İlköğretim 2. Sınıf

İlköğretim 2. Sınıf

6. Ünite

İLETİŞİM

ÜNİTENİN ÖNEMİ :

Bu ünitenin amacı; öğrencilere iletişimin önemini kavrama, iletişim araçlarını tanıma, bu araçları nasıl ve hangi durumda kullanacaklarını anlama, bu araçları kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi kurallara uyması gerektiği gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bunun sonucunda, öğrencilerden iletişim araçlarını doğru ve özenle kullanmaları beklenir.

Kişisel iletişim araçları konusunda “kişisel” kelimesinin vurgulanması ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Mektup, telgraf, telefon, belgegeçer (faks) gibi kişisel iletişim araçlarının önemi ve gerekliliğinin öğrenciler tarafından anlaşılması, bunların isimlerini söyleme, yazma ve kullanma becerisine sahip olması amaçlanıyor.

Kitle iletişim araçları konusunda “kitle” kelimesi vurgulanıyor. Kitle ve kişisel iletişim araçları arasındaki belirgin farkların öğrenci tarafından net bir şekilde farkedilmesi amaçlanıyor. Kitle iletişim araçlarından televizyon, radyo, gazete, dergi ve internet öğrencilere tanıtılıyor.bunları okuma, yazma, kullanma becerileri kazandırılıyor. Kitle iletişim kurumlarında çalışanlar tanıtılıyor.

İletişim araçlarının gelişimi konusunda geçmişten bugüne bir köprü kurularak iletişim araçlarının teknolojik olarak nasıl geliştiğini, iletişimin ne kadar kolaylaştığını ve yaygınlaştığını öğrencilere kavratmak amaçlanıyor. Şimdi olduğu gibi eskiden de iletişim vardı ama iletişim ne gibi evrelerden geçti, bunlar gözler önüne getiriliyor. İlerde olabilecek değişikliklere dikkat çekiliyor. Ayrıca ne gibi iletişim araçları tasarlanabilir, bu sorulara da cevaplar aranıyor.

Kimlerle nasıl iletişim kurarız konusunda yine kitle ve kişisel iletişim araçları arasındaki farklılıklar ve benzerliklerle, iletişim araçlarının faydaları anlatılıyor ve pekiştirmeler yapılıyor. İletişimin birey ve toplum açısından önemi ele alınıyor. Postaneyle ilgili bilgi veriliyor.

İletişim araçlarının kullanımı konusunda mektuptan, televizyona tüm iletişim araçlarının kullanımı, kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve bunların hayatımızdaki önemi vurgulanıyor. Uygulamalı örneklerle çocuklar yaparak öğreniyor.

Acil telefon bilgisi konusunda öğrencilerin iletişim araçlarını sadece haber almak veya iletişim kurmak için değil, bazı acil durumlarda da kullanabileceği vurgulanıyor. Önemli acil telefon numaraları öğrencilere uygulamalı olarak öğretiliyor. Bu gibi durumlarda gerekli kurumlara yine iletişimin bize sunduğu telefonlarla ulaşabileceğimizi öğrenme amaçlanıyor. İletişimin hayati önemi vurgulanıyor.

DERS PLANI

Tarih:19.03.2003

OKULUN ADI : x İlköğretim Okulu

DERSİN ADI : Hayat Bilgisi

SINIFI : 2-C

ÜNİTE NO : 6

ÜNİTENİN ADI : İletişim

KONUNUN ADI : Kişisel iletişim araçları

SÜRE : 1 ders saati

HEDEF- 1 : İletişim bilgisi

DAVRANIŞLAR :

İletişimin anlamını söyleme/ yazma

İletişim kurduğu kişilere örnekler verme

HEDEF- 2 : İletişim araçları bilgisi

DAVRANIŞLAR :

Kişisel iletişim araçlarının adlarını söyleme

YÖNTEM ve TEKNİKLER : Soru- cevap, rol yapma, beyin fırtınası

ARAÇ ve GEREÇLER : Ders kitapları, çeşitli materyaller

İŞLENİŞ :

(Etkinlik 1 oynanır. ) Oyun oynandıktan sonra öğrencilere arkadaşlarının ne yaptıklarını soruyorum, düşünmelerini sağlıyorum. Böyleve hep beraber, konuşmanın iletişimdeki yerini anlamış oluyoruz.

