Microsoft Word’de Erişilebilirlik Özellikleri

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 17 defa okundu

Microsoft Word’de erişilebilirlik özellikleri

Birçok erişilebilirlik özelliği Microsoft Word’de hazır bulunmaktadır. Bu özellikler ek erişilebilirlik yardımı (erişilebilirlik yardımcıları: Bilgisayarları engelli kişiler için daha kolay kullanılır hale getiren yardımcılar. Erişilebilirlik yardımcılarının arasında ekran okuyucuları, konuşma tanıma programları ve ekran üzerindeki klavyeler yer alır.) gerekmeksizin herkes tarafından kullanılabilir.

Klavye kısayolları

Birçok özellik ve komut doğrudan klavye aracılığıyla kullanılabilir. İstediğiniz bir komut için kısayol tuşu bulunmuyorsa, kendiniz bir tane atayabilirsiniz. Ayrıca kullanılabilir tüm kısayol tuşlarının listesini görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.

Özelleştirme seçenekleri

Word’ü ihtiyaçlarınıza daha iyi karşılık verecek şekilde özelleştirebilirsiniz:

Boyut ve yakınlaştırma özellikleri   Bilgileri ekranda daha okunaklı hale getirmek için belgenizi yakınlaştırabilirsiniz. Ayrıca araç çubuğu (araç çubuğu: Düğmeler ve seçenekler içeren, komutları uygulamak için kullandığınız bir çubuk. Bir araç çubuğunu görüntülemek için Özelleştir iletişim kutusunu (Görünüm mönüsündeki Araç Çubukları’nın üzerine gelin ve Özelleştir’ i tıklatın). Daha fazla düğme görmek için, araç çubuğunun ucundaki  Araç Çubuğu Seçenekleri’ni tıklatın.) düğmelerini de daha kolay görülür ve kullanılabilir hale getirmek için büyütebilirsiniz. Microsoft IntelliMouse veya Microsoft IntelliMouse TrackBall işaretleme cihazını kullanıyorsanız, ekrandaki düğmeleri kullanmak yerine doğrudan fareyi kullanarak ekranı kaydırabilir ve yakınlaştırabilirsiniz. Örneğin, CTRL tuşunu basılı tutup topu ileri geri döndürerek ekranı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Yakınlaştırmak için klavye kısayollarını da kullanabilirsiniz.

Araç çubuğu ve mönü seçenekleri   Araç çubuklarını ve mönü (mönü: Bir mönü çubuğu veya diğer araç çubuğundaki bir mönü adını tıklattığınızda görüntülenen komut listesi.) komutlarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin, sadece en sık kullandığı düğmeleri ve mönüleri içeren bir araç çubuğu yaratabilir veya araç çubuğu düğmelerini ve mönü komutlarını kişisel tercihlerinize göre gruplandırabilirsiniz. Ayrıca özel araç çubuğu düğmeleri ve mönü komutları da oluşturabilirsiniz.

Renk ve ses seçenekleri   Renk ve ses seçeneklerini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, belgeleri daha okunaklı hale getirmek için metinlerin ve sayıların rengini değiştirebilir ve düğmeler, mönüler ve diğer ekran öğelerinin seslerini açıp kapatabilirsiniz.

Daha verimli çalışmakla ilgili ipuçları

Word tekrarlanan görevleri otomatik hale getirmenizi veya daha verimli çalışmanızı sağlayan özellikler içerir. Örneğin, bunları yapabilirsiniz:

Bir nesne veya paragraf biçimlendirmesini diğer bir nesne veya paragrafa kopyalamak için Biçim Boyayıcısı simgesini kullanarak tuş kullanımını azaltın.

Otomatik Tamamla ‘yı kullanarak uzun metin dizelerini yalnızca birkaç karakter yazarak girin.

Sık kullandığınız metin, grafik ve diğer öğeleri Otomatik Metin (Otomatik Metin: Standart kontrat metni veya uzun bir dağıtım listesi gibi sonradan kullanmak istediğiniz metin veya grafikler için depolama konumu. Her metin veya grafik seçimi bir Otomatik Metin girişi olarak kaydedilir ve her girişe benzersiz bir ad atanır.) kullanarak saklayın ve hızlıca ekleyin.

Çalıştığınız sırada belgenizde görünen

Otomatik Düzeltme Seçenekleri düğmesi ve Yapıştırma Seçenekleri düğmesini kullanarak Otomatik Düzeltme seçeneklerini ve yapıştırma seçeneklerini hızlı ayarlayın.

Metinleri kolayca biçimlendirmek için Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesini (görev bölmesi: Bir Office uygulaması içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) kullanın. Örneğin, aynı biçimlendirmeye sahip tüm metinleri seçebilirsiniz.

Ek kaynaklar

Web üzerinden bilgi erişimi

World Wide Web (World Wide Web (WWW): Internet’in yalnızca metin değil, aynı zamanda gfikler, ses ve ravideo sunan çoklu ortam dalı. Web üzerinde, kullanıcılar köprüleri kullanarak öğeden öğeye, sayfadan sayfaya veya siteden siteye kolaylıkla atlayabilir.) erişiminiz varsa, Microsoft Accessibility Web sitesinden Microsoft ürünlerinde yer alan erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Web sayfalarınız için erişilebilir bileşenler oluşturmakla ilgili bilgi için, World Wide Web Consortium tarafından geliştirilen erişilebilirlik standartlarına başvurun.

