğrencileri derse iyi bir psikolojiyle girmelerini sağlamak için günceldeki güzel konulardan bahsetti.Öğrencileri derse motive etmişti ve ilk olarak geçen haftanın konuları tekrarladı , böylece bilgi verimliliği öğrenciler üzerinde artmış oldu.Bu haftanın ders konusuna sıra gelmişti. Ve önceden belirlenen öğrenciler, konularını sırayla anlattılar. Bu durum öğrencilerin anlatma yeteneğini geliştiriyor ve öğrenciler tarafından dersin sevilmesini sağlıyordu. Öğretmenimiz de , konuyu kendisi anlatarak konu anlatımını bitirdi. Sonra da soru-cevap şeklinde yaparak konu öğrenciler tarafından algılandı.

Gözlemlediğim öğrenci o gün konuyu anlatacak öğrencilerden biri idi.Konuya iyi hazırlanarak gelmişti ve bu öğretmenimizin ilgisini çekmişti.Zaten konu anlatımında da öğretmeni tarafından takdir edilmişti.Bu da öğrencinin bu derse olan ilgisini ve kendisine olan güvenini arttırmaktadır.Gözlemlediğim öğrenci konusunu anlattıktan sonra yerine geçti ve konu anlatacak diğer arkadaşlarını dikkatlice dinledi.

2. DERS : İNGİLİZCE

İngilizce öğretmeni derse giriş zilinden birkaç dakika sonra derse geldi. Yoklamayı aldıktan sonra bir öğrenciye işleyeceği konuların başlıklarını tahtaya yazdırdı.Ve bunlar hakkında kısa bir bilgi vererek dersi işlemeye başladı.Öğretmenimiz bu hafta Modols konusunu işliyordu.Bir grammer kitabından konu ile ilgili örnekleri öğrencilerle birlikte çözdü. Daha sonra tahtaya sorular yazarak öğrencilerin bu soruları onbeş dakikada cevaplamalarını istedi. Öğrenciler soruları cevaplamaya çalışırken öğretmen sıralar arasında dolaşarak öğrencilerin neler yaptıklarını gözlemledi ve sorulan soruları cevapladı.

Gözlemlediğim öğrencinin bu derse karşı ilgisizliği dersin başından belli idi.Dersin başından beri yanındaki ve arkadaşları ile konuşma halinde idi.Öğretmenin tahtaya yazmış olduğu soruları çözmek için gayret göstermiyordu.Öğretmen ona soru sorduğunda ise cevabı yanlış idi.Bir sene ingilizce hazırlık görmesine rağmen ingilizceye alışamamıştı ve aldığı notlar da zayıftı.Ders süresince yaptığı tek şey tahtadaki yazıları deftere aktarmak oldu.

3. DERS : İNGİLİZCE

İngilizce öğretmeni birinci ders öncesinde öğrencilere quiz yapacağını söylemişti.Zil sesiyle öğretmen sınıfa girdi ve söylemiş olduğu gibi öğrencilere quiz yapacağını ve defter, kitapları kaldırmalarını istedi.Hazırlamış olduğu yirmi soruluk boşluk doldurma şeklindeki quiz sorularını öğrencilere dağıttı.Sorular şimdiye kadar işlenen konuları kapsıyordu.Sınav süresinin yirmibeş dakika olduğunu söyleyerek sınavı başlattı.Dersin bitimine de yarım saat kalmıştı.Quiz süresince öğrenciler sessiz bir şekilde sınav oldular.Sınav süresi sona erdi ve öğretmen kağıtları topladı.Dersin bitimine beş dakika kadar bir süre vardı.Bu süre içinde de öğretmen sınav sorularının cevaplarını verdi.

Gözlemlediğim öğrenci derse ilgisiz olduğu içindir ki quizide önemsemedi.Kağıda birkaç soru cevabı yazarak öğretmenine teslim etti ve sınıf dışına çıktı.

4. DERS : EDEBİYAT

Edebiyat öğretmeni zil sesi ile sınıfa girdi.Öğrencilerin edebiyat öğretmeni ile arası diğer öğretmenlere oranla daha samimi idi.Dersin onbeş dakika kadarı güncel konuları konuşmak ve son ders olduğu için öğrenciler üzerindeki stresi atmaya çalışmaktı ve öğretmenimizde bunu iyi bir şekilde öğrencilerine aktardı.Artık konu anlatma zamanı gelmişti.Ders arasında da öğrenci ve öğretmen arasında konuşma oluyordu.

Gözlemlediğim öğrencinin bu derse olan ilgisi diğer derslere olan ilgisinden daha fazlaydı. Yüzü gülüyor öğretmenin sorduğu sorulara cevap vermek için heyecanlanıyordu.Dersi iyi bir şekilde takip ederek tahtadaki yazıları da deftere geçirmeyi ihmal etmiyordu.

Öğrenci okuldaki edebiyat aktivitelerine de katılıyordu.

ETKİNLİK 1.4

BİR ÖĞRENCİNİN İNCELENMESİ:

12/04/2001

10 D sınıfının dersine giren öğretmenimize danışarak incelemek üzere bir öğrenci seçtik.Öğretmenimizin bana seçtiği öğrenci başarılı, birincilikleri olan bir öğrenci idi. Ama sınıfta benim incelemek istediğim bir öğrenci vardı ki;derslere o kadar düşkün değildi.

İncelediğim öğrenci sözel derslerde başarılı ama sayısal derslere karşı ilgisi olmayan biriydi.Öğretmenin anlattıklarını dinlemiyordu.Sınıfın pencere kenarındaki orta sıralarından birinde oturuyordu.Önünde ki kitaba gömülmüş hızlı bir şekilde ÖSS tarih sorularını çözüyordu. Öğretmenin dikkatini çekti. Ve öğretmen onunda derse katılması için sorular sordu. Ama her şey boştu.Öğrenci ne sorulan sorulara cevap verebiliyordu ne de derse katılmaya niyetliydi.Sürekli soru çözüyor, teneffüslerde de dinlenip , ders zili çalınca yine kendini sorulara veriyordu. İçinde hırs yapmış olmalı ki son derse kadar hep sorularla uğraştı.

05/04/2001

Bu hafta incelemek üzere seçtiğim öğrenci sınıf başkanıydı. Sınıf başkanı olduğu için öğretmenleri ile arası iyi idi. Diyalogları mükemmel , ders içinde ki davranışları bir öğrenciye yakışır şekildeydi.Ve her gün okul için uzun bir yok kat ediyordu.

1.Ders : Muhasebe

Öğretmen sınıfa girdiğinde arkadaşları ile sohbeti bırakıp öğretmene doğru yöneldi ve öğretmenini takip ederek derste en ufak bilgileri dahi önemsiyordu. Öğretmen sınıfa soru yönelttiği zaman direk cevap verme moduna geçiyordu.Ders sırasında öğretmenine sorular sorarak öğretmenle olan ilişkilerini sağlamlaştırmaya çalışıyordu.

2.Ders : Edebiyat

Edebiyat dersine düşkün olmalı ki güzel sözlere baş vurarak derse katılmaya çalışıyordu. Fakat öğretmenin dersi yüzeysel geçmesi onunda canının sıkılmasına neden olmuştu ki dersin sonlarına doğru arkadaşlarıyla sohbete başladı.

3.Ders : İngilizce

Öğretmene araç-gereçlerde yardımcı oluyor. Tahtaya yazılanları hemen defterine geçiriyordu. Öğretmenin sorduğu soruları cevaplamak için kitapları karıştırıyor, çaba gösteriyordu.

4.Ders :Milli Güvenlik

Derste öğretmenin disiplinci davranışları nedeniyle sessizce oturuyor, sadece öğretmenin yönelttiği sorulara yanıt veriyordu. Ama cevap verme isteği azdı, dersten de sıkıntı duyduğu belliydi.

ETKİNLİK 1.5

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Öğretmen adayı:Elif YAŞAR Sınıf:9-B

Öğretmen : Özlem KUTGİ Tarih:19/03/2001

Öğrenci sayısı :30 Ders:İngilizce

Konu :Modols

Saat Öğretmen Etkinliği Öğrenci Etkinliği

9:10 Öğretmen öğrencilerle güncel konular Öğrenciler öğretmenlerini din-

hakkında konuşup sınıfın dikkatini ken- lediler.Kendi fikirlerini de söy-

sine topladı. lediler.

9:15 Geçmiş dersle ilgili anlaşılmayan nok- Anlamadıkları noktaları sordular.

taların olup olmadığı sordu.Gelen so- Öğretmenin verdiği cevapları

ruları yanıtladı. dinlediler.

9:22 Modols hakkında bilgi verdi.Modolsın Öğrenciler öğretmeni dinlediler.

ne işe yaradığını belirtti ve öğrencilere Tahtada ki yazıları defterlerine

not aldırdı.Yeni ingilizce kelimelerin an- geçirdiler.Yabancı yeni kelime-

lamlarını sözlük defterlerine yazdırdı. lerin anlamlarını yazdılar.

9:35 Öğretmen, öğrencilerin not almaları sıra- Öğrenciler not almaya devam e-

sında biz stajer öğrencilerle ilgilendi.Bizim ediyorlar.

hakkımızda bilgi aldı.

9:40 Anlatılan konu hakkında örnekler yaptı. Öğrenciler örnekleri takip etti-

Bazı önemli örnekleri öğrencilere çöz- ler.Sorulan soruları cevapladılar.

dürdü.