Çocuklara kimlerle iletişim kurduklarını ve konuşarak hangi iletişim aracını kullandıklarını sorarım.

Sers çocuklara soru- cevap yöntemiyle işlenir.uzakta yakını olan var mı, onlarla telefonda neler konuşursunuz diye sorarım. Buradaki amaç, çocukların telefonun önemini kendi kendine anlayabilmesidir. Çocuk, uzaktaki akrabasının telefon sayesinde yakın olacağını düşünür.

Öğrencilerden biriyle sohbet şeklinde mektuptan bahsederiz. Mektubun da bir kişisel iletişim aracı olduğunu vurgularım. Mektup arkadaşı olan var mı diye sorarım.

Telgrafın başka bir kişisel iletişim aracı olduğunu ve mektuptan daha hızlı olduğunu vurgularım. Örnek olarak bir davetiye veya bir kutlamayı veririm. Faksın da anında ulaşmak istediğimiz yere yazılı olarak bizi ulaştırabilen bir araç olduğunu anlatırım.

Birbirimizden haber ve bilgi almak için çeşitli araçlardan yararlanırız. Mektup, telefon, telgraf ve faksın kişisel iletişim aracı olduğunu söylerim. Bu araçlarla yaptığımız bilgi ve haber alışverişine iletişim dediğimizi anlatırım.

ETKİNLİK 1 :

Öğrencilere dersi daha iyİ kavratabilmek için derse bir oyunla giriş yaparız. Bunun için 4 tane öğrenci tahtaya kaldırılır. İkişerli gruplar oluştururlar. Gruplardan bir elemana aynı kelime aynı kelime söylenir. Fakat teki bu kelimeyi hareketleriyle anlatmaya çalışırken, diğeri de sözleriyle anlatmaya çalışacaktır.bu oyun sonunda konuşarak anlatan grup, birinci olacaktır.

DEĞERLENDİRME :

Öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını öğrenmek için kartonlardan kişisel iletişim araçları çiçeği yaparım. Çiçeğin yapraklarını öğrencilerin yerleştirmesini isterim. Böylelikle konu pekişir.

DERS PLANI

Tarih:19.03.2003

OKULUN ADI : x İlköğretim Okulu

DERSİN ADI : Hayat Bilgisi

SINIFI : 2-C

ÜNİTE NO : 6

ÜNİTENİN ADI : İletişim

KONUNUN ADI : Kitle iletişim araçları

SÜRE : 1 ders saati

HEDEF- 1 : İletişim araçları bilgisi

DAVRANIŞLAR :

Kitle iletişim araçlarının adlarını söyleme/ yazma

Kitle iletişim araçlarından görsel- işitsel, yazılı, yalnız işitsel, yalnız görsel olanları seçip işaretleme

HEDEF- 2 : Kitle iletişim kurumlarında çalışanları tanıyabilme

DAVRANIŞLAR :

Muhabirin görevlerini söyleme/ yazma

Sunucunun görevlerini söyleme/ yazma

Kameramanın görevlerini söyleme/ yazma

YÖNTEM ve TEKNİKLER : Soru- cevap, rol yapma, beyin fırtınası

ARAÇ ve GEREÇLER : Televizyon, telefon, bilgisayar, radyo, modül (ilan panosu, afiş, gazete)

İŞLENİŞ :

Derse, çocukların bir gün önce evlerinde neer yaptıklarıyla ilgili sohbetle başlanır. Özellikle televizyon izleyip izlemedikleri, kitap okuyup okumadıkları vs. gibi sorular sorularak çocuklar konuya hazırlanır. Konuya hazırlığın ikinci aşamasında br önceki dersin tekrarı yapılır. Kişisel iletişim araçları tahtaya çocuklar tarafından yazılır. Bu aşamada kişisel iletişimin ne olduğunun daha iyi anlaşılması için bir etkinlik yapılır. (Etkinlik 1) Yapılan etkinlik hakkında sorular sorulur. Cevaplamaları sağlanır. Daha sonra konuya geçilir.

