1584 articles Genel kültür Page 20 / 396

Savunma Mekanizmalar

Savunma Mekanizmaları Tanım İnsanoğlunun yeryüzündeki varolma savaşımı milyonlarca yıldan beri sürmektedir. Varolma savaşımızda savaşı sürdüren ve yeni durumlara uyum yaparak evrimleşen sadece biyolojik yapımız değildir. Biyolojik yapının üzerinde filizlenmiş olan ruhsal aygıtımızda benzer bir evrimi ve uyum sürecini yaşamaktadır. Bu süreç içerisinde ilkel alt-benlikten (id) ayrımlaşan ego (benlik) gelişmiş ve ego bazı savunma silahlarını geliştirmiştir.…

Xenophobıa : The Fear Of The Unknown ,foreıgner

XENOPHOBIA : THE FEAR OF THE UNKNOWN ,FOREIGNER . “Xenos” Yunanca “yabancı” demektir. “Phobos” ise , “korku” anlamına gelmektedir. Yani xenophobia en kısa şekliyle “yabancı korkusu” anlamını içermektedir.Kelime anlamı olarak oldukça açık ve sade görünmesine karşın , aslında çok geniş bir tarihi birikime sahiptir.Biraz daha açık bir şekilde tanımlayacak olursak “xenophobia” bir yerleşim merkezinde eskiden…

Ahmet Nezihi turan

Ahmet Nezihi Turan 1958 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu.1980 yılında A.Ü. DTCF Tarih Bölümü mezunu.Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı konulu yüksek lisans tezini 1987’de, 16. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı konulu doktora tezini 1993’te verdi.Halen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi.