Günlük Ders Planı Örneği

Egitim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 11 defa okundu

GÜNLÜK DERS PLANI ÖRNEĞİ

A.BİÇİMSEL BÖLÜM

Dersin adı: Bilgisayara Giriş.

Sınıf: Lise 2.

Ünitenin Adı: Bilgisayarın tanımı, Bilgisayarın tarihçesi, Bilgisayar donanımları.

Süre: 90 dakika (iki ders saati)

Öğretmenin adı soyadı: Olcay Büyükçapar, Serpil Özcan, Zerrin Sökmen, İbrahim Şengüder.

Kaynak kitaplar: Bilgisayara Giriş, Necat Güney 1998

Windows 95, Word, Excel, Powerpoint 97, İnternet, Memik Yanık 1997

Araç – gereçler: Data Show, tepegöz, fotoğraflar, sunu, abaküs, tahta, donanım elemanları

Öğrenme – Öğretme Strateji ve Yöntemi:

Soru – Cevap yöntemi.

Düz anlatım yöntemi.

Örnekleme yöntemi.

Gösterme yöntemi .

Dersten önce yapılacak etkinlikler

Öğretmenin dersle ilgili kaynakları belirlemesi ve bunları öğrencilere söyleyip onların gerekli hazırlıkları yapmasını sağlaması.

Dersten önce Powerpoint sunusu olarak bilgisayar teknolojisinin tarihçesiyle ilgili hazırlıkları yapması ve bu sununun slaytlarına konuyla ilgili resimleri ekleyip hazırlaması.

Dersten önce abaküsün ve diğer araç – gereçlerin saptanıp hazır hale getirilmesi.

Ünite ya da konunun örüntüsü

Bilgisayar.

İlgili temel kavramlar.

Bilgisayarın çalışma mantığı.

Bilgisayarın özellikleri, tarihçesi.

Donanım.

Program ve bilgisayarın kullanım amaçları.

Ana nokta

Bilgisayar günümüzde insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayar ile ilgili temel kavramların öğrenilip bu teknolojiye karşı olan önyargıların kırılması zorunludur.

Yardımcı noktalar

Bilgisayar program çalıştırmaya yarayan elektronik bir alettir.

Bilgisayar teknolojisi akıl almaz bir hızla ilerliyor.

İlk üretilen bilgisayarların kullanımı zordu. Fakat bilgisayar donanımındaki gelişmelere paralel olarak yazılım alanındaki gelişmeler bilgisayarın bütün insanların kullanabileceği seviyeye gelmesini sağladı. Artık bilgisayar insan hayatının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır.

Bilgisayarı çalıştıran özel programlara işletim sistemleri denilmektedir. Bilgisayar donanımları; CPU, sabit disk, disk sürücü, ana kart, ROM bellek, RAM bellek, tarayıcı, yazıcı, modem…

Hedefler

Hedef-1: Bilgisayar ve tarihçesi ünitesiyle ilgili temel kavramların anlam bilgisi.

“Bilgisayar, işletim sistemi, donanım” kavramlarının ne anlama geldiğini yazma/ söyleme.

Hedef-2: Bilgisayar ve tanımı ünitesiyle ilgili temel tarihi olgular bilgisi.

Bilgisayarın bölümlerini yazma/ söyleme.

Bilgisayarın tarihi gelişimindeki dönüm noktaları olan aygıtları birçok resim arasından seçip işaretleme.

Hedef-3: Bilgisayar laboratuarındaki araç gereçlerin farkında oluş.

a)Laboratuarda bulunan araçlardan en az üçünü doğru söyleme.

b)Verilen bir dizi araç arasından laboratuarda bulunanları seçip/ işaretleme.

Hedef-4: Bilgisayar donanımına göre laboratuarda vücudu hazır duruma getirebilme.

Bilgisayarı açıp kapama işlemini kendi kendine yapabilme.

B.GİRİŞ BÖLÜMÜ

Dikkati Çekme

“Bilgisayar nedir?” sorusunun sorulması ve tartışma ortamının açılması.

Bilgisayarın tarihçesine geçerken data show’u önceden hazırlama ve sunuya başlama.

Tarihçenin anlatımında düz anlatım yöntemine soru sorma yöntemini de ekleme.