Kitlenin ve kitle iletişiminin ne demek olduğu sorulur.kişisel iletişimle farkını anlatmak için bir etkinlik yapılır. (Etkinlik 2) Canlandırma hakkında sorular sorulur. Kitle iletişiminin açıklaması yapılır. Kitle iletişim araçlarının neler olduğu sorulur ve tahtaya cevap veren öğrencilerin yazması istenir. Hep birlikte okunur ve defterlerine yazdırılır. Tahtaya yazılan araçların hangilerinin görsel- işitsel, yazılı, yalnız işitsel, yalnız görsel olduğu sorulur ve altlarına yazılır.

Br sonraki aşamada kimlerin kitle iletişim kurumlarında çalıştığı hakkında kısa bir sohbet yapılır. Önceden roller dağıtılmış birkaç öğrencinin hazırladığı bir canlandırma izlenir. (Etkinlik 3) Canlandırma hakkında sorular sorulur.

ETKİNLİK 1 :

Telefonla konuşan bir kız…

Genç kız, telefona kısa bir konuşma yapar. Konuşmasında karşısındakinn ismi geçmez ve konuşmada yalnızca “evet- hayır ve görüşürüz” kelimeleri geçer.

ETKİNLİK 2 :

Televizyon izleyen bir kız…

Genç kız, televizyonda ilginç bir olaya izler ve arkadaşına telefon ederek onun da izlemesini ve diğer arkadaşına haber vermesini sağlar.

ETKİNLİK 3 :

SEL

Bahçesaray’ da sel olmuştur…

Sunucu – İyi akşamlar sayın seyirciler. Şu anda aldığımız son dakika haberine göre Van’ ın Bahçesaray ilçesinde sel olmuş. Ayrıntıları öğrenmek için muhabirimize bağlanıyoruz.

Merhaba Aysel, bize seli anlatır mısın?

Muhabir – Merhaba Öykü, şu an sular çekilmiş gördüğünüz gibi her yer çamur içinde. Binaların ilk katlarını sular basmış. Evet şu anda bir bayan yaklaşıyor.

Merhaba efendim, bize sel hakkında bilgi verir misiniz, biz Turuncu TV’ den geliyoruz. Nasıl oldu? Can ve mal kaybı var mı?

Dicle – Birkaç gündür çok yağmur yağıyordu. Ben sel olur, bak görürsün didim bizim beye. O da bana çok konuşma didi. Sel mel olmazmış. Gece sel oldu. Ben de bak bey nasıl da sel oldu amma didim. O da haklıymışsın be avrat didi sel böyle oldu bacım.

Muhabir – Öyle mi? Peki mal ya da can kaybı oldu mu?

Dicle – Bene heç birşey olmadı. Bizim beyin ayakkabıarı kaçmış o kadder. Ha b de alt katı sel basmış amme gomşular nereye gitmş bilmeyyoz. Sel aldı herhal.

Muhabir – Çattık abi ya. Uzaktaki tanıdıklarınıza birşeyler söylemek ister misiniz?

Dicle – Dursun emmi, Fadime yenge biz iyiyük anaylara, babaylara selam söyleyoz.

Muhabir – Emre kaçalım (Emre kameraman)

DEĞERLENDİRME :

Soru- cevap nitelikli kartondan hazırlanan oyun oynanaır ve çocukların öğrendiklerini pekiştirmesi sağlanır.

DERS PLANI

Tarih:19.03.2003

OKULUN ADI : x İlköğretim Okulu

DERSİN ADI : Hayat Bilgisi

SINIFI : 2-C

ÜNİTE NO : 6

ÜNİTENİN ADI : İletişim

KONUNUN ADI : İletişimin araçlarının gelişimi

SÜRE : 1 ders saati

HEDEF- 1 : İletişimin gelişimi bilgisi

DAVRANIŞLAR :

Eskiden iletişimin nasıl sağlandığını söyleme/ yazma

Günümüzde iletişimin nasıl sağlandığını söyleme/ yazma

HEDEF- 2 : Yeni iletişim yolları tasarlayabilme

DAVRANIŞLAR :

Basit makinelerden iletişim araçları tasarlayabilme

Okul duvar gazetesinin çocuk sayfasını kendine göre düzenleme

YÖNTEM ve TEKNİKLER : Soru- cevap, rol yapma, beyin fırtınası

ARAÇ ve GEREÇLER : Telefon, resimler, mobil (iletişim araçları)

İŞLENİŞ :

Derse çocukların bir önceki gün neler yaptıklarıyla ilgili bir sohbetle başlanır. Öğrencilerin konuya hazırlanmalarını sağlamak amacıyla bir önceki dersin tekrarı soru- cevap şeklinde yaptırılır.