Not   Bu konu içindeki köprüler (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir konuma veya bir intranet üzerindeki HTML sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik.) Web’e gider. İstediğinizde Yardım’a dönebilirsiniz. Sistem erişilebilirlik seçenekler

Microsoft Windows tabanlı bir bilgisayarınız varsa, sistem erişilebilirlik seçeneklerini ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz. Bu seçeneklerin birçoğu Microsoft Office programlarında nasıl çalıştığınızı etkiler. Örneğin, Windows StickyKeys özelliği iki veya daha fazla tuşu aynı anda basılı tutmakta güçlük çeken kullanıcılar için tasarlanmıştır. Office programlarından birindeki bir kısayol CTRL+P gibi bir tuş kombinasyonu gerektiriyorsa, StickyKeys özelliği tuşlara ayı anda basmak yerine teker teker basmanızı sağlayacaktır.

Belge oluşturma

Aşağıdaki yordam yeni, boş bir belge oluşturur.

Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Düğmeler ve seçenekler içeren, komutları uygulamak için kullandığınız bir çubuk. Bir araç çubuğunu görüntülemek için Özelleştir iletişim kutusunu (Görünüm mönüsündeki Araç Çubukları’nın üzerine gelin ve Özelleştir ‘i tıklatın). Daha fazla düğme görmek için, araç çubuğunun ucundaki  Araç Çubuğu Seçenekleri’ni tıklatın.), Yeni Boş Belge’yi tıklatın.

Şablonları (şablon: Bitmiş dosyaların stili ve sayfa yerleşimi gibi öğeleri şekillendirmeye yarayan yapıyı be araçları içeren dosya veya dosyalar. Örneğin Word şablonları tek bir belgeyi şekillendirebilir ve FrontPage şablonları bir Web sitesinin tamamını şekillendirebilir.), sihirbazları (sihirbaz: Sorular soran ve yanıtlarınıza göre form veya Web sayfası gibi bir öğe oluşturan özellik.) ve varolan belgeleri başlangıç noktası olarak kullanmak için bunlardan birini yapın:

Şablondan veya sihirbazdan

Dosya mönüsünden Yeni’yi tıklatın.

Yeni Belge görev bölmesinde (görev bölmesi: Bir Office uygulaması içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) Şablondan yeni bölümü altında Genel Şablonlar ‘ı tıklatın.

Oluşturmak istediğiniz belge türüne ilişkin sekmeyi tıklatın, sonra istediğiniz şablonun veya sihirbazın simgesini çift tıklatın.

İpuçları

Yakın bir zamanda bir şablon veya sihirbaz kullandıysanız, Şablondan Yeni bölümü altında belirecektir, bu şablon veya sihirbazı buradan tıklatarak açabilirsiniz.

Stiller, Otomatik Metin (Otomatik Metin: Standart kontrat metni veya uzun bir dağıtım listesi gibi sonradan kullanmak istediğiniz metin veya grafikler için depolama konumu. Her metin veya grafik seçimi bir Otomatik Metin girişi olarak kaydedilir ve her girişe benzersiz bir ad atanır.) girişleri, makrolar (makro: Görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz bir eylem veya eylem kümesi. Makrolar Visual Basic for Applications programlama dilinde kaydedilir.) ve sıkça kullanmayı düşündüğünüz metinleri saklamak için de kendi şablonlarınızı oluşturabilirsiniz.

Varolan bir belgenin kopyasından

Dosya mönüsünden Yeni’yi tıklatın.

Yeni Belge görev bölmesinde (görev bölmesi: Bir Office uygulaması içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) Varolan belgeden yeni bölümü altında Belge Seç ‘i tıklatın.

Kendisinden yeni belge oluşturmak istediğiniz belgeyi tıklatın.

Başka bir klasöre kaydedilmiş bir belgeyi açmak istiyorsanız, klasörün yerini bulun ve açın.

Yeni Oluştur ‘u tıklatın.

Bu belge özgün belgeyi içeren klasörün içinde oluşturulur.

Not   Bu konu başlığı altındaki köprüler (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, Word Wide Web üzerindeki bir konuma veya bir İntranet üzerindeki HTML sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik.) Web ‘e gider. İstediğinizde Yardım’a dönebilirsiniz. Daha çok şablon ve sihirbaz için, Microsoft Office Şablon Galerisi sitesini ziyaret edin.

Biçimlendirmeyi yeniden uygulama hakkında

Belgelerinize tutarlı bir görünüm kazandırmak için, biçimlendirmeyi kolayca yeniden uygulayabilirsiniz.

Belgenizde çalıştığınız sırada, Microsoft Word biçimlendirme bilgilerini Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesinde (görev bölmesi: Bir Office uygulaması içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) izler veya buraya kaydeder. Başka bir metin seçerek ve ardından görev bölmesindeki biçimlendirme açıklamasını tıklatarak, biçimlendirmeyi bu metne kolayca yeniden uygulayabilirsiniz.

Biçimlendirme bilgileri görev bölmesinde görüntülenir

Örneğin, belgenizdeki tek tırnak işaretlerine mavi, italik, 11 punto biçimlendirme uygularsanız, bu biçimlendirme görev bölmesinde görünecektir. Biçimlendirmenin yeni metne yeniden uygulanması için, metni seçmeniz ve sonra görev bölmesindeki biçimlendirme açıklamasını tıklatmanız yeterli olur.

Word’ün biçimlendirme bilgisini izlemesini istemiyorsanız, bu ayarı kapatabilirsiniz.