Güdüleme

Bilgisayar, günümüzde insan hayatının önemli bir parçası haline geldi. Bunun nedeni tabii ki bilgisayarların işlerimizi kolaylaştırması, hızlandırması ve zaman kazandırmasıdır. Bilgisayar kullanmak zor değildir, yetenek gerektirmez. Bilgisayar kullanabilen insanların iş bulma imkanların arttığı vurgulanmalı.

Gözden Geçirme

Bu dersin sonunda bilgisayar teknolojisi, bilgisayarın çalışma mantığı ve tarihçesi öğretilecek.

Derse Geçiş

Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre ders başlamalı. Öğrencilerin çok farklı sosyal çevrelerden geldiği göz ardı edilmemeli. Bilgisayara karşı olan önyargıların kısa sürede tespit edilmesi ve gereğinin yapılması gerekli.

Öğrencilerin mümkün olduğunca rahat olması sağlanmalı.

C.GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

Etkinlikler

Öğretmenin önce “yaşamımızın her alanda ayrılmaz bir parçası olan, işlerimizi kolaylaştıran, bizi eğlendiren teknoloji BİLGİSAYAR nedir?” sorusunu sorması ve cevap için beklemesi. (öncelikle öğrencilere “size bir şey sormak istiyorum? Ya da bir konu da fikrinizi öğrenmek istiyorum” biçiminde bir giriş yaparak soru sorması gerekiyor). Yanıtları aldıktan sonra değerlendirme yapıp gerekli dönütleri verme. “Bilgisayar program çalıştırmaya yarayan elektronik bir alettir. “ biçiminde tanımı yapma.

Powerpoint’te hazırlanmış sunu ile öğrencilerin dikkati çekilerek anlatım devam edecek.

Bilgisayarın kullanım amaçları örneklerle anlatılacak.

Bilgisayarın tarihçesinin düz anlatım ve resimler gösterilerek anlatımı .

Bilgisayar ve onu çalıştıran program: işletim sisteminin tanımı ve bunların sunularla pekiştirilmesi.

Bilgisayarın açılması ve kapanması.

Bilgisayar donanımlarının çalışma yapraklarıyla ne işe yaradıklarının anlatımı, sunu gösterimi ve var olanları gösterme.

D.SONUÇ BÖLÜMÜ

Son özet

Bilgisayar teknolojisi akıl almaz bir hızla gelişmektedir ve artık yaşamımızın her alanında vazgeçilmez bir araç olmuştur.

Tekrar güdüleme

Bilgisayarlarla her alanda bu kadar içiceyken ve işlerimizi kolaylaştırıyorken bu teknolojiye yabancı kalmamalı ve onu en etkin şekilde yaşamımızda kullanmalıyız.

Kapanış

“Bilgisayar nedir?” sorusunu cevaplamaya çalıştık. “Peki son bir soru” deyip “bize bilgisayar nedir tekrar tanımlamak, çalışma mantığını anlatmak isteyen var mı?” demek.

Değerlendirme

Öğrencilere 3 soru sorma:

1.Bilgisayarın kullanım amaçlarını ve yerleri nelerdir?

2.Donanım birimlerini sayın.

3.Günümüzde en çok kullanılan bilgisayarlar hangileridir? Gelişim süreci nasıl olmuştur?

Bilgisayar nedir? Tarihçesi

Bilgisayar, veri giriş ünitesi, işlem ünitesi, çıkış ünitesi adında üç ana bölümden oluşan bir elektronik aygıttır.

Bilgisayar; veri giriş ünitesi ile alınan verileri hızlı ve doğru olarak işlem ünitesi ile işleyen verilerin sonucunu çıkış ünitesi ile kullanıcıya ulaştıran elektronik aygıta denir.

Bilgisayar günümüzde insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bunun sebebi;

bilgisayarlarla verileri belirli bir program dahilinde, hızlı ve doğru olarak işlemek, verileri uzun süreli saklamak, gerek duyulduğunda kolaylıkla saklanan verilere ulaşılmak mümkün olur. Bu özelliği ile bilgisayar, insanların işlerini hızlandırır, kolaylaştırır ve zaman kazandırır.

