2001 Güçlendirilmiş Ekonomik Programı’nın Hazırlanış Gerekçeleri Ve Hedefle

2001 GÜÇLENDİRİLMİŞ EKONOMİK PROGRAMI’NIN HAZIRLANIŞ GEREKÇELERİ ve HEDEFLERİ

Türkiye ekonomisinin Güçlendirilmiş Ekonomik Program hazırlandığı dönemde görünürdeki en büyük sıkıntısı kamu kesiminin olağanüstü büyük borç stoku ve 90’lı yılların ortalarından itibaren hızlanan olumsuz borç dinamiğidir. 1990’lı yıllarda Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 30’un altındayken, 2000 yılının sonunda bu oran yüzde 60’lara ulaşmıştır. 2000 Kasım’ında ve 2001 Şubat’ında ard arda yaşanan ekonomik krizlerin devamında ise yüzde 70’in de üzerine çıkmıştır. Yıllardır ancak çok yüksek reel faiz oranlarında borçlanabilen devlet için bu süreç ileriki dönemler dikkate alındığında sürdürülemez boyutlara varmıştır.

Ödevin Devamını Oku “2001 Güçlendirilmiş Ekonomik Programı’nın Hazırlanış Gerekçeleri Ve Hedefle”

Hz. Muhammed’in Hayatı

Hz. Muhammed’in Hayatı

Hz.Peygamber (s.a) kayıtsız şartsız yeryüzü halkının neseb yönünden en hayırlısıdır. Nesebinin şerefi en yüksek doruk noktasındadır.Buna düşmanları bile şahitlik ederlerdi.Bu yuzden düşmanı olan Ebu Sufyan, Bizans hükümdarının huzurunda bu şekilde tanıklıkta bulunmuştu. En şerefli kavim onun kavmi, en şerefli kabile onun kabilesi ve en şerefli aile onun ailesidir. Habibullah (sav), Mekke’de,Rebi’ül-evvel ayının onkinci Pazartesi gecesi sabaha karşı dünyaya gelmiştir (M.570). Böylece, Hz.Adem’den beri devam edegelen peygamberlik nuru sahibini bulmuş oldu. Babası Abdullah, Peygamberin doğumun dan iki ay önce vefat etmiştir. Annesi Vehb kızı Amine, doğumunda diğer kadınlar gibi eziyet çekmemiş,hatta ağırlık bile hissetmemiştir.Hamileyken, bir gece rüyasında tanımadığı bir kimse gelip;” Sen alemlerin hayırlısına hamilesin;doğduğunda adını Muhammed koy”, diye ikaz bulunmuş;doğum anında da heybetli bir ses duyarak irkilmiştir.Ne zaman ki Muhammed vücuda geldi ;baktım, mübarek  başını secdeye koydu;ellerini kaldırdı, duada bulundu”, şeklinde anlatıyor.Hz. Muhammed (s.a.v) sünnetli doğmuştur.Doğduğunda sırtında ve omuzunda peygamberlik mührü vardı.

Ödevin Devamını Oku “Hz. Muhammed’in Hayatı”