Benzer biçimlendirmeye sahip metni seçme

Hemen değiştirebilmeniz için, biçimlendirmenin nerede ve hangi sıklıkta uygulanmış olduğunun belirlenmesi de kolaydır. Word tek bir adımda farklı biçimlendirme uygulayabilmeniz için, aynı biçimlendirmeye sahip metnin tümünü otomatik olarak seçebilir.

Biçimlendirmeyi başka belgelerde yeniden kullanma

Biçimlendirmeyi sık sık veya başka belgelerde kullanmayı planlıyorsanız, bunu şablona (şablon: Bitmiş dosyaların stili ve sayfa yerleşimi gibi öğeleri şekillendirmeye yarayan yapıyı be araçları içeren dosya veya dosyalar. Örneğin Word şablonları tek bir belgeyi şekillendirebilir ve FrontPage şablonları bir Web sitesinin tamamını şekillendirebilir.) ekleyebilirsiniz. Bu durumda, bu şablonu temel alarak oluşturulan tüm belgelerde yer alacaktır. Ayrıca, Durum Başlığı gibi kolay bir ad da atayabilirsiniz.

Görev bölmesini kullanma

Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesi belgeniz hakkında biçimlendirme bilgisi verebilir. Göster kutusunda Kullanılabilir Biçimlendirme seçildiğinde, belgenizde kullanılan biçimlendirmenin yanı sıra varsa oluşturduğunuz stilleri (stil: Adlandırdığınız ve bir küme olarak depoladığınız, yazı tipi, yazı tipi boyutu ve girinti gibi biçimlendirme özellikleri kombinasyonu. Bir stil uyguladığınızda, o stildeki tüm biçimlendirme yönergeleri bir defada uygulanır.) ve bazı yerleşik başlık stillerini (başlık stili: Bir başlığa uygulanan biçimlendirme. Microsoft Word’de dokuz yerleşik stil bulunur: Başlık 1 ila Başlık 9.) de görebilirsiniz. Tüm stilleri görev bölmesinde gösterebilir veya bir özel görünüm tanımlayabilirsiniz.

Mektup formları ve toplu posta gönderme için adres mektup birleştirme hakkında

Mektup formları, postalama etiketleri, zarflar, dizinler ve toplu e-posta, faks dağıtımları oluşturmak için Adres Mektup Birleştirme Sihirbazını kullanın. Bu temel işlemi tamamlamak için:

Bir ana belge (ana belge: Word’deki bir adres mektup birleştirme işleminde, birleştirilen belgenin tüm sürümlerinde aynı olan metin ve grafikleri örneğin geri dönüş adresini veya bir form mektubundaki selamlamayı içeren belge.) açın veya oluşturun.

Tek tek alıcı bilgilerini içeren bir veri kaynağı (veri kaynağı: Bir belgeyle birleştirilecek bilgileri içeren dosya. Örneğin, adres mektup birleştirmede kullanmak istediğiniz adlar ve adresler listesi. İçerdiği bilgileri kullanabilmeniz için öncelikle veri kaynağına bağlanmanız gerekir.) açın veya oluşturun.

Ana belgeye birleştirme alanları (birleştirme alanı: Ana belgeye eklediğiniz bir yer tutucu. Örneğin, Word’ün Şehir veri alanında depolanan “Paris” gibi bir şehir alanı eklemesini sağlamak için, «Şehir» birleştirme alanını ekleyin.) ekleyin veya özelleştirin.

Yeni, birleştirilmiş bir belge oluşturmak için, veri kaynağındaki verileri ana belgeyle birleştirin.

Adres Mektup Birleştirme araç çubuğunu (araç çubuğu: Düğmeler ve seçenekler içeren, komutları uygulamak için kullandığınız bir çubuk. Bir araç çubuğunu görüntülemek için Özelleştir iletişim kutusunu (Görünüm mönüsündeki Araç Çubukları’nın üzerine gelin ve Özelleştir ‘i tıklatın). Daha fazla düğme görmek için, araç çubuğunun ucundaki  Araç Çubuğu Seçenekleri’ni tıklatın.) kullanabilirsiniz. Her iki biçimde de, sonuç veri kaynağındaki her satırın (veya kaydın) ayrı bir mektup formu, postalama etiketi, zarf veya dizin öğesi oluşturmasıdır.

Not   Adres mektup birleştirmeyi, yalnızca postalama ve dizinler oluşturmak için değil, alanları (alan: Microsoft Word’e metin, grafikler, sayfa numaraları ve diğer belgeleri otomatik olarak eklemesini bildiren kodlar kümesi. Örneğin, TARİH alanı geçerli tarihi ekler.) verilerle eşleştiren her tür belgeyi oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, video kaset koleksiyonunuz bir elektronik tabloda listelenmişse, video kaset etiketleri oluşturmak için Etiketler seçeneğini kullanabilirsiniz.

Adres mektup birleştirme veri kaynakları hakkında ek bilgi

Veri kaynağı, birleştirilen belgenin kopyalarındaki farklı verileri içeren bir dosyadır; örneğin, bir Microsoft Outlook Kişi Listesi.

Veri kaynakları adres mektup birleştirme işleminde nasıl çalışır? Veri kaynağını bir tablo olarak düşünebilirsiniz. Veri kaynağındaki her bir sütun, bir bilgi kategorisine veya ad, soyad, sokak adı ve posta kodu gibi veri alanına karşılık gelir.