Günümüzde bilgisayar bütün işlerimize doğrusal veya dolaylı olarak müdahale etmiştir. Bilgisayarın insan hayatında bu kadar yer tutması birden bire olmamıştır. İnsanoğlu, varlığının başlangıcından günümüze kadar “ihtiyaç icadı doğurur” sözüne uygun olarak, işlerini kolaylaştırmak ve pratikleştirmek için değişik aletler ve araçları icat etmişlerdir. Bilgisayarın tarihi gelişiminin hızlı olması da insanoğlunun bu alandaki ihtiyacının şiddetinden kaynaklanmıştır. Çünkü hiçbir teknoloji bu kadar hızlı gelişmemiştir.

Bilgisayarın Tarihçesi

İnsanoğlunun ilk zamanlarda ihtiyaçları basit ve azdı. Zaman geçtikçe nüfusun artması ihtiyaçların da artmasına sebep olmuştur. İnsan akıllı bir varlık olduğundan, ihtiyaçlarını karşılamak için değişik aletler ve araçlar üretmiştir. İnsanoğlu, ilk hesap işlerini parmak hesabı ile ve parmak hesabının yeterli olmadığı yerlerde de çakıl taşlarını kullanarak yapmıştır. İhtiyaçların artması insanoğlunu değişik aygıtlar icat etmeye mecbur kılmıştır. Bilgisayarın tarihi gelişiminde dönüm noktaları olan aygıtlar:

Abacus

Hesap işlemleri için kullanılan aygıtları bilgisayarın ilk temelleri olarak kabul edersek Abacus ilk bilgisayardır denilebilir. Bu hesaplayıcının M.Ö 1000 yıllarında Çinliler tarafından kullanıldığı kabul edilmiştir. Günümüzde ilköğretimde sayı saymayı ve basit matematiksel işlemleri öğretmek için kullanılan bu aygıt teller üzerine dizili boncuklardan meydana gelmektedir.

Pascalline

Hesap makinesi sayılabilecek ilk ciddi icat Fransız matematikçisi Blaise Pascal tarafından geliştirilmiştir. Babası vergi dairesinden memur olarak çalışan Pascal 16 yaşında iken babasının işlerini kolaylaştırmak için bir hesap makinesi yapmayı planlamış. Uzun çalışmalar sonunda 1642 yılında Pascalline adlı hesap makinesini icat etmiştir. Değişik sayıda dişleri olan çarklardan meydana gelen bu makine toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliyordu.

Leibniz Çarkı

Alman matematikçisi Gottfried Wilhelm Leibniz Pascal’ın 1642 yılında hazırladığı hesaplayıcının fonksiyonlarını daha da arttırarak 1671 yılında Leibniz Çarkı adlı aygıtı icat etti. Bu aygıt; toplama ve çıkarma işlemlerinin yanı sıra bölme, çarpma ve karekök alma işlemlerini de yapabiliyordu.

Fark Makinesi

Charles Babbage matematiksel işlemlerin yanı sıra birçok işlemleri yapabilen bir makine yapmayı planlıyordu. İngiliz hükümetinin parasal desteğini de alan Babbage uzun süren çalışmalar sonunda Fark Makinesini 1830 yılında icat etti. Babbage daha sonra Analitik Makine adını verdiği proje üzerinde çalışmaya başladı. Bu makine buhar gücü kullanılarak otomatik olarak çalışacak ve diğer hesaplayıcılardan daha fazla fonksiyona sahip olacaktı. Babbage bu projeden istediği neticeyi alamadan 1871 yılında öldü. Babbage’ın ölümü ile proje yarım kaldı. Babbage analitik makinede mantıksal işlem birimi, veri depolama birimi, giriş çıkış üniteleri kullanmayı planlıyordu. Bu mantık günümüzdeki bilgisayar temel prensibi olmuştur. Bu sebepten dolayı Babbage’a bilgisayarın babası denilmiştir.

Ada Lovelace Analitik makine projesinde Babbage ile beraber çalışmış ve ona yardımcı olmuş. Ada Lovelace 1842 yılında yazdığı notlarında, Analitik makinenin, hazırlanacak programlar ile insanlar tarafından çözümü bilinen problemlerin kolaylıkla çözülebileceğini anlatmıştır. Ada 36 yaşında ölümü ile ortada sadece notlarını bırakmıştır.

İkili sayı düzeni

Günümüz bilgisayarlarının temel mantığını oluşturan ikili sistemi George Boole tarafından geliştirilmiştir. Bu cebir prensibine göre sayılar, ikili sayı sisteminde kullanılırlar. Yani bu sistemde 0 ve 1 sayısından başka sayı yoktur. Bu sayı sistemini iki sayı sistemi manasında Binary sayılar denir.

