Etkinlik 4: Dersin Yönetimi Ve Sınıfın Kontrolü

ETKİNLİK 4: DERSİN YÖNETİMİ ve SINIFIN KONTROLÜ

Okul toplumdaki bireylerin eğitilmesi görevini üstlenen bir kurumdur. Okul yönetiminde öğretmenlerin önemli bir yeri vardır. Öğrenciler günün büyük bir kısmını okulda geçirirler. Okul; öğrencilerin topluma yararlı bireyler olması yolunda çabalar. Bunun olabilmesi için en büyük pay öğretmene düşer.

Aybey İlköğretim Okulu benim beklentilerime cevap verecek nitelikte bir okul olarak karşıma çıkmadı hatta hayal kırıklığına uğradım. Çok soğuk bir ortam var, öğretmenler çocuklara karşı ilgili değil. Okulda eksik olan bir çok şey var. Okul binası eski, okulun içi çocukların sağlığı açısından temiz değil, çok havasız. Okulun sıraları eski ve bakımsız fakat sıralar ve tahta öğrencilerin fiziksel özelliğine uygun ve sınıf ortamı yeterince güneş alıyor, aydınlık. Öğrencilerin önlük ve ayakkabılarında; maddi açıdan sıkıntı çeken ailelerin çocukları olduğu anlaşılıyor ayrıca temizlik konusunda aileler duyarsızlar bu ilk bakışta anlaşılıyor.

Okul yapısı öğrenmeyi ne kadar etkiliyorsa sınıf ortamı da o kadar etkilidir. Öğretmen çocuklara karşı gayet içten ve sevecen fakat bazı durumlarda çok umursamaz, yani öğretmen gerektiğinde otoriter gerektiğinde esprili ve sevecen. Öğrencilere isimleriyle hitap ediyor ve dersi anlatırken jest ve mimiklerine dikkat ediyor. Yoklama yaparken çocukların ilgisini dağıtmamak için göz temasıyla yoklamayı sessiz alıyor. Öğretmen sınıfa bir soru yönelttiğinde sadece parmak kaldıranlara değil diğer öğrencilere de söz hakkı veriyor. Doğru cevap veren öğrenciye övgü dolu sözler kullanmıyor, öğrencileri cesaretlendirmiyor. Öğrenciler birbirleriyle çok fazla uğraşıyor. Yanlış verilen cevaplara çok fazla tepki gösterip birbirlerinin taklidini yapıyorlar. Öğretmen ne kadar engel olmaya çalışsada çok fazla başarılı olamıyor. Dikkatimi çeken diğer bir özellik, öğretmenin faydalandığı kaynak sayısı çok az, Sadece ders kitabından faydalanıyor. Öğrenciler derse karşı yeteri kadar ilgililer fakat dersin sonlarına doğru sıkıldıklarını, ilginin dağıldığını gözlemledim. Ders zili çaldığında sınıf kapısını kapatıp öğretmenlerini bekliyorlar. İçerde çok gürültü yapsalar da dışarıda gezinmiyorlar.

Bence öğrenci davranışlarını etkileyen etmenlerin başında öğretmenin ne kadar büyük rolü varsa aileninde çok büyük rolü vardır. Öğretmen çok çaba harcasada eğitim öğretim hususunda mutlaka ailenin desteğini almalıdır.

ansiklopedisi has written 5777 articles