Şu an kullandığımız ileetişim araçları olmasaydı, nasıl haberleşirdik diye sorulur. Çocukların düşünmeleri sağlanır. Bununla ilgili kısa bir oyun oynanır. (Etkinlik 1) Teknolojinin gelişmesiyle bugün kullandığımız araçların bbulunduğu söylenirve bunların çocukların söylemeleri sağlanır. Sonraki aşamada Graham Bell anlatılır. Ve çocuklara bununla ilgili bir hikaye okunur. (Etkinlik 2) Hikayeden sonra basit bir telefon yapılır. (Etkinlik 3) öğrenciler telefonla konuşturulur.

ETKİNLİK 1 :

Sınıfta asılı mobillerden de faydalanarak iletişim araçları, gelişim sırasına göre öğrencilere sorulur ve yorum yapmaları istenir. Cevap beklenir. Bütün kartlar bittikten sonra konuya devam edilir.

ETKİNLİK 2 :

Kartondan yapılmış iki kutuya delik açılır ve içlerinden ip geçirilir. Bu kutular öğrenciler tarafından biri ahize, biri de kulaklık olarak kullanılır. Sonunda birbirlerinin seslerini duyup duymadıkları sorulur.

ETKİNLİK 3 :

NİYE ALO DERİZ?

Telefonda hemen hemen hergün kimbilir kaç kez kullandığımız “Alo” sözcüğü, gerçekte bir sevgilinin kısaltılmış adıdır. Sevgilinin tam adı Allessandra Lolita Oswaldo’dur. Bu sevimli genç kız, telefonu icat eden, A.Graham Bell’in sevgilisiydi. Graham Bell telefonu icat edince ilk hattı sevgilisinin evine çekmişti. Atölyesinde telefon çalınca arayanın Allessandra Lolita Oswaldo’dan başkası olamayacağını bildiğinden Graham Bell, telefonu açar açmaz “Allessandra Lolita Oswaldo” diyordu. Bell, zamanla sevgilisine, adını kısaltarak hitap etmeye başladı ve telefonu her açışında onu “Ale Lolos” diye karşıladı. Çalışmaları uzadıkça Graham Bell, sevgilisinin adını daha da kısalttı ve öne iki heceli bir ad buldu. Bu kısa ad “Alo” idi. Allessandra Lolita Oswaldo, geliştirip, tüm kente yaymaya çalıştığı telefondan başka birşey düşünmeyen sevgilisinin bitmek tükenmek bilmeyen deneylerinden rahatsız olmaya başlayınca Graham Bell’i telefonuyla başbaşa bırakıp onu terketti.Yaşlı Bell, sevgilisinin birgün onu arayacağı umuduyla telefonun başından ayrılmadı. Kentte çekilen telefon hatlarının sayısı da giderek artmaya başlamıştı. Graham Bell’i artık başka kişiler de arıyordu. Fakat o, telefonun her çalışında kendisini sevgilisinin aradığını sanarak telefonunu “Alo” diyerek açıyor ve artık herkes “Alo” diyordu. O günlerde hemen herkes telefonu açtıklarında Alexander Graham Bell’in anısına saygı olarak “Alo” demeye başladı. Bugün tümümüzün kullandığı “Alo” sözcüğü işte o günlerden günümüze uzanmaktadır.

DEĞERLENDİRME :

Öğrencilere kartondan hazırlanan yap- boz oyunu oynatılır. Ellerindeki kartonları gelişim sırasına göre şerit halinde dizmeleri istenir. Sıraya sokulan kartlar yerlerine yerleştirilir. Böylelikle konunun pekişmesi sağlanır.