Mark-I

Amerikalı istatistikçi Herman Hollerith 1890 yılı nüfus sayımında delikli kart kullanarak geliştirdiği makineyi kullandı. Hollerith’ın geliştirdiği bu makine J.M.Jaquard’ın 1806 yılında kullandığı kart sistemini kullanıyordu. Mark-I, kartları verilen kodlara göre delerek bilgiyi kaydediyor, delikli karttaki bilgileri tekrar okuyabiliyor ve bu bilgileri kullanabiliyordu. Geliştirilen makinenin daha öncekilere göre üstünlükleri vardı. Fakat arzu edilen hız ve doğru sonuca ulaşılamamıştı. Mark-I insan müdahalesi ile işlem gördüğü için yarı otomatik çalışıyordu.

Mark-I ile delikli kartlara işlenen seçim sonuçları istenildiği kadar okunabildiğinden, seçim sonuçlarının değişik parametrelere göre değerlendirilmesi yapılabiliyordu. Mark-I ile sayımın değerlendirme süresi dörtte bire düştü.

Herman Hollerith makinesinde yaptığı değişikliklere üretime 1896 yılında kurduğu “TABULATING MACHINE COMPANY” adlı şirket devam etti. Daha sonra bu şirket INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) ismini aldı.

Harvard Üniversitesi’nden Howard H. Aiken tasarladığı ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator) projesi ile IBM firmasına gitti. Bu projeyi biraz daha geliştirerek 1944 yılında MARK-I üretildi.

Mark-I saniyede 5 işlem yapabiliyordu. 18 m uzunluğunda ve 2,5 m yüksekliğinde idi. Mark- I insan müdahalesi olmadan sürekli olarak, hazırlanan programı yürüten ilk bilgisayar idi. Mark-I elektronik bir bilgisayar değildi.

Eniac

Mark-I’den kısa bir süre sonra Pensilvanya Üniversitesinde John Mauchly ile J.Presper Eckert ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) isimli sayısal elektronik bilgisayarı 1946 yılında tamamladı. Yapımında 18.000 adet elektronik tüp kullanılan ENIAC; 150 Kwatt gücünde idi ve 50 ton ağırlığıyla 167 m2 yer kaplıyordu. Saniyede 5000 toplama işlemi yapabiliyordu. Mark-I’den 1000 kat daha hızlıydı.

Eniac askeri amaçla üretildi ve top mermilerinin menzillerini hesaplamak için kullanıldı.

Edvac

Aynı yıllarda matematikçi John Von Neumenin görüşleri doğrultusunda EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) adlı yeni bir bilgisayar ürettiler. Bu bilgisayar ENIAC’dan on kat daha hızlı çalışabiliyordu. Edvac, komutların diğer veriler gibi bilgisayara dışardan girilmesini sağlıyordu. Bu özellik programcılara büyük kolaylık sağlamıştır.

Univac

EDVAC’dan sonra 1951 yılında UNIVAC (Universal Automatic Computer) isimli bilgisayar yapıldı. UNIVAC, ENIAC bilgisayarını yapan kişiler tarafından geliştirildi. UNIVAC ilk defa manyetik teyp kullanarak verileri depolayan bilgisayar idi.

IBM 700 serisi

1950’den sonra vakum tüplerin sık olarak kullanılmaya başlandığı dönemlerdir. Univac ve IBM 700 serisi vakum tüpler kullanılarak yapılan elektronik bilgisayarlardır. Vakum tüplerin çok enerji harcanması, ısınması bu bilgisayarların sürekli arıza yapmasına sebep oluyordu. Vakum tüplerin boyutlarının da büyük olması başka bir sorundu. Bu yıllarda program yazabilmek için kullanılan bilgisayarın donanımının çok iyi bilinmesi gerekiyordu. Program yazmak için makine dili kullanılıyordu.

Philco Transac S-200 ve IBM 1401

1947 yılında transistörün kullanılmaya başlandığı yıllardır. Transistörler vakum tüplere göre az enerji harcayan, az yer kaplayan, fazla ısınmayan elektronik devre elemanlarıdır. Transistörlerin kullanılamaya başlanması bilgisayar kullanılarak üretilen ilk bilgisayarlara; Philco Transac S-200 ve IBM 1401 örnek verilebilir.