9:45 Öğretmen ders sonunda yoklamayı aldı. Öğrenciler ödev konusunu defter-

Gelecek hafta konusu için ödev verdi. lerine yazdılar.

Öğretmen dersin %10 ’luk bölümünde düz anlatım yöntemini , %50’lik bölümünde uygulama yöntemini %20’lik bölümünde soru-cevap yöntemini kullandı.Geriye kalan %20’lik bölümünde de yoklama, uyarı ve ödev verme ile ilgilendi.

Öğrenciler, öğretmen tarafından sorulan sorulara cevap verdiler.Konu ile ilgili anlamadıkları yerlerde soru sordular.Öğretmenin verdiği cevapları dinleyip, not aldılar.

Öğrencinin kapasitesine, konunun özelliğine göre öğrencilerin ilgilerinin ve katılımlarının sürdürülebilmesi için etkinliklerin uzunlukları değişmelidir.Eğer sınıfın kapasitesi düşükse, öğrencilerin ilgisini çekmek ve katılımını sağlamak için her bir etkinliğin süresi uzatılmalı ve konu basite indirgenerek günlük hayattan örnekler verilerek daha aktif hale getirilmelidir.

Etkinlikler genellikle belli bir sıraya göre gerçekleştiriliyor.Önce geçmiş dersin tekrarı yapılıp, öğrencilerin eksik kalan konuları tamamlanıyor. Daha sonra yeni konuyla bağlantı kurularak genel bir giriş yapıldıktan sonra konuya sorularla başlanıyor.Düz anlatım ve soru-cevap şeklinde ders devam ediyor.Eğer ders bilgisayar, muhasebe vb. gibi uygulamalı ise bu durumda anlatılan konu ile ilgili bir örnek çözülür.Öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri sağlanır.Bir sonraki ders için konuya hazırlıklı gelmeleri istenir.Bugün işlenen konunun tam anlaşılması için bir ödev verilir.

Her öğretmenin kendine ait belirli ders anlatma yöntemleri vardır.Bazıları sadece düz bir anlatım ile dersi anlatırlar.Coğrafya öğretmeni konuyu grupsal çalışma ile işliyor.Her hafta belirlenmiş olan üç öğrenci konuyu anlatıyor.Sınıf konuyu anlatan arkadaşlarına soru yöneltebiliyor.Öğrenciler tarafından konunun daha iyi algılanması için öğretmen konuyu anlatıyor ve o günkü ders bitmiş oluyor.

Her öğretmen ders saatini farklı kullanır.İyi bir öğretmen konuyu anlatması ve yaptığı etkinliklerle bu süreyi en verimli şekilde kullanır.Zamanı kullanma sınıfın özelliğine göre de değişir.

Konunun önemi, özelliğine göre teknikler kullanılırsa öğrenme daha kalıcı ve yararlı olacaktır.

ETKİNLİK 1.6

YAN BRANŞINIZDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Öğretmen Adayı :Elif YAŞAR Sınıf :10-C

Öğretmen :İ. Hakkı NAÇAR Tarih :26/03/2001

Öğrenci Sayısı :22 Ders :Proglamlama

Konu :Qbasıc

Saat Öğretmen Etkinliği Öğrenci Etkinliği

9:10 Öğretmen öğrencilerle günlük olaylar Öğrenciler öğretmenlerini dinle-

hakkında konuşup sınıfın dikkatini ken- diler.Kendi fikirlerini de söyle-

sinde topladı. diler.

9:15 Geçmiş dersle ilgili anlaşılmayan nok- Anlamadıkları noktaları sordular.

taların olup olmadığını sordu.Gelen so- Öğretmenin verdiği cevapları

ruları yanıtladı. dinlediler.

9:25 Qbasıc komutları hakkında bilgi verdi. Öğrenciler öğretmenin anlattığı

Komutların genel kullanımlarını ve ne işe konutları defterlerine not aldılar.

Yaradıklarını not aldılar.Yabancı olan ko-

Mutları öğretmen tahtaya yazdı.

9:35 Öğretmen öğrencilerin not almalarını bek- Öğrenciler not almaya devam e-

lerken biz stajerlere sorular sorarak bizimle diyorlar.

İlgilendi.

9:45 Anlatılan komutları kapsayan bir örnek p- Yazılan programı her öğrenci

rogram yazdırdı.Öğretmen sınıfta dolaşa- kendi bilgisayarına yazıp örneği

rak öğrencilerle program hakkında birey- uyguladı.Böylece komutların iş-

sel olarak konuştu. levlerini öğrenmiş oldular.