DERS PLANI

Tarih:19.03.2003

OKULUN ADI : x İlköğretim Okulu

DERSİN ADI : Hayat Bilgisi

SINIFI : 2-C

ÜNİTE NO : 6

ÜNİTENİN ADI : İletişim

KONUNUN ADI : Kimlerle nasıl iletişim kurarız?

SÜRE : 1 ders saati

HEDEF- 1 : İletişim hizmetlerini tanıyabilme

DAVRANIŞLAR :

Postahanede yapılan işleri söyleme/ yazma

Postacının görevlerini söyleme/ yazma

İletişimde telefonun işlevlerini söyleme

İletişimde bilgisayarların/internetin,belge geçer (faks) cihazının işlevlerini söyleme.

HEDEF- 2 : İletişimin önemini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR :

Kimlerle iletişim kurulduğuna örnekler verme

İletişimin bireyler açısından önemini açıklama

İletişimin toplum açısından önemini açıklama

YÖNTEM ve TEKNİKLER : Soru- cevap, rol yapma, beyin fırtınası

ARAÇ ve GEREÇLER : Telefon, resimler (mobil), maketler, duvar panoları, video kamera

İŞLENİŞ :

Derse kısa bir sohbetle başlanır. Bir önceki dersle ilgili sorular sorulur. Öğrencinin hatırlayıp hatırlamadığı ölçülür. Konunun anahatları öğrencilere açıklanır. İletişimin tanımı genel anlamda yapıldıktan sonra bir kaç öğrenciden tekrar etmeleri istenir. Defterlerine yazdırılır. Bunlar anlatılırken iletişimin biraysel ve toplumsal önemi de vurgulanır.

Çocuklara kimlerle ve nasıl iletişim kurdukları sorulur. Bir sonraki aşamada kısa bir oyun oynanır. (Etkinlik 1) etkinlik soru- cevap olarak gelişir. Öyküyü oluşturduktan sonra postahane görüp görmedikleri sorulur. Postahane görüntülerini izlerken çeşitli sorular sorulur. (Etkinlik 2)

ETKİNLİK 1 :

Öykü tamamlama oyunu : Öğrencilere bir öykü oluşturmaları için başlangıç verilir ve bunu devam ettirmeleri istenir. Çeşitli araç isimleri kullanarak bu öykü oluşturulur. Daha sonra oluşturulan öykü sınıfat bir kaç öğrenciye tekrar ettirilir.

ETKİNLİK 2 :

Video kamera çekimi : Öğrencilere Etkinlik 1’ in bitiminden sonra mektubun nereden yollandığını, kimin bu yeri gördüğü sorulur. Görmeyen olduğunu varsayarak video kameraya çektiğimiz postahane görüntüleri eşliğinde konu anlatılır. Çekim görüntüleri bittikten sonra sorular sorulur ve konu pekişir.

DEĞERLENDİRME :

Karton bir zemin üzerinde oynanan, soru- cevap ağırlıklı bir oyun oynanır. Bu oyun sayesinde konunun pekişmesi sağlanır.

DERS PLANI

Tarih:19.03.2003

OKULUN ADI : x İlköğretim Okulu

DERSİN ADI : Hayat Bilgisi

SINIFI : 2-C

ÜNİTE NO : 6

ÜNİTENİN ADI : İletişim

KONUNUN ADI : İletişim araçlarının kullanımı

SÜRE : 1 ders saati

HEDEF- 1 : İletişim araçlarının kullanımını kavrayabilme

DAVRANIŞLAR :

Mektup zarfında isim ve adresin yazılacağı yerleri gösterme

Başkasının mektubunun açılmaması gerektiğini söyleme

Telefonda konuşmaya örnekler verme

Telefonda konuşurken uyulması gereken kuralları açıklama

Başkasının telefon konuşmamasını dinlememe

Bir gazetede güncel haberlerin konularına göre bulunduğu bölümleri gösterme

Radyo dinlerken,televizyon izlerken uyulması gereken kuralları açıklama

Posta kodunun önemini açıklama

Belge geçer (faks) cihazının önemini söyleme

YÖNTEM ve TEKNİKLER : Soru- cevap, rol yapma

ARAÇ ve GEREÇLER : Mektup kağıdı ve zarfı örneği

İŞLENİŞ :

Derse, önceki derslerde işlediğimiz iletişim konuarının tekrarıyla başlarız. Bu tekrar, öğrencilerle soru- cevap şeklinde olur. Dersin tekrarı yapıldıktan sonra öğrenci derste ne öğreneceği konusunda haberdar edilir. Öğrencilere hangi konunun işeneceği söylendikten sonra derse başlanır. İletişim araçlarının kullanımından mektubun öğretilmesine geçilir.