IBM 360

1960’dan sonra entegre devreler üretilmeye başlandı. Entegreler, binlerce transistörü içerisinde bulunduran devre elemanları idi. Entegrelerin kullanılması; bilgisayarın boyutlarının küçülmesinin, maliyet azalmasına ve işlem hızının artmasına sebep odu. Bu yıllarda manyetik diskler üretildi, entegrelerin kullanımı ile merkezi işlem birimleri üretilmeye başlandı. IBM 360 entegre devre elemanın kullanıldığı ilk bilgisayarlardandır.

Intel 4004 Mikro İşlemcisi

1970’den sonra entegre devre teknolojisi hızla gelişimine devam etti. Ve entegreleri birleştirilerek chipler üretilmeye başlandı. Intel 4004 entegrelerin birleştirilmesiyle hazırlanan ilk Merkezi İşlem birimi sayılabilir.

Apple

1977 yılında piyasaya çıkan apple iki üniversite öğrencisi tarafından bir evin garajında üretilmiştir. Apple’da klavye ve monitör bulunuyordu. Yani bu dönemden sonra artık kişisel bilgisayar dönemi başlamıştır.

IBM PC

Günümüzde de söz sahibi olan IBM firması ilk kişisel bilgisayarını 1981 yılında piyasaya sürdü. Kısa bir zaman diliminde standart haline gelen IBM PC’lerin 4 yıl sonunda bir milyonuncusu satıldı. Üretimi Uzakdoğu ülkelerinde daha yaygın olarak yapıldı. Yazılımlar da IBM PC’ye uyumlu olarak yazılmaya başladı.

BİLGİSAYAR DONANIMI

CPU: Central Processing Unit ( Merkezi İşlem Birimi). Ana İşlem Ünitesi, Merkezi İşlemci ya da kısaca işlemci.

Bilgisayarın program komutlarını bellekten aldıktan sonra kodlarını çözen ve karşılığı olan işlemleri yerine getiren merkez birimi. CPU genellikle bilgisayarın beyni olarak tanımlanır. Çünkü tüm işlemler CPU tarafından yapılır. Bu nedenle bir bilgisayarın işlem yeteneği ve hızı işlemcisinin yeteneği ve hızıyla doğrudan ilgilidir.

HARDDISK: Sabit disk.

Bilgisayarlarda bilgi depolama ünitesi. Sabit diskler büyük miktarda bilgiyi uzun süreli olarak saklamak için kullanılan manyetik disklerdir. Genellikle taşınabilir olma özelliği yoktur. Zaten bu yüzden de sabit disk adını almışlardır. Bilgisayar kasasının içinde kendileri için ayrılmış yuvalara yerleştirilirler. Sabit diskler özellikle disketlerle karşılaştırıldığında çok büyük miktarda bilgi depolama özelliğine sahiptirler.

DISK DRIVE: Disk sürücü.

Diske veri yazan ya da okuyan birim. Disk sürücüler okuyup yazdıkları disk tipine göre çeşitli isimler alır: Disketlere okuyup yazan disket sürücüler, optik disklere okuyup yazan optik sürücüler gibi…genelde, disk sürücü dendiğinde sabit disk sürücü kastedilir. Disk sürücüler bilgisayarın içine yerleştirilebileceği gibi, bir dış ünite olarak da bağlanabilir.

MAINBOARD: Ana kart.

Bilgisayarlardaki temel devre ve bileşenleri üzerinde bulunduran kart. Ana kart, CPU, BIOS, bellek, depolama aygıtı arabirimleri, seri ve paralel portlar, genişleme yuvaları ve ekran, klavye gibi çevre ünitelerinin denetleyicilerini bulundurur. Bir PC’ yi daha iyi bir modele çevirmek için ana kartı değiştirmek gerekir. Ana kartla birlikte sadece CPU değil, ROM ve ana bellek de daha iyi modele geçirilmiş olur. Ancak bu işlem sırasında genişleme kartlarının yeni ana kartla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

RAM: Random Access Memory. Rasgele Erişimli Bellek.

Herhangi bir noktasına doğrudan erişilebilen bellek tipi. Bir bilgisayarın ne kadar RAM’a sahip olması gerektiği, kullandığı işletim sistemi ve çalıştıracağı programların ihtiyaçlarına bağlıdır. Özellikle grafik kullanıcı yüzüne sahip işletim sistemleri daha çok RAM kullanır.