Öğretmen dersin %20’lik bölümünde düz anlatım yöntemini kullandı.%40 uygulama yöntemi, %30 soru-cevap yöntemini kullanarak geriye kalan %10 ‘luk zamanda da yoklama, uyarı ve ödev verme ile geçirerek ona verilen süreyi verimli bir şekilde kullanmış oldu.

Öğretmenler konu anlatımında ses tonunu, jest ve mimiklerini iyi kullanarak öğrencilerin dikkatini kendisine çekmesi gerekir.Bu da dersin verimliliğini arttırır.Zamanın iyi kullanılması ise iyi bir öğretmen niteliğini sergiler.

Öğrencilerle ilgilenmek, onlara değer verildiğini göstermek öğrenciyi moral açısından iyileştirir.Onlara her konuda yardımcı olmak, ders dışında da sorunlarına çözüm aramak öğrencinin öğretmenini sevmesine ve derse olan ilgisinin artmasını sağlayarak öğrenci davranışlarında da iyileşmeler göstermesini sağlamış olur.

Önemli olan ders içi ve ders dışı etkinliklerdir. Bunlar öğrencinin okul ile olan bağını sıkılaştırır.Ve öğrenci dış çevresine değil, okula, öğretmenine ve derslerine yönelir.

ETKİNLİK 1.7

DERSLERİN GÖZLENMESİ:

Öğretmen Adayı :Elif YAŞAR Sınıf :10-D

Öğretmen :Esma KARACA Tarih:05/04/2001

Öğrenci Sayısı :22 Ders :Muhasebe

DERSİ PLANLAMA :Eğitim- öğretim yılının başında hazırlanan günlük plan doğrultusunda derste hangi konuları işleyeceğini planlıyor.Ve ders bu plan doğrultusunda işleniyor.Dersten önce ders kitabından notlar alarak dersi not defterine göre işliyor.

BAŞLANGIÇ :Derse günlük olay ile konuşarak, öğrencilerin dikkatini çekmeye çalıştı.Daha sonra geçen haftaya ait konu hakkında öğrencilere sorular sorarak ders işlemeye başladı.

DERSİN AMAÇLARI:Öğrencilerin konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayıp, sorular sorarak konuyu pekiştirmek.Hesaplama işlemlerinin yapımını hızlandırmak ve işlenen konunun öğrenciler tarafından tam anlamıyla öğrenilmesini sağlamak.

ÖĞRETME-ÖĞRENME YAKLAŞIMI:Öğretmen ders anlatımında öğrenme etkinliklerinin çoğunu kullanmaktadır.Dersi anlatıp öğrencilerin not almasını istiyor.İşlediği konu ile ilgili sorular sorarak, onları tahtaya kaldırıp soru çözdürerek dersin monotonlaşmaktan çıkmasını sağlıyor.Ve geçen hafta konularını da dersin başlangıcında bir özet ile tekrar etmesi, önemli yerlerde ses tonunu arttırması ve vurgulaması öğrencilerin ders izlenimlerini sürekli hale getirip, öğrenci kendini tam anlamıyla derse vermesini sağlıyor.

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ:Öğretmen dersle ilgili sorular yöneltiyor, cevap alamayınca kendisi tarafından soruları cevaplıyor.Fakat bir müddet sonra cevap verilemeyen soruları sorduğun da cevap verilmesi öğretmenin nitelik bakımında iyi bir derecede olduğunu anlatıyor.Dersin son safhalarında ise son genel tekrar yaparak dersi sonlandırıyor.

İLETİŞİM:Öğretmen bütün sınıfa sesini duyurabiliyor.Sınıfın ses seviyesini kendisi ayarladığı için öğrenciler üzerindeki hakimiyetin öğretmen elinde olduğunu gösteriyor.Önemli konularda ise ses tonunu ayarlayarak vurgulamalar yapıyor.Öğrencileirne karşı hep güler yüzlü olduğu için öğrencilerin öğretmenleriyle olan ,iletişimleri rahat.

ETKİNLİKLER ARASINDAKİ GEÇİŞLER:Öğretmen işlediği konuya göre dersin akışını değiştiriyor.Düz anlatım kullanırken , öğrencilerin bilgilerini kullanabileceği sorular yöneltiyor.Sorulara verilen cevaplar karşılığında düzeltme ve pekiştireçlere baş vuruyor.Etkinlikler arasında ki geçişle ders tek düzelikten kurtuluyor ve buda dersin daha verimli işlenmesini sağlıyor.