Her veri alanının adı hücrelerden oluşan ilk satırda listelenir, buna üstbilgi kaydı denir. Birbirini takip eden her satır bir veri kaydı içerir ve tek bir alıcının adı ve adresi gibi birbiriyle ilişkili öğeler içeren bir kümedir.

Birleştirme işlemini tamamladığınızda, alıcıya ait bilgiler ana belgenize (ana belge: Word’deki bir adres mektup birleştirme işleminde, birleştirilen belgenin tüm sürümlerinde aynı olan metin ve grafikleri örneğin geri dönüş adresini veya bir form mektubundaki selamlamayı içeren belge.) eklediğiniz alanlarla eşleştirilir.

Veri kaynağına bağlanma

Varsayılan olarak, Veri Kaynağı Seç iletişim kutusundaki veri kaynaklarına bağlanırsınız. Kullanacağınız hazır bir veri kaynağınız varsa (örneğin bir Microsoft Outlook Kişi Listesi veya Microsoft Access veritabanı), doğrudan Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı ile bağlanabilirsiniz.

Hazır veritabanınız yoksa, yine sihirbazı kullanarak bir veritabanı oluşturabilirsiniz. Yalnızca basit bir adres listesi istiyorsanız, Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı bir Microsoft Office Adres Listesi oluşturabilmenizde size yardım eder. Veya Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu kullanarak daha kapsamlı bir veri kaynağı oluşturabilirsiniz.

Veri kaynağından belirli alıcılar seçme

Veri kaynağına bağlandığınızda, alıcı bilgileri Adres Mektup Birleştirme Alıcıları iletişim kutusunda görünür, buradan birleştirme işlemine dahil etmek istediğiniz alıcıları seçebilirsiniz.

Örneğin, belirli posta kodlarına ait bölgelerde bulunan müşterileri hedeflediğinizde, yalnızca bunları seçebilirsiniz. Ayrıca bu iletişim kutusunu daha gelişmiş süzme ve sıralama işlemleri yapmak için de kullanabilirsiniz.

Adres mektup birleştirme alanları hakkında ek bilgi

Birleştirme alanları (alan: Microsoft Word’e metin, grafikler, sayfa numaraları ve diğer belgeleri otomatik olarak eklemesini bildiren kodlar kümesi. Örneğin, TARİH alanı geçerli tarihi ekler.) belge içeriklerini özelleştirmek için kullanılır. Bu alanları ana belgenize (ana belge: Word’deki bir adres mektup birleştirme işleminde, birleştirilen belgenin tüm sürümlerinde aynı olan metin ve grafikleri örneğin geri dönüş adresini veya bir form mektubundaki selamlamayı içeren belge.) eklediğinizde, veri kaynağınız (veri kaynağı: Bir belgeyle birleştirilecek bilgileri içeren dosya. Örneğin, adres mektup birleştirmede kullanmak istediğiniz adlar ve adresler listesi. İçerdiği bilgileri kullanabilmeniz için öncelikle veri kaynağına bağlanmanız gerekir.) içindeki ilgili bilgi sütunlarına eşleştirilirler. Microsoft Word, gereken bilgiyi birleştirme alanlarını veri kaynağındaki üstbilgilere otomatik olarak eşleme yoluyla bulamazsa, bunu adres ve tebrik alanları eklerken veya birleştirme işleminin önizlemesine bakarken yapabilirsiniz.

Adres ve tebrik alanları

Word, alıcıların temel bilgilerini eklemek için iki birleştirme alanı kullanır:

Adres Bloğu alanı, ad ve adres için kullanılan yer tutucudur.

Tebrik Satırı alanı, seçtiğiniz hitap biçimi için kullanılan yer tutucudur.

Bu alanların her birinin içeriklerini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, adreste resmi bir ad biçimi (Bay Kemal Can Etikan) seçmek; selamlama alanında ise “Sevgili” yerine “Sayın” ifadesini kullanmak isteyebilirsiniz.

Ek birleştirme alanları

Başka birleştirme alanları ekleyerek belgeleri daha ileri düzeyde kişiselleştirebilirsiniz. Örneğin, yerel şirketlere gönderilmek üzere, kendilerini yıllık şehir rehberine ekleyeceğinizi bildiren bir mektup oluşturduğunuzu düşünün. Mektubun metin kutusuna her bir şirket adını el ile yazmak yerine, Şirket alanına: “««Şirket»» rehberimizin ikinci basımına eklenmek üzere seçilmiştir…” ifadesini ekleyin. Word, birleştirmeyi tamamladığınızda, her mektuba uygun şirket adını ekler.

İleri düzey bilgi: Word’ün veri birleştirme işlemini denetleme

Aşağıda, alanları kullanarak Word’ün veri birleştirme işlemini nasıl denetleyebileceğinizi gösteren örnekler görülmektedir:

ASK ve FILLIN alanları, Word’ün her veri kaydını (veri kaydı: Veri kaynağındaki bir bilgi satırına karşılık gelen eksiksiz bir ilişkili bilgiler kümesi. İstemci posta listesindeki tek bir istemci hakkındaki tüm bilgiler veri kaydına bir örnektir.) asıl belgeyle birleştirmesi sırasında bir soru iletisi görüntüler. Yanıtınız belirli bir mektup biçimi, sözleşme veya veri kaydının sonucu olan başka bir birleştirilmiş belge içinde yazdırılır.