ROM: Read Only Memory. Salt Okunur Bellek.

İçerdiği verilerin üzerine sadece bir kere yazıldığı ve bir daha değiştirilemediği bellek tipi. ROM’ lar bilgisayarlarda hiç değişmeyecek ancak sürekli kullanılan bazı programları saklamak için kullanılır. Bilgisayarın yüklenmesini sağlayan ana program gibi… Bir ROM yongası üreticisinden çıktığında içeriği belirlenmiştir. ROM’ ların RAM’ lerden en önemli farkı, elektrik akımı kesildiğinde RAM’ lerin sakladıkları bilgileri kaybetmelerine rağmen, ROM’ ların etkilenmemeleridir.

KEYBOARD: Klavye.

Bilgisayarın bilgi girişinde kullanılan ve daktiloya benzeyen parçası. Klavyeler harflerin dizilişine göre farklı tiplerde olabilirler. Sol üstte bulunan harf Q ise Q klavye F ise F klavye olarak adlandırılır. F klavyede harfler Türkçe daktilolarda düzenledikleri şekildedirler.

MONITOR: Ekran.

Bilgisayarlarla kullanıcılar arasındaki görsel bağlantıyı sağlayan birim. Ekranlar büyüklüklerine, gösterdikleri renk sayısına ve destekledikleri çözünürlük oranlarına göre sınıflanır.

SOUND CARD: Ses kartı.

Bilgisayarın sesi işlemesini sağlayan genişleme kartı. Bir ses kartı olmadan bilgisayar sadece bip sesleri ve oldukça mekanik melodiler çıkarabilir. Oysa pek çok yazılım ve CD-ROM’ lar çok daha yüksek kalitede bir ses çıkışına ihtiyaç duyar. Ses kartları, karta bağlanan hoparlörler aracılığıyla dijital ses elde edilmesini sağlar.

MOUSE: Fare.

İmlecin ekran üzerindeki hareketlerini kontrol eden araç. Bir kablo ile bilgisayara bağlanan küçük bir araç olan fare, düz bir yüzeye sürterek kullanılır. Bu yüzeyde yapılan hareketler, benzer şekilde imlecin (cursor) de ekranda serbestçe hareket etmesini sağlar. Böylece imleç istenen nesne üzerine getirilebilir.

CD-ROM: Compact Disk-Read Only Memory. Cd- Rom sürücü

Yüksek kapasitede bilgi depolamak için kullanılan optik disklerdir. CD-ROM’ ların üzerine bilgiyi kaydedebilmek için özel araç kullanılır.

DVD-ROM: Dijital Versatile Disk. Çok Yönlü disk

CD-Rom’ların yerini alması beklenen yeni bir optik disk teknolojisi. 133 dakikalık bir filmin tek bir diskte tutulması sağlanabilecek DVD-Romlarla. DVD-Rom oynatıcı denilen aletlerin normal CD-Romları da oynatması söz konusu.

SCANNER: Tarayıcı.

Kağıda basılı yazı ve resimleri okuyup bilgisayarların anlayacağı biçime çeviren araç.

PRINTER: Yazıcı.

Bilgisayar ile üretilen metin ve resimleri kağıda basmak için kullanılan araç.

MODEM: Kısaltma, Modulator-Demodulator.

Telefon hatlarından veri aktarmakta kullanılan araçlar. Bilgisayarlar verileri dijital olarak saklarlar, ancak telefon hatları üzerinden gönderilen veriler analog yapıda olmalıdır. Bu yüzden modemler bilgisayarların dijital yapıda sakladıkları verileri analog yapıya çevirerek gönderme işini üstlenir. Bu işlemin tersi de yine modemler tarafından gerçekleştirilir. Telefon hatlarından analog yapıda gelen sinyalleri bilgisayarların anlayacağı dijital yapıya çevirirler.

İŞLETIM SISTEMI

Bilgisayarların çalışabilmesi için gereken temel yazılım. Bilgisayarlar çeşitli donanım ürünlerinin belli bir tasarıma göre bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Ancak kendilerinden beklenen işleri gerçekleştirmeleri için bu sadece donanımdan oluşan altyapı yeterli değildir. Bir kelime işlem yazılımı ile belge oluşturabilmek için önce bilgisayarın açılması, donanım ürünlerinin birbirlerini tanıması ve birlikte çalışacakları şartların sağlanması gerekecektir. Kullanıcı klavyede bir tuşa bastığında, bir harfin ekranda görüntülenmesi, yazılanların saklanmak istendiğinde belgenin disk üzerine yazılması, belgeye bir dosya adı verilebilmesi yapılabilecek işler arasındadır. Kullanılan yazılım ne tür olursa olsun bazı temel işlemler hep aynıdır; dosyaların diske yazılması, diskten alınıp ekrana görüntülenmesi, bir dosyanın basılmak üzere yazıcıya gönderilmesi… Bu durumda tüm yazılımların üzerinde çalışacağı zemini oluşturmak ve temel işlemleri gerçekleştirmek üzere kullanılan yazılım ile karşılaşılır. Bu, işletim sistemidir.

İşletim sistemi bilgisayarın her türlü altyapı çalışmalarını düzenler, çeşitli aygıtların birbirleriyle anlaşmasını sağlar. Bu sayede çeşitli uygulama yazılımları, güven içinde çalışıp kullanıcıya hizmet edebilirler. Bu yüzden bir bilgisayarın donanım özellikleri kadar işletim sistemi de önemlidir. Çünkü sistemin genel performansı gibi işlev yelpazesi de kullanılan işletim sistemine göre değişir. İşletim sistemleri bilgisayarda olup biten her şeyi denetleyen yazılımlardır. Bu yüzden sistem ne kadar karmaşıksa, işletim sistemi de o oranda gelişmiş olmak zorundadır.

Genel amaçlı bir işletim sisteminin üstlenmesi gereken işler şöyle sıralanabilir:

Çevre birimleri ile programlar arasındaki iletişimi sağlamak.

Bir kelime işlem yazılımı yazıcıya ya da CD-ROM sürücüye ulaşarak kullanılmasında olduğu gibi…

Sistemin belleğini yönetmek, disk tamponu (disk cache) gibi ek olanaklar sağlayarak belleğin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Örneğin, sanal bellek oluşturarak ana bellekten daha büyük bir alanın kullanılması.

Saklama aygıtlarındaki dosyalara belli bir düzen erişilmesi için bir dosya yönetim sistemi oluşturmak.

Özellikle çok kullanıcılı sistemlerde kaynaklara güvenli erişim sağlamak.

Programlar arası veri iletişimi sağlamak.

Kullanıcının çeşitli komutlar vermesi ve programlar çalıştırmasını sağlamak

Ders sırasında sorulabilecek sorular

Öğretmen: Bilgisayar denince aklınıza ilk gelen şey nedir?

Öğrenci: Oyun, film, İnternet, müzik, chat.

Öğrenci: Bill Gates diye biri var?

Öğretmen: Bugün çok merak ettiğiniz bazı şeylere cevap verebilirim ama bundan sonra öğrenmek istediğiniz şeyleri ders dışı zamanlarda sormalısınız. Bill Gates dünyadaki en büyük yazılım şirketinin sahibi. Ev kullanıcılarının birçoğunun kullandığı Windows işletim sistemini yazan kişi.

Öğrenci: Bilgisayarları ne zaman açacağız?

Öğretmen: Biraz sabırlı olmalısın. Önce eve dışardan bakmak zorundasın hemen içeriyi göremezsin önce bilgisayarların görünen elemanlarını öğreneceğiz.

Öğrenci: Virüs nedir? Bilgisayarlara nasıl virüs bulaşır?

Öğretmen: Virüsler bizi hasta eden mikroplardır. Bilgisayar dünyasında da bilgisayarın bazı sistemlerinin bozulmasını sağlayan programlardır. Biraz sabırlı olursanız ileriki derslerde daha geniş kapsamlı ele alacağız.

Öğrenci: Disket alışverişi yapmayın diyorlar.

Öğretmen: Sen hasta olduğunda öksürürken ağzını kaparsın ya da bardağını, çatalını ayrı kullanmaya özen gösterirsin çünkü hastalığını başkalarına bulaşma olasılığı vardır. Aynı şekilde bilgisayarlardaki virüsler disket yoluyla bulaşırlar.

Öğrenci: Peki nasıl iyileşecek bilgisayarlarımız?

Öğretmen: Bu konu hakkında daha geniş bilgileri ilerde öğreneceksiniz. Şimdi derse başlayalım.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.