ÖĞRENCİLERİN YÖNETİMİ:-Öğretmen , öğrencinin davranışı aşırıya kaçtığında göz teması ile önce uyarmak istiyor.Öğrenci hala davranışlarından vazgeçmiyorsa öğretmen ses tonunu yükselterek o öğrenciye karşı dersi anlatmaya devam ediyor.Öğrenci eğer yine derse yönelmiyorsa , öğretmen o öğrenci ile daha sonra bireysel olarak konuşuyor.Kendisine karşı iyi davranışlar sergileyen ve derslerinde başarılı olan öğrencilerini daha çok güdülemek için

ise onlara övgülerde bulunuyor.Tebrik ediyor.Jest ve mimikleriyle öğrencilerin onu sevmesini sağlıyor.

DERSİ BİTİRME :Öğretmen dersi gelecek konu ile bilgiler vererek bitiriyor.Son olarak o gün işlenen konunun kısa bir özetini öğrencilere anlatarak, derste olup bitenleri gözden geçiriyor ve ileriye yönelik olarak konulardan bahsediyor.Dersi bitirmesi ve sınıfı boşaltması 5 dakika kadar zamanını alıyor.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRME:O gün işlenen konu ile ilgili ödevler veriyor.Ve gelecek hafta o ödevlere bakarak öğrencilerin çalışmalarını denetliyor.Buna göre öğrencilere sözlü notları veriyor.Ayrıca sözlü notu verirken öğrencinin sınıf içi ve dışı davranışlarını göz önüne alarak değerlendiriyor.

GENEL ÖNERİLER:Öğrenciler öğretmene karşı saygı duymaları gerekir.Bu da öğretmenin elindedir.Öğrencilerine sevgiyle yaklaşarak ve bunun sınırını da koruyarak öğrencilerden saygı davranışını görebilir.Sınıf içinde ki düzeni korumalıdır.Ders anlatımında öğrencilerin ezbercilikten kaçınmalarını sağlamalıdır. Öğrencilere konuyu mantıkları alacak şekilde vermeli ki bilgiler kalıcı olsun ve bunların tekrarlanmasını sağlayarak bilgilerin tazelenmesini yapmalıdır.

ETKİNLİK 1.8

YAN BRANŞINIZDA DERSLERİN GÖZLENMESİ:

Öğretmen Adayı :Elif YAŞAR Sınıf :9-B

Öğretmen :Ayfer SEZER Ders :Coğrafya

Öğrenci Sayısı :22 Tarih:13/03/2001

DERSİ PLANLAMA:Öğretmen derste neler yapacağını planlıyor, hazırlıyor ve bu ders hazırlanan plan doğrultusunda işleniyor.Ders kitabı ve ayrıca yardımcı kitaplar ile harita bulunuyordu.

BAŞLANGIÇ:Konu ile ilgili genel bir giriş yapıyor ve daha sonra o günkü konuyu anlatacak öğrenci tahtaya kalkarak konuyu anlatıyor.

DERSİN AMAÇLARI:Öğretmenimiz öğrencilerin erse katılımını sağlamak için öğrencilerin konuya hazırlıklı gelmelerini istiyor.Ve bunun içinde her hafta üç öğrenci gelecek konuyu anlatmak üzere belirleniyor.Konuyu anlatan öğrencilerin eksikliklerinin öğretmen tamamlıyor, ayrıca sınıfa konuyu anlatan öğrencilere soru sorma hakkı veriliyor.Böylece herkesin derse katılımı sağlanıyor.En önemli amaçlardan biri de budur zaten.Genelden örnekler verilerek öğrencilerin konunun mantığının anlaşılması sağlanıyor.

ÖĞRETME-ÖĞRENME YAKLAŞIMI:Öğretmen dersle ilgili sorular yöneltiyor, sorulara cevap verilemediğinde ise kendisi cevaplıyor.Her konu bitiminde öğrencilerle soru-cevap şeklinde iletişimini kuruyor.Her zaman için öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini belirterek, geçmiş konu tekrarı yapmalarını da istiyor.

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ:Öğretmen konu ile ilgili açıklamalar yapıp, ders için hazırlanan harita üzerinde uygulama yapılıyor.Her öğrencinin öğrenmesi çalışılıyor.Öğrencilerle derste bireysel iletişim kurarak her öğrencinin derse yönelmesini sağlıyor.

İLETİŞİM:Öğretmen bütün sınıfa sesini duyurabiliyor.Öğrencilerin ses seviyeleri gürültü düzeyine ulaşınca vurgulamalar yaparak dersin dinlenmesini sağlıyor.Derse katılmayan öğrencilerde sorular sorarak derse katılmalarını sağlıyor.

ETKİNLİKLER ARASINDAKİ GEÇİŞLER:Öğretmen işlediği konuya göre dersin akışını değiştiriyor.Düz anlatımla konuyu anlatırken , öğrencilerin bilgilerini, gerektiren sorular yöneltiyor.Ve soruları öğrenciden sonra yine cevaplıyor.

