Öğretmenin Okuldaki Bir Günü

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 389 defa okundu

ÖĞRETMENİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ

Öğretmen sınıf içinde öğrencilerin arkadaşı gibi davranışlarda bulunarak öğrencilerin dikkatin ikendi üzerinde yoğunlaştırıyor. Böylelikle derse başladığında dersi anlatmada ve dikkat toplamada güçlük çekmiyor. Bir dersin ilk 5 dakikasında günlük hayattan veya olağan işlerden bahsederek derse giriş yapıyor. Daha sonra dersi tayin edip anlatılacak konu hakkında konuşma yaptıktan sonra konu hakkında kaynaklardan öğrencilere okutma yaparak öğrencilerin okuyarak anlamasını sağlıyor. Daha sonra konunun tam anlamıyla kavranması için soru-cevap şeklinde öğrencilerle bilgi alış verişinde bulunuyor. Dersin bitimine az bir süre kala dersi bitiriyor ve öğrencileri serbest çalışmaya bırakıyor.

Öğretmen ders içinde öğrencileri gözlemleyip gerekli gördüğü öğrencilerin velisini okula çağırıp gerekli olan konuları görüşüp, öğrenci hakkındaki görüşlerini veliye aktarıp, öğrenci velisiyle bilgi alış verişinde bulunuyor.

Öğretmen öğrencilerin dersi daha iyi anlayabilmesi için ders için özel araç gereç hazırlıyor ya da öğrencilere küçük deneyler hazırlatıp konuyu pekiştiriyor. Öğretmen okul yönetiminin gerektiren açıklamalarını sınıfta öğrencilerine anlatıp, okul yönetimi ile öğrenci arasında önemli bir faktör oluyor.

Öğretmen konunun pekiştirilmesi için eve ödev verip daha sonraki günlerde bu ödevleri kontrol edip öğrencilerin konu hakkındaki hassasiyetini değerlendiriyor.

Öğretmen okul dışında arıcılıkla uğraşıyor. Derste anlatacağı konuyu tasarlayıp öğrenciye en iyi şekilde konuyu aktarmayı planlıyor. Öğretmen ders dışında da öğrencileri ile gerektiğinde ilgilenip onlarla iç içe yaşıyor.

Öğretmen okulda geçen zamanlarında adeta özel hayatını unutuyor ve sadece öğrencilerine yoğunlaşıyor. Öğretmen kesinlikle özel hayatını okula taşımıyor.

Bunlar benim açımdan sevindirici, öğretmenin öğrencilere bir şeyler verebilmesi için öğrencilere yoğunlaşması ve özel hayatını derslere yansıtmaması gerekir. Benim gördüklerim öğrencilerin geleceği için ve geleceğin öğretmenleri için umut verici ve sevindirici şeylerdir.

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Şekil: A (Öğrencilerin oturma düzeni)

İşlenecek olan konudan çıkarılan sorular veya konu sonunda bulunan sorular öğrenciler arasında Şekil: A’da da görüldüğü gibi sırayla soru sorulur, ilk kişi soruyu sorar, ikincisi cevaplar. Cevap veremezse diğer kişiye geçer. Cevap verene kadar bu devam eder. Cevap verildikten sonra sıradaki kişi soruyu sorar ve bu sıralama bu şekilde devam eder.

Diğer bir öğretim yöntemi ise öğrencilere daha önceden bir konu verilir. Öğretmen birkaç kişi seçerek tahtaya çıkarır. Tahtaya çıkan öğrenciler konuyu anlatır. Sonra dinleyenler anlatanlara soru sorar. Daha sonra anlatanlar dinleyenlere soru sorar. Anlatım ve sorular bittikten sonra anlatanlar dışında birkaç kişi seçilip tahtaya çıkarılır ve aynı yöntemler uygulanır.

Diğer bir öğretim yöntemi olarak ta soru-cevap yöntemidir, öğretmen konuyu anlatır, öğrenciler dinler anlattıktan sonra sorular sorar. En çok kullandığı yöntem budur. Konular çeşitli tarzlardaki soru tipleriyle pekiştirilir. Bu yöntemle öğrencinin konuyu daha çabuk kavraması sağlanır.

DERSLERİN GÖZLENMESİ:

Öğretmen adayı : EMRE ÜRÜN

Sınıf : 3/B

Tarih : 30.04.2002

Ders : Hayat Bilgisi

Öğretmen : Mustafa SARUHAN

Öğrenci sayı : 35

Giriş:

Yoklama aldı. Geçen derste neler işlediğini özetleyerek anlattı. Derse çalışıp çalışmadıklarını sordu ve birkaç kişiye okutturdu. Okuma bittikten sonra anlatıp sorular sordu.