IF (If…Then…Else…) alanları bilgileri, yalnızca belirlediğiniz koşul varsa yazdırır. Örneğin, belirli bir ZIP Kodu alanında yaşayan müşterilerinize, onların yakınında bir şube ofisi açtığınızı duyurmak için bir IF alanını kullanabilirsiniz.

SET (Yer İşareti Belirleme) alanları yer işareti (yer işareti: Dosyada başvuru amacıyla işaretlediğiniz bir konum veya metin seçimi. Yer işaretleri dosyanızın içinde daha sonra başvurabileceğiniz veya bağlanabileceğiniz bir konumu tanımlar.) için metin, sayı veya başka tür bir bilgi atamanızı sağlar. Bu bilgileri sonuçlanan birleştirilmiş belgelerde bir çok kez kullanabilirsiniz. Bilgiler değişirse, bu durumda asıl belge içinde arama yapıp bilginin geçtiği yerleri değiştirmek yerine, SET alanını düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca bir adres mektup birleştirme işleminde MergeRec, MergeSeq, Next, NextIf ve SkipIf alanlarını da kullanabilirsiniz.

İzlenen değişiklikler ve açıklamalar hakkında

Çevrimiçi gözden geçirmeyi kolaylaştırmak için, Microsoft Word belge içinde kolaylıkla izlenen değişiklikler (izlenen değişiklik: Belgede silme, ekleme veya diğer düzenleme değişikliğinin yapıldığı yeri gösteren bir işaret.) ve açıklamalar (açıklama: Yazarın veya gözden geçirenin belgeye eklediği bir not veya ek açıklama. Microsoft Word açıklamayı belgenin kenar boşluğunda veya Gözden Geçirme Bölmesi’ndeki bir balonda görüntüler.) oluşturmanızı ve görüntülemenizi sağlar. Belgenizin düzenini korumak için, Word belge metni içinde bazı biçimlendirme (biçimlendirme: Açıklamalar ve eklemeler, silmeler ve biçimlendirme değişiklikleri gibi izlenen değişiklikler. İzlenen değişiklikleri ve açıklamaları işlemek istediğinizde biçimlendirmeyi görüntüleyin. Belge üzerinde yapılan değişikliklerin kaydını tutmak için belgeyi biçimlendirmeyle birlikte yazdırır.) elemanları gösterir, bu sırada diğer elemanlar kenar boşluklarında beliren balonlar (balonlar: Yazdırma düzeni görünümünde veya Web yerleşimi görünümünde, biçimlendirme balonları açıklamalar ve izlenen değişiklikler gibi biçimlendirme öğelerini belgenizin kenar boşluklarında gösterir. Bu balonları gözden geçirenlerin değişikliklerini ve açıklamalarını kolaylıkla görmek ve yanıtlamak için kullanın.) içinde görüntülenir.

İzlenen Değişiklikler

Değişiklikleri İzle özelliği etkinleştirildiğinde sizin veya gözden geçiren kişinin yaptığı her ekleme, silme veya biçim değişikliği izlenir. İzlenen değişiklikleri gözden geçirirken, her değişikliği kabul veya reddedebilirsiniz.

İşaretler içeren belgeyi yazdırma

İşaretler bulunan bir belgeyi yazdırdığınızda, varsayılan olarak, Word büyütme oranını ve sayfa yönelimini işaretlerin yazdırılan belgede en iyi görüntülenmesini sağlayacak şekilde seçer. Bir belge içindeki işaretlerin yalnızca listesini de yazdırabilirsiniz.

Microsoft Word’deki temel yeni özellikler

Daha kolay biçimlendirme Word belgenizin biçimlendirmesini iyileştirmek için birçok yeni yol sunuyor.

Biçimlendirme oluşturmak, biçimlendirmeyi seçmek ve uygulamak ve hatta metinden kaldırmak için Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesini kullanın. Aynı zamanda metin biçimlendirme özniteliklerini görüntülemek için Biçimlendirmeyi Göster görev bölmesini de açabilirsiniz.

Ayrıca yazarken biçimlendirmenin tutarlılığını da denetleyebilirsiniz. Word biçimlendirme tutarsızlıklarını mavi, dalgalı altçizgiler ile işaretler.

Ek olarak, otomatik düzeltmeleri ve yapıştırmaları bir araç çubuğunu tıklatmadan veya bir iletişim kutusunu açmadan denetleyebilirsiniz. Otomatik Düzeltme Seçenekleri ve Yapıştırma Seçenekleri düğmeleri, bu görevlerin ince ayarını yapmanıza yardımcı olmak üzere doğrudan belgenin içinde belirir.

Ortak belge oluşturma

Word, siz ve iş arkadaşlarınızın ortak çalışma yapmasını daha da kolaylaştırdı.

Belge ortak çalışması için gelişmiş Gözden Geçirme araç çubuğunu kullanın. İzlenen değişiklikler açık, kolay okunur özgün belgeyi engellemeyen veya belgenin düzenini etkilemeyen bir biçimlendirmeyle gösterilir. Biçimlendirme, izlenen değişiklikler etkinleştirildiğinde ve de bir belgenin iki sürümü karşılaştırıldığında görüntülenir.

Word aynı zamanda gelişmiş karşılaştırma ve birleştirme özelliklerine sahiptir. İzlenen değişikliklerle tümleştirmeye ek olarak, yenilikler arasında genel kesinlik ve tutarlılık, daha fazla türde değişiklik izleme yeteneği ve karşılaştırmanın yer aldığı üçüncü bir belge oluşturma seçeneği yer almaktadır.

