1584 articles Genel kültür Page 4 / 396

İş Yapabilme Yeteneği Ya Da Sığası. Bir Sarmal Yayda Ya Da Devinim Halindek

İş yapabilme yeteneği ya da sığası. Bir sarmal yayda ya da devinim halindeki bir cisimde olduğu gibi, maddeyle bağıntılı halde bulunabilir; ışık ya da boşluk içinden geçen öteki elektromagnetik ışınım türlerinde olduğu gibi, maddeden bağımsız durumda da olabilir. Enerjinin boyutları, işin boyutlarıyla aynıdır; klasik mekanikte iş, kütle(m) ile uzunluğun(l) karesinin çarpımının, zamanın karesine oranı (ml2/t2)…

Desıgnıng Data Collectıon Forms

DESIGNING DATA COLLECTION FORMS Striving for Consistent Meaning Although we hear that the world is getting smaller due to telecommunications,researchers must remmember that the world is still made up of thousands of different subcultures.Even within subcultures,there are affinity groups,and these differences create headaches for market researchers.For instance,there are over 16 million Hispanic consumer in the…