Dersin amaçları:

Maddenin kaç halde olduğunu kavrayabilme.

Öğretme-öğrenme yaklaşımı:

Öğrencilere bilgi aktarırken konudan kopmamaya çalışıp öğrencilerin dikkatini dağılmamaya çalışmaktadır.

Öğretim yöntemleri:

Her konudan sonra öğretmen sorular sorar. Anlatım-soru-cevap tipinde öğretim yöntemi kullanır. Günlük hayattan örnekler vererek, konuyu daha iyi anlamalarını sağlar.

İletişim:

Öğretmen ses tonunu anlayacağı seviyede tutuyor. Sınıftaki gürültüye göre ses tonunu ayarlıyor. Öğrencilerle göz teması kurarak dersin hakimiyetini sağlıyor.

Etkinlikler arası geçişler:

Sınıfta bir anlaşma sağlandıysa olayı özetleyip diğerine geçiyor. Anlaşma yoksa vazgeçilebiliyor.

Öğrencilerin yönetimi:

Öğrencilerin yönetimi önce susması veya dinlemesi için uyarılıyor, buna yine devam ediyorsa kızıyor. Bir birleri arasında iletişimin daha iyi olması için, bir birlerine soru sorarak öğrenmeleri için gruplar yapıyor.

Dersi bitirme:

Dersi özet yaparak bitiriyor. Anlamadıkları yer olup olmadığını soruyor.

Öğrenci çalışmalarını değerlendirme:

Anlatılan konu ile ilgili kısa cevaplı sorular sorarak öğrencilerin cevaplamasını istiyor. Eksiklerim görüp öğrencilerin öğrenmesini sağlıyor.

Öğretmen adayı : EMRE ÜRÜN

Sınıf : 3/B

Tarih : 30.04.2002

Ders : Matematik (2 DERS)

Öğretmen : Mustafa SARUHAN

Öğrenci sayı : 35

Giriş:

Yoklama aldı. Geçen derste neler işlediğini özetleyerek anlattı. Derse çalışıp çalışmadıklarını sordu. Okuma bittikten sonra konu tahtada öğretmen tarafından örnek sorular çözülmek kaydıyla öğrencilere anlatılır. Daha sonra ünite dergisinden sorular öğrenciler tarafından sırayla tahtada çözülür.

Dersin amaçları:

Doğal sayılarda büyüklük, küçüklüğü kavrayabilme.

Öğretme-öğrenme yaklaşımı:

Öğrencilere bilgi aktarırken konudan kopmamaya çalışıp öğrencilerin dikkatini dağılmamaya çalışmaktadır. Her öğrenciye soru soracağım belirterek öğrencilerin dersten kopmamalarını sağlıyor.

Öğretim yöntemleri:

Her konudan sonra öğretmen sorular sorar. Anlatım-soru-cevap tipinde öğretim yöntemi kullanır.

İletişim:

Öğretmen ses tonunu öğrencilerin anlayacağı seviyede tutuyor. Sınıftaki gürültüye göre ses tonunu ayarlıyor. Öğrencilerle göz teması kurarak dersin hakimiyetini sağlıyor.

Etkinlikler arası geçişler:

Sınıfta bir anlaşma sağlandıysa olayı özetleyip diğerine geçiyor. Anlaşma yoksa vazgeçilebiliyor.

Öğrencilerin yönetimi:

Öğrencilerin yönetimi önce susması veya dinlemesi için uyarılıyor, buna yine devam ediyorsa kızıyor. Bir birleri arasında iletişimin daha iyi olması için, bir birlerine soru sorarak öğrenmeleri için gruplar yapıyor.

Dersi bitirme:

Dersi özet yaparak bitiriyor. Anlamadıkları yer olup olmadığını soruyor.

Öğrenci çalışmalarını değerlendirme:

Anlatılan konu ile ilgili kısa cevaplı sorular sorarak öğrencilerin cevaplamasını istiyor. Eksiklerini görüp öğrencilerin öğrenmesini sağlıyor.

Öğretmen adayı : EMRE ÜRÜN

Sınıf : 3/B

Tarih : 30.04.2002

Ders : Türkçe

Öğretmen : Mustafa SARUHAN

Öğrenci sayı : 35

Giriş:

İşlenecek konuyu öğretmen okuyor. Öğrencilere yüksek sesle okutturuyor.

Dersin amaçları:

Dinleyenleri sıkmadan sesli okuma yapabilme.

Öğretme-öğrenme yaklaşımı:

Öğrenciler konuyu dikkatlice okuyup sorular soruyor.

Öğretim yöntemleri:

Okuma-soru-cevap şeklinde bir yöntem sağlanıyor.

İletişim:

Ses tonunu seviyeli tutuyor. Herkesin anlayabileceği şekilde okuyor. Öğrencilere sorular soruyor. Fiziksel yetilerini (beden dilini) kullanarak sınıfı kontrolünde tutuyor.

Öğrencilerin yönetimi:

Öğrencinin dikkatini konuya toplayacak şekilde anlatıyor. Öğrencinin rahatsız olacağı her şeyden kaçınıyor (pencerelerin açık olma durumunda dışarıdan ses gelirse kapattırması, koridorda yapılan gürültüye müdahale etmek vb. gibi). Öğrencilerin grup yaparak aralarında bir yarışma ortamı yapıyor.

Dersi bitirme:

Konunun ana fikrine değinerek özetliyor ve dersi bitiriyor.

Öğrenci çalışmalarını değerlendirme:

Anlatılan konu ile ilgili kısa cevaplı sorular sorarak öğrencilerin cevaplamasını istiyor. Eksiklerini görüp öğrencilerin öğrenmesini sağlıyor.

Öğretmen öğrencilere sınıfa girmelerini ve yerlerine oturmalarını söylüyor. Dikkatlerini toplamak için sürekli günlük hayattan örnekler veriyor, öğrencilerinde bunlara benzer örnekler vermesini istiyor. Öğrencinin dersi dinlemediğini fark ettiğinde bu öğrenciye konu ilgili sorular soruyor. Öğrenci cevap veremiyor ve derse katılmak mecburiyetinde kalıyor.

Öğretmen öğrencilere isimle hitap ediyor. Ders anlatırken öğrencilerin yüzüne bakıyor. Öğrencilerin arasında dolaşarak veya ayakta durarak bütün öğrencilerin yaptıklarından haberdar oluyor.

Soru sormayı gözlemleme:

Sorulan sınıfa soruyor öğrencileri rastgele seçiyor. Listeden farklı yöntemlerle seçiyor. Soru sorduğunda onlara zaman tanıyor. Soruya cevap alamadığında değişik şekillerde soruyor ve yaran cevaplan tamamlamaları için yardımcı ipuçları veriyor. Öğrencilere cesaret verecek sözler söylüyor (Biraz düşünün yapabilirsiniz vb. gibi). Öğrenciler çoğu zaman yanlış cevap vermekten kaçmıyorlar.

Okulda araç-gereç ve yazılı kaynaklar:

Okulda deney yapmak için gerekli araç gereçler, derslerde yardımcı olacak olan haritalar, yazılı kaynak olarak kitaplar ve bazı panolarda bulunan kompozisyon türü yazılar, geçmişte yaşanan olaylardan bahseden kısa yazılar, resimler bulunmaktadır. Aynca sınıflarda öğrenciler tarafından yapılmış resimler ve yazılmış şiirler var.

NOT:

Her hafta aynı sınıfta derse girdiğimiz için yapılan dersler ve derslerin işleniş biçimi ortalama olarak aynı. Bu sebeple derslerin gözlenmesini sadece bir hafta yazdım.

OKULUN TARİHÇESİ

TARİHİ:

Okul; A ve B Blok Binaları olarak iki ayrı bölümden oluşmuştur. A Blok Binanın inşaatı 01.08.1%7’de başlamış ve 01.11.1968’de tamamlanmıştır. 25.10.1968’de ilkokul olarak Eğitim-Öğretime açılmıştır. 1997-1998 Öğretim Yılında 8 Yıllık İlköğretim Okuluna dönüştürülmüştür. Okul Binasının yetersiz olması sebebiyle, 01.05.1998’de 4 katlı ve 18 derslikli B Blok Binanın inşaatına başlanmış ve 01.11.1999’da Eğitim Öğretime açılmıştır.

FİZİKİ DURUMU:

A Blok Bina; 11 Derslik, Öğretmenler Odası, İdari Odalar, Araç-gereç Odası, Tuvaletlerden ibaret ve 2 katlıdır. B Blok Bina; 18 Derslik, Laboratuar, İdari Odalar, Hizmetli ve Memur Odası, Mutfak, Salon, Kömürlük, Kaloriferlik ve Tuvaletlerden ibaret olup 4 katlıdır.