Bir belgeyi gözden geçirme için dağıtma, bütün ve birleşik bir işlemdir. Bir belgeyi gözden geçirilmesi için gönderdiğinizde, Word otomatik olarak bir gözden geçirme istek formu oluşturur; gözden geçirecek kişi belgeyi aldığında gözden geçirme araçlarını etkinleştirir ve görüntüler; gözden geçirilmiş kopya geri gönderildiğinde sizden değişiklikleri birleştirmenizi ister. Daha sonra gözden geçirme araçlarını kullanarak değişiklikleri kabul veya reddedebilirsiniz.

Word’de diğer yeni özellikler

Gündelik görevler

Geliştirilmiş tablo ve liste biçimlendirme   Word, tabloların sürükle ve bırak yöntemi ile kopyalanması, özel tablo ve liste stilleri ve gelişmiş sıralama özelliklerini sunuyor. Ayrıca, madde işaretlerini veya numaraları, listedeki metinden farklı olarak biçimlendirebilirsiniz

Geliştirilmiş Yazım Denetleme Araçları   Word, özel isimlerin kullanımını ve özel sözlüklerle çalışmayı geliştirmektedir.

Geliştirilmiş Otomatik Tamamla   Microsoft Outlook ile e-posta gönderdiğiniz bir kişinin ismi daha sonra Microsoft Word’de tanınacak ve bir Otomatik Tamamla önerisi olarak kullanılacaktır.

Birden çok seçim   Bir belgenin bitişik olmayan alanları seçilebilir, böylece farklı yerlerdeki metni biçimlendirme kolaylaşır. Benzer metinleri seçmek ve biçimlendirmek için Bul özelliğini de kullanabilirsiniz.

Daha kullanışlı sözcük sayımı   Sözcük Sayımı araç çubuğunu kullanarak bir belgedeki geçerli sözcük sayısını her seferinde Sözcük Sayımı iletişim kutusunu açmadan denetleyebilirsiniz.

Basitleştirilmiş adres mektup birleştirme   Word veri kaynağınıza bağlanıp, mektup formları, posta etiketleri, zarflar, dizinler ve toplu e-posta ve faks dağıtımları oluşturmanız için yepyeni bir yol olan görev bölmesinden yararlanır. Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı, kullanımı kolay olmasına rağmen zengin, gelişmiş bir işlevsellik sunar.

Boşluk gizleme   Baskı düzeni görünümünde ekranda kaybedilen boş alanı, belgenin altındaki ve üstündeki boşluğu gizleyerek hızla geri kazanabilirsiniz.

Çizim Tuvali   Yeni Çizim Tuvali, çizim nesnelerini kolayca belgenize eklemenize, konumlandırmanıza, düzeylendirmenize ve yeniden boyutlandırmanıza yardımcı olur.

Diyagram ekleme   Çizim araç çubuğundaki diyagram ekleme araçlarını kullanarak çeşitli diyagramlar ekleyebilirsiniz.

Geliştirilmiş filigranlar   Basılı belgenizin arka planına uygulamak üzere kolayca resim, logo veya özel metin seçebilirsiniz.

Güvenlik

Yeni Güvenlik sekmesi   Parola koruma, dosya paylaşım seçenekleri, sayısal imzalar ve makro güvenliği gibi güvenlik seçenekleri, Seçenekler iletişim kutusunda tek bir Güvenlik sekmesinde toplanmıştır.

Kişisel bilgileri koruma   Artık belgenizden dosya özellikleri (Yazar, Yönetici, Şirket ve Son Kaydeden), yorumlar veya izlenen değişikliklerle ilgili adları ve başkalarının akıllı etiketleri kullanarak URL’leri yükleyebilmesi gibi kişisel bilgileri kaldırabilirsiniz.

Web belgeleri ve Web siteleri

Geliştirilmiş CSS desteği   Birden çok Web sayfasını veya tüm bir Web sitesini kolayca biçimlendirmenizi sağlayan, basamaklı stil sayfaları (CSS) eklemek, kaldırmak veya yönetmek için Word kullanabilirsiniz. Sayfaların biçimini değiştirmek için, her Web sayfasında düzenleme yapmak zorunda kalmadan, stil sayfasında değişiklik yapabilirsiniz.

Geliştirilmiş resim madde işaretleri   Resim madde işaretleri artık Word’deki diğer madde işaretlerinin özelliklerini taşıyorlar. Farklı düzeyler için farklı resim madde işaretleri kullanılarak, madde işaretlerinin bilgi alış verişindeki kullanımları geliştirilebilir.

Süzülmüş HTML   HTML biçimindeki Web sayfalarının ve e-posta iletilerinin boyutunu küçültmek için, bunları süzülmüş HTML ‘de kaydedebilirsiniz; bu şekilde, Microsoft Office programlarının kullandığı etiketler kaldırılacaktır. Bu özellik, HTML dosyalarında görünen etiketlerden rahatsız olan deneyimli Web yazarlarına önerilir.

Veri kilidini açma

Akıllı Etiketler   Normalde başka programları açarak yapacağınız işleri, akıllı etiketleri kullanarak Word’de yapıp zaman kazanabilirsiniz. Örneğin, belgenizdeki bir kişinin adı ve adresini Microsoft Outlook kişiler klasörüne, yalnızca bir akıllı etiketi tıklatıp ardından eylemi seçerek ekleyebilirsiniz.

