bursa escort-beylikdüzü escort bayan-bursa escort-anadolu yakası escort-avrupa yakası escort-bodrum escort-denizli escort bayan-marmaris escort-kayseri escort-sakarya escort-samsun escort-mersin escort bayan-bursa escort-kocaeli escort

"Genel kültür" Kategorisi

Yunus Emre’nin Hayat

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

YUNUS EMRE’NİN HAYATI

Yunus Emre Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türkçe şiirin öncüsüdür.İnsan sevgisine dayanan bir görüşü geliştirmiştir.Yaşamı konusunda yeterli bilgi olmadığı gibi onunla ilgili kaynaklarda anlatılanlar da birbirini tutmaz.Nerede, hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmiyor. Kimi kaynaklarda Anadolu’ya Dogu’dan gelen Türk ırmaklarından birine bağlı olup,1238 dolaylarında doğduğu söylenirse de kesin değildir.1320 dolaylarında Eskişehir’de öldüğü söylenir.Batı Anadolu’nun birkaç yöresinde Yunus Emre adını taşıyan ve onunla ilgili görüldüğünden makam adı verilen yer vardır.Yapılan araştırmalara göre şiirlerinin toplandığı Divan ölümünden yetmiş yıl sonra düzenlenmiştir.Anadolu’da Yunus Emre adını taşıyan ve Yunus Emre’den çok sonraları yaşamiş başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerinin bir bölümü dil incelemeleri sonunda ayıklanmış, böylece 357 şiirin onun olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. Gene Yunus Emre adını taşıyan ve başka şairlerin elinden çıktığı ileri sürülen 310 şiir daha derlenmiştir. Onun dil, şiir ve düşünce bakımından özgünlüğü ve etkisi, ilk düzenlenen Divan’daki şiirleri nedeniyledir.

Devamını Oku

Ulaşılabilirlik Ve Kontrol Edilebilirliğin Ek Kriteri

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

Ulaşılabilirlik ve kontrol edilebilirliğin ek kriteri

İlk olarak 2. bölümden zamanın doğrusal bağımsız fonksiyonu tanımını hatırlayınız ve f.T(f) Cm olduğunda özellikle kompleks-değerli fonksiyonlarını f: (t),;=…n, farzedin. F:=1,….,n. şeklinde bir grup fonksiyonun komplex sayılar alanının üstünde [t1,t2] bir zaman aralığında lineer bağımsız olduğunu hatırlayınız. ( Kompleks sayılar a:, i=1,….,n sıfır dışında şöyle ki a,f1(t)+…+anf n(t)=0 bütün t ler [t1,t2] aralığında koşulunda) aksi durumda fonksiyon grupları komplex sayılar alanında [t1,t2] de lineer bağımsız olarak adlandırılır.

Devamını Oku

Plant Tissues:

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

Plant Tissues:

groups of cells that perform a common function.

Ground tissue system: ground tissue provides storage, metabolism, and support.

Devamını Oku

Monosakkaritler

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 17 defa okundu

Monosakkaritler

( tek şekerler) ( basit şekerler)

Tüm şekerler düz zincir formunda bir –C=O grubu içerirler.Eğer çift bağlı O,zincirin terminal C atomuna bağlı ise,kombinasyon aldehit grubu olarak isimlendirilir; çifteğer terminal almayan bir C atomuna bağlı ise , kombinasyon keton grubuu olarak isimlendirilir.Çift bağlı O içeren C atomları dışındaki tüm C atomlarına bağlı -OH (hidroksil) grupları polardır.Su,içinde kümeleşme eğilimi gösteren basit non-polar hidrokarbon moleküllerinin aksine ,şekerler su ile hidrojen baağı oluştururlar ve çözünürler.Monosakkaritler daha küçük birimlere ayrılamazlar çünkü zaten en basit durumdadırlar.(CH2O)n genel formülü ile gösterilir.

Devamını Oku

The Judıcary System Of France

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 15 defa okundu

THE JUDICARY SYSTEM OF FRANCE

Like Britain’S and US’s judicary systems Franch judicary system has basic features. These are:

Devamını Oku

Öss 1995-80 Array 13)doğal Ortamdaki Bir Bitkinin Stomalarında:

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

ÖSS 1995-80 13)Doğal ortamdaki bir bitkinin stomalarında:

I . Gece boyunca

Devamını Oku

Endüstri Mühendisliği

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Mühendisliğinin Tanımı

19. yy sonlarında, daha önce açıklanan niteliklere uygun bir meslek olarak oluşan Endüstri Mühendisliğinin farklı kaynaklarda farklı şekillerde tanımları yapılmaktadır. Ancak bu tanımlar içinde en fazla kabul göreni ve geçirdiği evrimsel süreç sonunda günümüzde geldiği noktayı en iyi belirleyen tanım Amerika Endüstri Mühendisleri Odası tarafından yapılan tanımdır. Bu tanım göre;

Devamını Oku

Ali Cenab Türkler

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 6 defa okundu

ALİ CENAB TÜRKLER

    Ruşen Eşref ( Ünaydın), Karagah-ı Umumi Muhafız Piyade Bölüğü Kumandanı Mülazım-ı Evvel Ruhi ile gerçekleştirdiği mülakatında Mehmetçiğin ağzından şu hatırayı kaydeder:

Devamını Oku

Yasemin boran

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 7 defa okundu

Yasemin Boran

HAKKINDA YAZILANLAR

Yıldızların tatlı cadısı

Devamını Oku

Ali Suad 

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 4 defa okundu

Ali Suad 

ALI SUAD / MEÇHUL BIR YAZAR

İslam Gemici

Gözlerden ırak kalan edebi eserlerimizden biride ” Seyahatname’ler”… Atalarımız, yüzyıllar boyunca devam edegelen göçler ve gezileri, bazan kısa, bazan uzun notlar halinde kaleme almışlar ve gerek ülkeler, gerekse insanlar hakkında ki gözlemlerini, gelecek nesillere aktarmışlardır. Bunları yazarken bir kısmı edebi kaygı gözetmemiş, fakat çoğunlukla ” Seyahatname yazarları”, Değme edebiyatçılara tuş çıkartacak metinleri yazmışlardır.

Devamını Oku

  Explosives

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 5 defa okundu

  Explosives

Explosives, highly exothermic chemical reactions that produce expanding gases were first made by Asian alchemists more than one thousand years ago when they discovered mixtures of saltpeter (KNO3) and sulfur could be detonated. Explosives are classified as:

Devamını Oku

A-lpg Gazlarının Tehlikeli Olma Durumları:

Genel kültür kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 17 defa okundu

A-LPG GAZLARININ TEHLİKELİ OLMA DURUMLARI:

Likit Petrol Gazlarının tehlikeli olmasını yol açacak durumları iki ana başlık altında

Devamını Oku