OKULUN KAZANDIĞI ÖDÜL VE BAŞARILAR:

1973-1974 Öğretim Yılı: “ATLETİZM” Türkiye 3.1üğü,

1993-1994 Öğretim Yılı: “YEŞİL OKULLAR” Yarışmasında Türkiye 3.1üğü ve 50 Milyon TL. ödül (Çevre ve Milli Eğitim Bakanlığınca müşterek düzenlenmiştir),

2001-2002 Öğretim Yılı: “NEVRUZ” konulu Resim Yarışmasında Türkiye birinciliği (500.000.000 TL.) ödüllü.

OKUL MÜDÜRÜ VE OKUL KURALLARI

Etkinlik Özeti : Uygulama okulundaki diğer öğretmen adayları ile bir araya gelerek okul müdüründen okulun tümünü ilgilendiren sorunlar konusunda bilgi alınması.

Okul müdüründen randevu istendi ve 05.03.2002 saat 08:30’da görüşüldü.

Okul müdürüne, müdürün okuldaki çalışmalar ile ilgili başlıca amaçları soruldu. Okuldaki eğitim-öğretim ortamının sağlanması, okulun idari ve mali yönetimi ve okul düzeninin sağlanmasından sorumlu olduğunu beyan etti.

Okul müdürüne okuldaki öğretmenlerden neler beklediği soruldu. Öğretmenlerin görevlerini düzenli olarak ve zamanında yapmaları gerektiği üzerinde durdu. Okulun sahip olduğu kaynaklan iyi değerlendirebilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle, kendisini hem mesleki yönden hem de kültürel yönden geliştirmesi gerektiği üzerinde durdu. Çok kitap okumanın önemine değindi.

Okul müdürüne, müdürün, yeni öğretmenlerin okula ve göreve uyum sağlamalarındaki rolü soruldu. Okul müdürünün yeni öğretmenlere ilgilenmesi üzere bir rehber öğretmen atadığını ifade etti. Bu öğretmen tarafından yeni öğretmene okulun gerekleri hakkında bilgi verilmesi sonucunda, yeni öğretmenin yavaş yavaş görevine uyumunun mümkün olduğunu belirtti.

Okul yönetimi hakkında bilgi verdi. Yönetimin bir müdürden ve iki müdür yardımcısından oluştuğunu ifade etti. Müdür yardımcısı sayısının öğrenci sayısına göre belirlendiğini söyledi. Her 400 öğrenciye bir müdür yardımcısı atandığını anlattı. Öğretmenlerin norm kadro usulü hakkında da bilgi veren okul müdürü, günümüzdeki mevzuat uyarınca 21 saat ders başına bir öğretmene kadro verildiğini ifade etti. Okulun şu anda 45 norm öğretmen kadrosu bulunduğunu söyledi. Nöbetçi öğretmen hakkında sorulan bir soruya da nöbetin öğretmenin asli vazifesi olduğunu, her öğretmenin haftada bir kez nöbet tutmak ile mükellef olduğunu ifade etti. Nöbet sırasında ortaya çıkan bir vukuatın nöbet defterine işlendiğini, öğrenci nöbetlerinin ise 7. ve 8. sınıflara uygulandığını anlattı.

Öğretim yılı başında Eylül ayının 2. veya 3. haftasında öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantıda etkinlikler belirlenmekte, eğitsel kollara öğretmenler seçilmektedir.

Okulda, öğrenci, veli, öğretmenler ve diğer çalışanlara yönelik anketler uygulanmaktadır. Anketler neticesinde, iyileştirmeye açık konular, öğretmenlere çalışma olarak dağıtılmakta ve böylece o konuda daha doğru ve gelişmiş bir iyileştirme mümkün olabilmektedir.

Okulda verilen ödüllere yönelik olarak da;

En fazla sayfa sayısı kadar kitap okuyan üç öğrenciye okul idaresi tarafından değişik hediyeler verilmektedir.

Okul sınavlarında ilk üç dereceye giren öğrencilere değişik hediyeler verilmektedir.

Sosyal faaliyetlerde başarılı olan öğrencilere ödüller verilmektedir.

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

DERSİN ADI

OKUL DENEYİMİ

HAZIRLAYAN

İsmail BOSTAN

0121701031

BÖLÜM

TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

1. SINIF II. ÖĞRETİM

OKUL

BAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU

TESLİM ALAN

OKT. NURETTİN USLU

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.