ÖĞRENCİLERİN YÖNETİMİ:Öğretmen öğrencilerin yanlış davranışlarını ilk önce alçak bir ses tonuyla uyarıyor.Davranışlarının sözlü notlarını etkileyeceğini belirterek böyle davranmamalarını belirtiyor.Dersi ilk olarak üç öğrenci anlattığı için onlara saygı duymalarını istiyor.Davranışlarını düzeltmeyen öğrencilerle de daha sonra bireysel olarak konuşuyor ve ona önem verdiğini belli ediyor.

DERSİ BİTİRME:Öğretmen derste anlattıklarını kısaca özetliyor ve derste kullanılan araç-gereçlerin nöbetçi öğrenci tarafından yerinde koyulmasını istiyor.Gelecek konuyu anlatacak üç öğrenci belirliyor ve öğrencilerle hayattaki statülerimizden bahsederek dersi bitiriyor.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRME:Öğrenciler derse karşı ilgili olsalar bile bir noktadan sonra sıkıntı duyduklarını belli ediyorlardı.Ama öğretmenlerinin sözlü notuna önem verdiklerini bildikleri için derse her zaman ilgili gözükmeye çalışıyorlardı.Konuyu anlatan öğrencilerin ne kadar dersi önemseyerek hazırlandıklarına ve anlatma yeteneklerine bakarak onların çalışmalarını değerlendiriyordu.Ve soru sorduğu zaman cevap aldığı öğrencilere teşekkür ederek ders notunu iyi bir şekilde etkileyeceğini belirtiyordu.

GENEL ÖNERİLER:Öğretmenin sınıfa hakimiyeti olması bu sınıf içinde gereken düzeni sağlamıştı.Ders sırasında da sınıf içinde dolaşması öğrencileri gözlemlemesini gerektiği gibi yapıyordu.Bu da öğretmenlerin niteliklerindendir.

ETKİNLİK 1.9

DERSİN YÖNETİMİ VE SINIFIN KONTROLÜ:

Öğretmen Adayı:Elif YAŞAR Sınıf:10-D

Öğretmen :Esma KARACA Tarih:05/04/2001

Öğrenci Sayısı :22 Ders:Muhasebe

BAŞLANGIÇ:Öğretmen derse zamanında geldi. Planında hangi konuyu işleyeceği bilgi ve konu ile ilgili sorular vardı.Görsel açıdan ise plan, ders kitabı bulunuyordu.Öğretmen sınıfa gelmeden önce ise sınıfta sessizlik vardı ve öğrenciler öğretmenleri geldiğinde hazırola geçtiler.Öğretmen derse başlamadan önce yoklamayı aldı.Ve geçen hafta derse gelmeyen öğrencilere sorular yönelterek gelmeme sebeplerini öğremdi.Arkasından ise geçen haftanın konu tekrarı kısaca yapıldı.

DERS SIRASINDA:Sınıf mevcudu az olduğu için öğrencilere ismi ile hitap ediyordu.Derste gelir-gider tablosu işlenecekti.İlk olarak bu konu hakkında öğrencilere bilgiler vererek örneklere geçti.Konunun anlaşılması için öğrencilere kısa bir müddet vererek yönerge ile ilgili iki soru cevaplamalarını istedi.Daha sonra sorulan örnekler tahtada çözümlendi.

STRATEJİLER:Yüzünü sınıfa dönük tutuyor ve gözleriyle tüm sınıfı görüş alanına alıyordu. Sınıf içinde dolaşarak öğrencileri ile ilgileniyordu ve öğrencileriyle hep göz temasında bulunuyordu.Her önemli bilginin arkasından öğrencilere sorular yöneltiyordu ve önemli noktalarda da ses tonunda değişiklikler yaparak konuyu vurguluyordu.Öğrencilere konunun mantığını güncel ve doğal konulardan örnekler vererek konunun anlaşılır ve kalıcı olmasını sağlıyordu.Derste hep sessiz kalan ve kişiliğinden dolayı çekingen olan öğrencileri tahtaya kaldırarak onlarında kişilik gelişimine yardımcı oluyordu.

DERS SONUNDA:Öğretmenin ders zamanını verimli kullanması, ders sonunda da öğrencilerle konuşmaya zaman kalmasını sağladı.Zil çaldığında ise öğrenciler teneffüse çıktılar.Ve öğretmen ders sırasında izlediği bir öğrencisi ile bireysel olarak konuştu.

ETKİNLİK 1.10

SORU SORMAYI GÖZLEMLEME

SINIF OTURMA PLANI

MASA

Bu etkinlik için coğrafya dersini seçtim.Çünkü bu dersin öğretmeni ders işlenimini güzel yapıyor ve verilen zamanı da verimli şekilde kullanıyordu.Öğretmen ders içinde sürekli olarak öğrencilere sorular sorarak onları derse yönlendirebiliyordu.Öğretmenin öğrencilere sorduğu sorular şunlardır:

Yerçekimi nedir?

Dinamik etken nedir?

Kariyolis kuvveti nedir?

İzobar nedir?

Rüzgarları gruplayınız.

Meltemler hakkında bilgi veriniz.

Bu sorular sınıftaki birden çok öğrenciye sorulmaktaydı.Öğretmen istediği öğrenciyi kaldırıp soruları cevaplamasını istiyordu.Öğretmenin soruları sormasında ki amaç bu bilgiler hakkında öğrencilerin seviyesini tartmaktı.

Soru sorduğu öğrenciye ismi ile hitap ediyor yada soru soracağı öğrenciyi numara söyleyerek belirliyordu.

Öğretmen övgü ve cesaretlendirmelerden yararlanarak öğrencilerle iletişimi sağlıyordu.

Öğretmen göz temasını kullanarak sınıfa hakim olmaya çalışıyordu.Ve öğrencilerin cevaplamaya katılımını sağlamak için jest ve mimiklerden yararlanıyordu.

ETKİNLİK 1.11

OKULDA ARAÇ-GEREÇ VE YAZILI KAYNAKLAR

Eğitim-öğretim kurumları olan okullarımızda kullanılan araç-gereç ve yazılı kaynakların önemli bir yeri vardır.

Araç-gereçler ve yazılı kaynaklar ile ilgili olarak bulunması gerekenler:

KİTAPLAR

9-B sınıfı derslerinde kullanılan kitap ismi ve kaynakları:

İngilizce :Generation

Coğrafya :Coğrafya1 (Celal AYDIN)

Matematik :Matematik 1

Tarih :Tarih 1-2 (Kemal KARA)

Muhasebe :Tutibay Yayını

Turizm :Tutibay Yayını

Kimya-Fizik:Başarı Yayınları

Bilgisayar :Tutibay Yayını

Biyoloji :Milli Eğitim

Edebiyat :Milli Eğitim

Öğrencilere okutulan ders kitapları konularla ders müfredat programı aynı paralellikte olup, konular basitten karmaşığa , somuttan soyuta ilkelerine göre düzenlenmiştir.Öğretmen ders kitabını kaynak olarak kullanmakta, ama tamamıyla da ders kitabına bağlı kalmamaktadır.Çeşitli kitaplardan da faydalanmaktadır.Ders kitaplarında konu anlatımları sonunda değerlendirme soruları vardır.Bu sorular öğrencilerle ve öğretmenle çözülerek konu tam anlamıyla hafızaya alınır.

Okullarda öğrencilerin yararlanması için kitaplıklar bulunmaktadır.Fakat bu kitaplıklar fazla gelişmiş olmadığından dolayı, öğrenciler yararlanmayı o kadar düşünmüyorlar.bu yüzden kitaplar kitaplıkta süs görevi yapıyor olması öğrencilerimizi üzüyor.Bu yüzden kaynak bulma sorunları vardır.

Öğretmenlerden bilgisayar öğretmenini seçtim.Öğretmen her sınıf için hazırlamış olduğu ders notlarını öğrencilerine vermiş ve dersi de elindeki not ve kitaptan yararlanarak işliyor. Derste konu ile ilgili örnekler yaparak , öğrencilere de evde hazırlamaları için ödev veriyor.

MATERYAL ÜRETİMİ

Okulda iki tane bilgisayar laboratuarı mevcuttur.Her bir laboratuarda 20 adet bilgisayar bulunmaktadır.Bu da öğrenci sayısına dek düştüğü için dersler sadece yüzeysel kalmıyor ve her öğrenci uygulama yapma imkanı buluyordur. Okul içinde bir tane de daktilo odası vardır.

DİĞER MALZEMELER

Okulda coğrafya ve tarih derslerinde kullanılmak üzere Türkiye Fiziki Haritası,Türkiye Bölgeler Haritası mevcuttur.Okul meslek lisesi olduğu için fen derslerinde kullanılmak üzere deney araç-gereçleri çok az sayıdadır.Bu kullanılan araç-gereçler harita odasında saklanmaktadır.

Gözlem yaptığımız sınıfların kitaplıkları mevcut değildi.Her katta öğrenci etkinliklerini gösteren panolar vardı.Öğrenciler önemli günlerle ilgili yazılar hazırlayıp, her hafta öğrencilerin bilgisini arttıracak konular sergilemek için panolar hazırlıyorlardı.

Sınıflar sınıf mevcuduna göre küçüktü.Ses ve ışık ortamı rahatsız edici durumdaydı.Ve sınıf içi duvar renginin iyi seçilmesi gerekir.Sınıf içindeki yazı tahtasının da tüm öğrenciler tarafından iyi görülebilecek bir yerde olması gerekir.

Sınıf etkinliklerinin yer aldığı fiziksel ortamın öncelikle öğrencilerin fizyolojik ihtiyaçlarına ve öğretim etkinliklerine uygun olması gerekir.Ve öğrenciler içinde katılımcı yöntemler kullanılmalıdır.

ETKİNLİK 1.12

OKUL MÜDÜRÜ VE OKUL KURALLARI

Bu etkinlik için ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ okul müdürü ile görüşerek sorduğumuz sorulara cevap aradık. Bu sorular ve cevapları şunlardır:

-Birinci sorumuz kendisinin okuldaki öğretmenler neler beklediği idi.

Öğretmenlerin dersleri programda belirtilen esaslara göre okutmalarını, bunlarla ilgili bütün deneyleri ve uygulamaları yapmalarını , ders dışında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmalarını ve bu konuda kendisinin vereceği görevleri yerine getireceğini ve en önemlisi öğrencilerini sevgiyle karşılamalarını, şahsi sorunlarını okul ve sınıf içine taşımamalarının gerektiğini söyledi.

-İkinci sorumuz yeni öğretmenlerin okula ve görevlerine uyum sağlamalarında ki rolü nedir?

Tecrübeli veya öğretmenlik mesleğini en az 3-4 yıl icra eden öğretmenlerin okula yeni ayin olduklarında bu öğretmenleri diğer öğretmenlerle tanıştırdıklarını , ders verecekleri sınıfı ve sunuşlarını bildirdiğini, okulda yapmaları gerekli görevleri, uymaları gereken kuralları hatırlattığını söyledi. Yeni öğretmenlik mesleğine başlayan öğretmenlere ise kendisinin ve tecrübeli öğretmenlerin yardımıyla başarılı bir öğretmen olmalarını sağlamak hususunda gerekli rehberliği ve her türlü yardımı yaptıklarını söyledi.

-Üçüncü sorumuz başarılı öğretmenlerin özellikleri nelerdir?

Başarılı bir öğretmen her türlü olumlu gelişmeye açık olmalı,bilgili, kültürlü ve sosyal olmalı, değişim ve yenileşmeye açık olmalı,çağdaş, yapıcı ve araştırıcı olmalaı, eğitimi ve öğretimi çağın gereklerine göre yapmalı, mesleğinin gerektirdiği bütün niteliklere sahip olmak, öğrenci ve halkı bilinçlendiren , aydınlatma da öncü olan en önemlisi de çocukları ve insanları sevmelidir.

-Dördüncü sorumuz , öğrenci ve öğretmenlerde görmek istediği davranışlar nelerdir?

Müdürümüzün istediği okul içinde ki herkesin ilk önce birbirlerine karşılıklı saygı ve sevgili davranış sergilemelerini istedi.Ve öğrenci ve öğretmen üzerine düşen görevlerin yerine getirilmesini istedi.

-Beşinci sorumuz, okuldaki çalışmalarda başlıca amaç nedir?

Okulumuzun binasının eski yapı olduğundan temizlemede zorluk çekilmektedir.Katı yakıtlı kalorifer kazanının sıvı yakıtlı hale getirilmesi, okul bahçesinin ağaçlandırılması,tam donanımlı fen bilgisi laboratuarına ihtiyaç olduğunu, ayrıca laboratuar tipi mikroskop ve 1 adet slayt makinasına ihtiyaç olduğunu ve kısa zamanda bunların karşılanması çalışmaları ve amaçları içindeyiz.

ETKİNLİK 1.13

OKUL VE TOPLUM

Her toplum bireylerini eğiterek onların toplumla uyumlu ve topluma katkıda bulunacak biçimde yetişmelerini ister. Günümüz endüstrileşmiş toplumlarda bu işlevi eğitim kurumları olan okullar üstlenmiştir.Okulların toplum ve birey açısından sayısız faydaları vardır.Okulların başlıca işlevi toplumdaki bireyleri toplumsallaştırmak, toplumdaki bireyler kültürel mirası aktarmak, bireyleri kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda eğitmek ve toplumu kalkındırmak.

Okulların öğrenmeyi kolaylaştırması için öğrencilere nitelikli bir öğretim ortamı sunması gerekir. Bulunduğumuz uygulama okulun içinde bulunduğu semtin kültürel yönleri ile iyi bir semt içinde bulumaktadır.İlköğretim ve ortaöğretim kurumları aynı bahçe içinde olup, okul çevresinde kütüphane , bilgisayar kursları verilen eğitim yerleri bulunmaktadır.

Okul içinde bulunduğum süreç içinde velilerin okulu ziyaret etmelerine dek geldim.Fakat bu sayı çok az idi.Çünkü veliler genellikle veli toplantılarında okula geliyorlarmış.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.