Öğrencilere mektubun yazılması, öğrencilerin de katıldığı Etkinlik 1 ile öğretilir. Mektup yazımını sınıfta uygularken, sınıfın ilgisini azaltmamak için soru- cevap yöntemi kullanılır. Daha sonra telefon kullanımına geçilir.

Telefon kullanımı, öğrencilerin oynadığı bir oyunla öğretilir (Etkinlik 2). Etkinlik 2 oynandıktan sonra öğrencilere telefonun kullanımı hakkında sorular sorularak, kendilerinin verdiği cevaplarla öğretilir. Televizyon, radyo ve belgegeçerden nasıl yararanıldığı öğretmen tarafından öğrencilere sınıftaki maketlerle gösterilir.

Telefon, mektup, televizyon ve radyoyu kullanırken nasıl davranmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği Etkinlik 3 ile öğretilir. Bu oyun sırasında öğrencilere sorular sorulur, doğru olanı onların bulmaları amaçlanır. İletşim araçlarının kullanımı öğretildikten sonra dersin özeti yapılır. Daha sonra değerlendirilmeye geçilir.

ETKİNLİK 1 :

Mektup yazmasını öğrencilere öğretmek için yapılır.

Sınıf tahtasına büyük bir dosya kağıdı ve mektup zarfı asılır. Öğrencilere de dosya kağıdı ve mektup zarfı dağıtılır. Öğretmen bir süreden hastalığından dolayı gelmeyen bir öğrenciye sınıfla birlikte mektup yazar.

19.03.2003

Sevgili Umut;

Biz iki haftadır iletişim üzerinde çalışıyoruz. Eskiden iletişimin nasıl olduğunu, şimdi haberleşmenin nasıl olduğunu öğrendik. Bir çok haberleşme aracı gördük. Haberleşmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu öğrendik.

Hepimiz seni aramızda görmek istiyoruz. Çabuk iyileş, çabuk dön. Gözlerinden öperiz.

Sınıf Arkadaşların

ETKİNLİK 2 :

Amaç, öğrencilere telefonun kullanımını öğretmektir.

Nurdan, evde ders çalışıyordur. Birden aklına birşey gelir arkadaşı Nezahat’ in hasta olduğu için okula gelmediği aklına gelir. Kendi kendine konuşarak, arkadaşına geçmiş olsun demek için telefon etmesi gerektiği aklına gelir. Ahizeyi kaldırırken birden elinden düşüverir. Kendi kendine “acaba ahizeye brşey oldu mu?” diye düşünür. Sonra sinyal sesinin geldiğini duyar ve numaraları çevirir. Karşı taraftan Nezahat’ in annesi çıkar ve “Alo” der. Nurdan da “İyi günler, ben Nurdan!” der. Sonra da Nezahat’ in annesi kendini tanıtır ve birbirlerini sorarlar.

ETKİNLİK 3 :

Amaç, öğrencilere iletişim araçlarını kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğretmektir.

Baba işyerindedir. Anne ve çocuk evde televizyon izlemektedir. Çocuk televizyonu yakından izlemektedir. (Bu sırada oyun durdurulur ve öğrencilere sorular sorulur). Çocuk televizyondan uzaklaşır ve sesini kısar. Sonra kapı çalar, anne ve çocuk kapıyı açar. Çocuğun ablasına mektup gelmiştir. Çocuk gizlice mektubu açar. (Bu sırada oyun durdurulur ve öğrencilere sorular sorulur) Sonra çocuk mektubu bırakır. Telefona doğru gider, izin almadan arkadaşına telefon açar. Çocuk uzun uzun arkadaşıyla gereksiz yere konuşur. O sırada babası da işten telefon ediyordur.( Bu sırada oyun durdurulur ve öğrencilere sorular sorulur) Annesi gelir ve çocuğa izinsiz almaması gerektiğini söyler.