Adres mektup birleştirme sırasında kolaylaştırılmış veri bağlantısı   Adres mektup birleştirme uygularken, Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu kullanarak veri kaynağınıza bağlanabilirsiniz.

Excel verilerine gelişmiş bağlantı   Microsoft Excel çalışma sayfasındaki veriye bağlandığınızda, belgenizdeki nesneye yaptığınız biçim değişikliklerinin kaynak dosyadaki nesne güncelleştirildiğinde kaybolmamasını sağlamak için Yapıştırma Seçenekleri düğmesini kullanabilirsiniz.

Dile özgü özellikler

Simgeler ve uluslararası karakterler ekleme   Word, geliştirilmiş Simge iletişim kutusu ile veya ALT+X klavye kısayollarını kullanılması yoluyla, bu türden karakterleri belgelerinize eklemenin gelişmiş yollarını sunuyor.

Ek karakter kümeleri için destek   Microsoft Windows 2000 ile kullanıldığında, Word, artık Tay dili, Hintçe, Tamilce, Gürcü dili, Ermenice, Vietnamca, Farsça, Urduca ve diğer karmaşık dillerde yazmayı destekliyor.

Yeni Microsoft Office özellikleri

Gündelik görevler

Office görev bölmeleri   Microsoft Office’teki en yaygın görevler, artık Office belgenizle aynı yerde görüntülenen bölmelerle düzenlenmiştir. Arama görev bölmesinde dosya ararken çalışmaya devam edin, Office Panosu’nda bulunan öğeler arasında seçim yaparak yapıştırın, bir Office programını başlattığınızda görüntülenen görev panosunu kullanarak çabuk bir şekilde yeni belgeler oluşturun veya dosyaları açın.

Yeni görünüm   Microsoft Office XP arabirimi daha açık ve basittir. Daha yumuşak renkler de programın güncelleştirildiği duygusuna katkıda bulunmaktadır.

Yardım’a daha kolay erişme   Sizi engellemeyen paketiyle Yanıt Sihirbazı’nı tüm gücüyle kullanın. Menü çubuğundaki Soru Sor kutusuna Office programıyla ilgili bir soru girdiğinizde, bir seçenek listesi görür ve Office Yardımcısı çalıştırıp çalıştırmadığınızla ilgili bir Yardım konusunu okuyabilirsiniz.

Akıllı etiketler yardımıyla yapıştırma seçenekleri ile otomatik değişiklikleri denetleme   “Akıllı etiketler” adı verilen yeni yerleşik düğmeler Office programlarınızda bilgilerin yapıştırılma şeklini veya otomatik değişikliklerin oluşma şeklini anında ayarlamanıza izin verir. Örneğin, Microsoft Word’deki bir metni Microsoft PowerPoint’e yapıştırdığınızda, metnin yanında bir düğme görünür. Yapıştırılan metnin biçimlendirmesine ilişkin ince ayar seçeneklerini görmek için düğmeye basın. Akıllı etiketler ve bunlarla ilişkili seçenekler Office programına göre değişiklik gösterir.

Güncelleştirilmiş Clip Organizer   Klip düzenleme ve Web ‘de yeni sayısal sanat çalışmaları bulma gibi önceki yeteneklerinin yanı sıra, yepyeni yüzlerce küçük resim, kullanımı kolay görev bölmesi arabirimi de güncelleştirilmiş Clip Organizer ‘ın (eski Küçük Resim Galerisi) parçalarıdır.

Kavramsal diyagramlar   Word, Microsoft Excel ve PowerPoint’te yeni bir kavramsal diyagram galerisi bulunmaktadır. Veriler arasındaki ilişkileri yapı blokları olarak göstermek için Piramit, bir çekirdek öğesiyle ilişkili öğeleri göstermek için ise Radyal diyagramı seçebilir veya seçiminizi başka birçok seçenek arasından yapabilirsiniz.

Sesli komutlar ve dikte etme   Fare ve klavye yöntemlerine ek olarak, artık mönü, araç çubuğu ve iletişim kutularını sesinizi kullanarak seçebileceksiniz. Ayrıca metin de dikte ettirebilirsiniz. Bu özellik Microsoft Office’in Basitleştirilmiş Çince, İngilizce (ABD) ve Japonca dil sürümlerinde kullanılabilir ve bazı özel donanım gereksinimleri vardır.

El yazısı desteği   Bir Office belgesine metin girmek için el yazısı tanımayı kullanabilirsiniz. Grafik tablası veya tabla gibi bir el yazısı giriş aygıtı kullanarak yazabileceğiniz gibi, bunun için farenizi de kullanabilirsiniz. Doğal el yazınızı baskı karakterlerine dönüştürülür. Word veya Microsoft Outlook’ta metni el yazısı şeklinde bırakmayı da seçebilirsiniz.

Geliştirilmiş hassasiyette resim ve çizimler   Office XP ‘de, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft FrontPage ve Microsoft Publisher geliştirilmiş bir grafik sistemi (GDI+) kullanır. Bu yeni grafik sitemi ile, şekiller ve Word Art daha pürüzsüz dış hatlara ve gerçek yumuşatma ile ayarlanabilir saydamlık düzeylerine sahip olur.

Erişilebilirlik   Office XP programları Microsoft Active Accessibility 2.0’ı destekler. Bu teknoloji, ekran okuyucuları ve ekran büyütücüleri gibi erişilebilirlik yardımlarını daha etkin duruma getirir.

