Solunum Sistemi Çalışma Soruları

Biyoloji kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 24 defa okundu

SOLUNUM SİSTEMİ ÇALIŞMA SORULARI

1.Oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun ortak bir moleküler evrimin ürünleri olduğunu

hangisi açıklar?

A) Bütün canlılarda her iki solunumunda görülmesi

B) Her iki solunumda ATP üretilmesi

C) Tepkimeler sırasında enzimlerin kullanılması

D) Sitoplazmada geçen enzimatik tepkimelerin aynı olması

E) Son ürünlerinin aynı olması

2.Trake solunumu yapan böceklerin kanında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Glikoz B) Aminoasit C) Boşaltım ürünleri

D) Hemoglobin E) Yağ asidi

3.Birden fazla solunum organı taşıyan canlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavşan B) Balina C) Çekirge

D) Kurbağa E) Su kaplumbağası

4.Alveol içindeki havadan kılcal damarlara geçen oksijenin yüreğe gelmesini sağlayan kan

damarı hangisidir?

Akciğer atardamarı

Böbrek toplardamarı

Akciğer toplardamarı

Aort

Şah damarı

5.Solunumda kullanılan organlar bulundukları canlılara göre gösterilmiştir.Bunlardan hangisi

yanlıştır?

Solucan – Vücut yüzeyi

Kertenkele – Nefridyum

Balina – Akciğer

Böcek – Trake

Balık – Solungaç

6.Aşağıdakilerden hangisi solungaç ve akciğer solunum sistemine sahip omurgalıların göster-

diği ortak bir özelliktir?

Temizlenmiş kan kalpten vücuda dağılır.

Dolaşımları kapalıdır.

Kalplerinde yalnız kirli kan bulunur.

İç döllenme yaparlar.

Böbrek yapıları aynıdır.

7.Aşağıdakilerden hangisinde dolaşım sistemi ile solunum sistemi arasında ilişki yoktur?

A) Balıklar B) Kuşlar C) Memeliler

D)Sürüngenler E) Böcekler

8.Aşağıdakilerden hangisi tüm canlıların iç çevre ile dış çevre arasındaki gaz değişimine ola-

nak sağlayan yapıların ortak özelliğidir?

Kılcal damarlarla ilişkili olmaları

Gaz değişimi doğrudan hücrelerle yapmaları

Difüzyon yüzeyini oluşturmaları

Vücudun derinliklerinde bulunmaları

Sinirlerin denetiminde çalışmaları

9.Oksijenli solunum yapan tüm canlılarda hücre solunumu ile ilgili enzimler hangi organelde

bulunur?

A) Koful B) Mitokondri C) Kromozom

D)Ribozom E) Hücre zarı

10.Böceklerin hücre solunumu hangi tiptendir?

A) Trake solunumu B) Akciğer solunumu C) Deri solunumu

D) Solungaç solunumu E) Oksijensiz solunum

11.Aşağıdakilerden hangisi karasal hayvanlarda bulunan solunum organlarının ortak özelliği

değildir?

A) Vücudun içinde bulunmaları

B) Geniş yüzeye sahip olmaları

C) Havadaki serbest O2 gazını almaları

D) Vücut hücrelerine kadar O2 taşımaları

E) İnce ve nemli solunum yüzeyine sahip olmaları

12.Sağlıklı bir insanın aşağıda belirtilen hücrelerinden hangisinde çekirdek bulunmaz?

A) Sinir B) Kas C) Yumurta

D) Akyuvar E) Alyuvar

13.Aşağıdakilerden hangisi canlının iç ve dış çevresi arasındaki gaz değişimini sağlayarak

homeostazi (iç denge)’ye yardımcı olmaz?

A) Trake B) Ter bezleri C) Nemli deri

D) Akciğer E) Solungaç

14.Oksijenli ve oksijensiz solunum olayının bazı enzimleri ortaktır.Ortak olan bu enzimler

hücrenin hangi kısmında bulunur?

A) Mitokondri B) Stoplazma C) Hücre zarı

15.Canlı organizmalar gece – gündüz, yaz – kış soluk alırlar.Bitkiler canlı organizmalar ol-

duklarına göre, solunum organı olan yapraklarını dökünce nasıl soluk alırlar?

Kökleri ile

Soluk almazlar

Yalnız çam ağaçları soluk alır.

Gövdesindeki kovucuk (lentisel)’lar ile

Bazı mantarlar yardımı ile

16.Aşağıdaki canlılardan hangisinde solunum organında temizlenen kan kalbe uğramadan or-

ganizmaya dağılır?

A) Balıklar B) Kurbağalar C) Sürüngenler

D) Kuşlar E) Memeliler

17.Stigma Trake boruları Trakeol

Yukarıdaki şemada verilen solunum sistemi aşağıda verilen canlıların hangisinde görülmez?

A) Kelebek B) Kara sinek C) Sirke sineği

D) Bit E) Toprak solucanı

18. 1. Akciğer hava basıncının düşmesi

2. Akciğer hacminin artması

3. Diyafram ve kaslarının gevşemesi

4. Göğüs kafesinin genişlemesi

Yukarıdaki olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi insanın soluk vermesi sırasında gerçek-

leşmez?

A) 1 ve 2 B) 3 ve 4 C) Yalnız 2 D) 2 – 3 ve 4 E) Yalnız 3

19. 1. Bronş

2. Alveol

3. Bronşcuk

4. Trakeol

Yukarıdaki yapılardan hangisi veya hangileri akciğerlerle ilgili değildir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 4 D) 3 ve 4 E) 1 ve 3

20.Tüm solunum sistemlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Bronşcukların bulunması

Havanın serbest oksijenini alabilmeleri

Çift katlı zarla çevrili olmaları

Gaz difüzyonunu kolaylaştırıcı yüzeye sahip olmaları

Alveol denilen hava peteklerini bulundurmaları

21.Aşağıdaki omurgalı gruplardan hangisinin yüreği yalnız solunum organına kan pompalar?

A) Balık B) Kurbağa C) Sürüngen D) Kuş E) Memeli

22.Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin dolaşım sistemi ile solunum sistemi bağlantılı değildir?

A) Çekirge B) Tilki C) Sincap D) Yılan E) Tavşan

23.Aşağıdaki canlı ve solunum sistemi ilişkilerinin hangisi yanlıştır?

Kurbağa – deri – akciğer

İnsan – akciğer

Akrep – kitapsı akciğer

Balık – solungaç

Amip – solungaç

24.Solungaç, trake ve akciğerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisindedir?

Alveolleri taşımaları

İnce ve kalın borulardan oluşmaları

Vücudun deliklerinde bulunmaları

Oksijeni dokulara taşımaları

Geniş yüzeylere sahip olmaları

25.Trake solunumu yapan böceklerin kanlarında aşağıdakilerden hangileri bulunmaz?

Glikoz

Aminoasitler

Boşaltım ürünleri

Hemoglobin

Yağ asitleri

SOLUNUM SİSTEMİ ÇALIŞMA SORULARI

CEVAP ANAHTARI

Soru No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CEVAP : d d d c b b e c b a d e b b d a e e

Soru No: 19 20 21 22 23 24 25

CEVAP : e d a a e d d

SOLUNUM SİSTEMİ ÜNİVERSTEDE ÇIKAN SORULAR

CEVAP ANAHTARI

Soru No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CEVAP : b a d b c c d d c a d a e c a d c e

Soru No: 19 20

CEVAP : b b

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.