DEĞERLENDİRME :

Sınıfta gruplar oluşturularak derste öğrendikleriyle ilgili sorular sorulur. Slayttan sınıfa sorular sorulur. Öğrenciler ellerindeki A, B, C, D, Y kartlarla sorulara uygun cevaplar verirler. Öğretmen sorunun cevaplaması sırasında elindeki kartı gösterir.

DERS PLANI

Tarih:19.03.2003

OKULUN ADI : x İlköğretim Okulu

DERSİN ADI : Hayat Bilgisi

SINIFI : 2-C

ÜNİTE NO : 6

ÜNİTENİN ADI : İletişim

KONUNUN ADI : Acil Telefonlar

SÜRE : 1 ders saati

HEDEF- 1 : Acil telefon bilgisi

DAVRANIŞLAR :

Polis, acil servis, itfaiye ve jandarmanın telefon numaralarını söyleme

Acil telefon numaralarının hangi durumlarda kullanılacağını söyleme

YÖNTEM ve TEKNİKLER : Soru- cevap, rol yapma, beyin fırtınası

ARAÇ ve GEREÇLER : Telefon, resimler, acil telefonlar levhası

İŞLENİŞ :

Geçtiğimiz derste neler öğrendiğimiz kısaca tekrar edilir. Daha önceden hazırlanmış hikayeler canlandırılarak sınıfça düşünme ve tartışma ortamı yaratılır. Öğrencilerin katılımı sağlanarak, ne yapmaları gerektiği üzerinde durulur. Acil durumlarda panik yapmadan gerekli kuruluşlara haber vermeleri gerektiği vurgulanır. Hangi durumda hangi telefonu aramaları gerektiği açıklanır. Tüm sınıfın katılımı sağlanır.

ETKİNLİK 1 :

Hikayeyi canlandırmak isteyen öğrenciler gelir. Katılan öğrencilere hikaye metni verilir. 1- 2 dakika okurlar ve canlandırmaya başlarlar. Acil durum anında oyun durdurulur ve sınıfa sorular sorulur.

Böyle bir durum sizin veya yakınlarınızın başına geldi mi?

Peki buna benzer durumlar başınıza gelse ne yaparsınız?

Böyle durumlarda bize kimler yardım edebilir? Onlara nasıl ulaşabiliriz?

Böyle bir durumda telefon olmasaydı ne yapardık?

Daha sonra oyuncular rollerine devam eder. Oyun biter. Sınıfça oyuncular alkışlanır. Bu gibi durumlara hazırlıklı olmamız gerektiği ve bu önemli telefonları aklımızda tutmamız gerektiği vurgulanır.

Hikaye I :

ANNEANNEMİ NASIL KURTARABİLİRİM?

Ömer bir kış günü odasında arabasıyla oynuyormuş. Anneannesi de içerideki odada örgü örüyormuş. Birden ne olduysa yaşlı kadın kendini kötü hissetmiş. Ömer’ e seslenmeye çalışırken olduğu yere yığılıp kalmış. Ömer koşup geldiğinde anneannesi baygın bir şekilde yerde yatıyormuş. Ömer ağlamaya başlamış, ne yapacağını bilememiş.

Ömer hemen kendini toparlamış. Gözlerinin yaşını silmiş. Telefona koşmuş ve 112 numaralı Hızır Acil Servisi aramış. Evinin adresini vermiş. Kısa bir süre sonra ambulansın sesi duyulmuş ve iki görevli inip, koşarak gelmişler. Anneannesinin nabzını kontrol etmişler. Ömer’ e :

Tam zamanında haber vermişsin.

Anneanneni kurtaracağız, demişler.

Yaşlı kadını ambulansa bindirip hastaneye göndermişler.

Hikaye II :

155 POLİS

Burcu parkta arkadaşlarıyla birlikte oyun oynuyordu. Hava çok güzeldi. Çiçekler mis gibi kokuyordu. Kuşlar ötüyordu.