Yazıcıları bulma   İşletmenizde Microsoft Windows 2000 ve Active Directory dizin hizmeti kullanılıyorsa, Office XP programlarındaki Yazdır iletişim kutusundan ağınızdaki yazıcıları arayabilirsiniz.

Belgeleri Microsoft Exchange Server 2000 ile depolama   Microsoft Office belgelerini Exchange Server 2000’de depolayabilir ve bunlara Dosya Aç, Yeni Dosya ve Dosya Kaydet iletişim kutuları üzerinden herhangi bir Office belgesi gibi erişebilirsiniz.

Güvenlik

Sayısal imzalar   Microsoft Word, Microsoft Excel ve Microsoft PowerPoint dosyalarına dosyada değişikli yapılmadığını onaylamak amacıyla sayısal imza ekleyebilirsiniz.

Makro virüslerine karşı artırılmış koruma   Ağ yöneticileri Microsoft Office’i kullanıma alırken Microsoft Office’in programlama dili olan Microsoft Visual Basic for Applications’ı kaldırabilir. Bu önlem Office belgeleri aracılığıyla yayılan virüslerle karşılaşma olasılığını azaltabilir.

Web belgeleri ve Web siteleri

Web ‘deki yayım çalışmalarınızın hedefini belirleme   Microsoft Office belgelerinizi çeşitli Web tarayıcılarının 3.0-6.0 sürümlerinde Web sayfası olarak kaydederek, okuyucularınıza en iyi görüntüleme olanaklarını sunun.

Office belgelerinizi Web ‘de paylaşma   Belgelerinizi herhangi bir Office programından MSN üzerindeki Web sitelerine kaydedebilirsiniz. Bu olanak, size dosyalarınızı diğer insanlarla anında paylaşabileceğiniz bir işbirliği ortamı sunacaktır.

Web sitesini tek bir dosya olarak kaydetme   Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher ve Microsoft Word’de özel bir Web arşiv biçimi kullanılmaktadır. Bu dosya biçimi Web sitesinin, metin ve grafikler de içinde olmak üzere, tüm öğelerini tek bir dosyaya kaydetmenize olanak sağlar.

Office Web sayfalarını düzenleme amacıyla tarayıcıdan açma   Office programları oluşturdukları HTML sayfalarını tanır. Web sayfası olarak kaydettiğiniz Office belgesini, Microsoft Internet Explorer üzerinden, bu belgeyi oluşturduğunuz programda açabilirsiniz.

Dile özgü özellikler

Bu özelliklerden birinin tasarlandığı dildeki Microsoft Office sürümünü kullanmıyorsanız, söz konusu özelliğin kullanılabilmesi için Microsoft Office XP Multilingual User Interface Pack ve o dilin Microsoft Office Yazım Denetleme Araçları’nın yüklü olması gerekir. Ayrıca, Microsoft Office Dil Ayarları’ndan bu dil için desteği etkinleştirmeniz gereklidir.

Kullanıcı arabirimi ve Yardım dilini değiştirme konusundaki gelişmeler   Microsoft Office içerisindeki daha fazla bileşen kullanıcı arabirimlerinin dillerinin değişmesini destekler. Ayrıca, Yardım’daki asıl metin farklı bir dilde olsa bile, arabirimdeki terimler Yardım’daki terimlerle eşleşir. Bu özellik yalnızca Office XP MUI Pack ve birim lisans sözleşmesi ile kullanılabilir.

Hangul/Hanja dönüştürücüleri konusundaki gelişmeler   Kore dilindeki belgeler için kullanılan bu dönüştürücü tarafından 20.000’in üzerinde yeni karakter desteklenmektedir. Dönüştürücü uygun karakterlere sahip yeni yazı tiplerini otomatik olarak kullanır.

Windows 2000 dil özellikleri için tam destek   Microsoft Office programları artık Microsoft Windows 2000 tarafından desteklenen tüm dilleri desteklemektedir. Office ayrıca Unicode aracılığıyla Çince karakter kodlamasındaki en son genişlemeleri de destekler.

Doğu Asya sistemleri dışındaki sistemlerde Doğu Asya karakter desteği   Sistem yazılımınız Doğu Asya dil sürümleri dışındaki bir sürüm olsa bile, artık Doğu Asya dillerindeki karakterleri girebilirsiniz. (Bu özellik daha önce yalnızca Microsoft Word ve Microsoft Outlook veya Windows 2000’de desteklenmekteydi.) Örneğin, İngilizce (ABD) Microsoft Windows 98 çalıştıran bir bilgisayarda, Excel’de Japonca karakterler girebilirsiniz.

Hata önleme ve kurtarma

Belge kurtarma ve daha güvenli kapatma   Programın hatayla karşılaşması veya yanıt vermemesi durumunda üzerinde çalıştığınız belgeler kurtarılabilir. Programı bir daha açtığınızda bu belgeler Belge Kurtarma görev bölmesinde görüntülenir.

Office Güvenli Mod   Microsoft Office XP programları başlangıç sorunlarını algılayıp, bunları giderebilir.

Office çakışma bildirim aracı   Program çakışmaları hakkında tanı bilgileri toplanıp, şirketinizin bilişim teknolojisi bölümü veya Microsoft’a gönderilebilir; böylece mühendislerin bu sorunları gidermeleri ve çalışmanıza bu sorunlar tarafından bölünmeden devam etmeniz sağlanacaktır.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.