Bu arada parkta iki kişi oturmuş konuşuyorlardı. Burcu istemeden de olsa kulak misafiri oldu:

kişi – Şu az ilerdekimav binanın ilk katı, görüyor musun?

kişi – Tamam ama içeriye nasıl gireceğiz?

kişi – Evde kimse yok, hem arka pencerelerden biri açık galiba.

kişi – Tamam, sen önden git. Ben etrafa göz atayım.

kişi – Hadi gidelim.

Burcu bütün bu duyduklarına inanamaz. Korkar ama birşeyler yapması gerektiğini düşünür. Hemen telefon kulübesine koşar. 155’ i arar. Adresi verir ve tarif eder. Çok geçmeden polisler gelir ve hırsızları yakalarlar. Polisler Burcu’ ya teşekkür ederler.

Hikaye III :

YANGIN VAR

Annesi, Tuğba ile küçük kardeşi Emre’ yi evde bırakıp alışverişe çıkmıştı. Emre sürekli huysuzluk yapıyordu. Tuğba’ nın ders çalışmasına izin vermiyordu. Tuğba en sonunda kibrit çöpleriyle oynatarak, Emre’ yi oyalamaya çalıştı. İçeriye gitti, bir süre sonra bir yanık kokusu ve kardeşinin ağlamasıyla geri döndü. Halı tutuşmuştu. Ne yapacağını şaşırdı.

Hemen itfaiyeyi araması gerektiğini düşündü. İtfaiyenin numarası 110’ du. Hemen aradı ve adresi verdi. Birkaç dakika sonra itfaiye geldi ve yangını önledi. Tuğba da kardeşi de çok korkmuşlardı. Bir daha kibritle oynamayacaklarına söz verdiler. Böyle bir durumdan acil telefon bilgisiyle kurtuldular.

DEĞERLENDİRME :

Kartondan hazırlamış olduğum panoda acil durumlarda yardıma gelen araçların resimleri bulunuyor. Öğrencilerin elimde bulunan iki ayrı renkteki kağıtlardan birini seçerek panoda ilgili yerlere yerleştirmeleri gerekiyor. Bu etkinlik sonucunda acil telefon levhası oluşturulmuş oluyor ve bu levha sınıfın görülebilir bir yerine yerleştiriliyor.

DEĞERLENDİRME SORULARI

TELEVİZYONDA İZLEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKENLERE VERİLEN AD NEDİR?

KAMERAMAN

HANGİ İLETİŞİM ARACININ HEM SESİ HEM DE GÖRÜNTÜSÜ VARDIR?

TELEVİZYON

POLİS İMDAT’ IN TELEFON NUMARASI KAÇTIR?

155

KARŞILIKLI KONUŞULAN İLETİŞİM ARACI NEDİR?

TELEFON

MEKTUP HANGİ KURULUŞTAN GÖNDERİLİR?

POSTAHANE

KAYNAKLAR

Ergün, Mustafa ,Ali Özdaş; Öğretim İlke ve Yöntemleri, İstanbul 1997

Özden Yüksel; Öğrenme ve Öğretme, Pegem Yayıncılık, Ankara

Erden Münire, Sosyal Bilgiler Öğretimi, 1998

Sönmez Veysel, Hayat Bilgisi Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu, 1999

Prof. James L. Bart, Prof. Dr. Abdullah Demirtaş; İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi, YÖK Dünya Bankası, 1997

Celal Eren, Çiğdem Güzin Gören; İlköğretim Hayat Bilgisi-2

Şengül Terzioğlu, Abdullah Ercan; İlköğretim Bireysel ve Toplu Etkinlikler 3, Gendaş Yayınevi, 1997

Fatma Kocaoluk, Mehmet Şükrü Kocaoluk; İlköğretim Okulu Programı, Kocaoluk Yayınevi, 2002

Akbank Başardım Dergisi, 3. sayı, 1997

http://www.ogretmenlersitesi.com/plan/ilkogretim2.asp

http://www.elma.net.tr 

http://hilmiy.kolayweb.com

http://meb.gov.tr

http://www.egitim.com/egitimciler/0753/0753.1/0753.1.drama.asp

http://www.geocities.com/egitimbahcesi/hbsb.htm

ansiklopedisi has written 5777 articles