Ders:fen Bilgisi

Biyoloji kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 57 defa okundu

DERS:Fen Bilgisi

ÜNİTE:Canlının İç Yapısına Yolculuk

SINIF:6

KONULAR:

A)En küçük olanından en büyük olanına kadar tüm canlıların yapısını oluşturan birim:Hücre

B)Çok hücreli canlılarda görülen görevleri ile uyumlu yapıdaki farklı hücre grupları:Dokular

C)Bitkilerin hücre, doku ve organlardan oluşan düzenli yapısı

Ç)Çevre ve Bitki

D)Hayvanlarda bulunan dokuları tanıyalım

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Hedef1)Hücrenin tanımını kavrayabilme.

Davranışlar1)Canlının temel yapı biriminin ve canlılık olaylarının gerçekleştiği yerin ne olduğunu kavrar.

2)Hücrenin tanımını yapar.

Hedef2)Bitki hücresinin yapısını ve bölümlerini bilir.

Davranışlar1)Mikroskopta soğan zarını gözlemleyerek gözlem sonuçlarını belirtir.

2)Hücre zarının işlevlerini açıklar.

3)Sitoplazmayı ve farklı canlılık olaylarının gerçekleştiği yerin, sitoplazmadaki organelleri işlevleriyle tanır.

4)Hücrenin canlılık olaylarını ve DNA molekülünün kromozomların yapısında bulunduğunu ve kromozomların genelde çekirdek içinde ne olduğunu fark eder.

Hedef3)Hayvan hücresinin yapısını bilir.

Davranışlar1)Mikroskopta ağız içi epitel hücresini gözlemleyerek hücrenin biçimini ve bölümlerini belirtir.

2)Kan hücresini mikroskopta inceleyerek mikroskopta biçimini görür ve bölümlerini belirtir.

3)Bitki hücresinde bulunmayıp hayvan hücresinde bulunan organelleri fark eder.

Hedef4)Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkı kavrar.

Davranışlar1)Bitki ve hayvan hücresinin şeklini çizer ve şema üzerinde bölümlerini gösterir.

2)Bitki ve hayvan hücresindeki benzer ve farklı yapıları söyler.

Hedef5)Dokuların tanımını bilme

Davranışlar1)Çok hücreli canlılarda görevleri ile uyumlu yapıdaki farklı hücre gruplarının dokular olduğunu bilir.

Hedef6)Doku çeşitlerini bilir.

Davranışlar1)Bitkisel ve hayvansal dokuları fark eder.

2)Bitkisel ve hayvansal dokuların görevleri ile uyumlu yapılarının farklı olduğunu tartışır.

Hedef7)Bitkisel dokuları tanıyabilme

Davranışlar1)Bitki örneklerinde bitkilerin hücre, doku ve organlardan oluşan düzenli yapılar olduğunu fark eder.

2)Bitkisel dokuların görevlerini bilir.

Hedef8)Bitkisel dokuların çeşitlerini bilir ve özelliklerini kavrar.

Davranışlar1)Koruyucu dokunun bitkideki yerini bilir.

2)Koruyucu dokunun görevlerini kavrar.

3)Parankima dokusunun bitkideki yerini bilir.

4)Parankima dokusunun görevlerini kavrar.

5)Destek dokunun bitkideki yerini bilir.

6)Destek dokunun görevlerini kavrar.

7)Salgı dokunun bitkideki yerini bilir.

8)Salgı dokunun görevlerini kavrar.

Hedef9)Bitki örneklerinin, bitkilerin hücre, doku ve organlardan oluşan düzenli yapılar olduğunu kavrayabilme.

Davranışlar1)Bitkinin bölümlerini bilir ve isimleriyle söyler.

2)Bitkideki kök ve gövdenin yapısını ve işlevlerini örnekler üzerinde göstererek açıklar.

3)Üretici canlı olan bitkilerin ve tüketici canlıların besinini sağlayan yaprağın görevini ve yapısını örnekler üzerinde göstererek açıklar.

4)Bitkide kök çeşitlerini bilir.

5)Kök çeşitlerine örnekler verir.

Hedef10)Çiçeğin önemini kavrayabilme

Davranışlar1)Gelişmiş bitkilerin üremelerini sağlayan organlar olan çiçeğin yapısını ve görevlerini örnekler üzerinde göstererek açıklar.

2)Tozlaşmada canlıların(böceklerin, rüzgarın önemini fark eder

3)Çiçeğin tohum ve meyve dönüşümünü şekil ve şema örnekleriyle açıklar.

4)Çeşitli tohum ve meyvelere örnekler göstererek bitkilerin çevreye yayılmasında tohum ve meyve ile beslenen canlıların rolünü açıklar.

Hedef11)Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin varlığını kavrayabilme

Davranışlar1)Doğada bulunan çiçeksiz bitkilere örnekler verir.

2)Çiçeksiz bitkilerin farklı özelliklerini tartışır.

3)Eğrelti otunun üremesini şema üzerinde kavrar.

Hedef12)Bitkilerin çevreye ve tüm canlılara kazandırdıklarını kavrar.

Davranışlar1)Bitkilerin doğal çevreye kazandırdıklarını örneklerle açıklar.

2)Toprağın oluşumu ve korunmasında kökün önemini kavrar.

3)Bitki gövdesinden insanların yararlanma yollarını bilir.

4)Bitkilerin su, toprak, hava ve tüm canlılara kazandırdıklarını fark eder.

5)Doğada madde döngüsünde bitkilerin önemini kavrar.

6)Evinde, bahçesinde, yaşadığı çevrede, ormanlarla bitkilerle yaşamanın olumlu etkilerini fark eder.

Hedef13)Bitkilerin korunması gerektiğini kavrar.

Davranışlar1)Değişen çevresel etmenlerin bitkilere nasıl zarar verebileceğini açıklar.

2)Zarar gören bitkilerin doğada neden olduğu sonuçları tartışır.

3)Bitkilere zarar vermeden yararlanmanın önemini ve bunun gerekliliğini kavrar.

Hedef14)Hayvansal dokuların görevlerini bilir.

Hedef15)Hayvansal dokunun çeşitlerini bilir ve dokuların özelliklerini kavrar

Davranışlar1)Epitel dokunun vücudumuzdaki yerini bilir.

2)Epitel doku çeşitlerini bilir.

3)Epitel dokunun görevlerini kavrar.

4)Bağ ve destek dokunun vücudumuzdaki yerini bilir.

5)Bağ ve destek dokunun görevlerini kavrar.

6)Bağ ve destek dokunun çeşitlerini bilir.

7)Kas dokunun vücudumuzdaki yerini bilir.

8)Kas dokunun çeşitlerini bilir.

9)Kas dokunun görevlerini kavrar.

10)Sinir dokunun vücudumuzdaki yerini bilir.

11)Sinir dokunun görevlerini kavrar.

12)Sinir hücrenin yapısını bilir.

Hedef16)Bitkisel dokularla hayvansal dokuların işlevsel ve yapısal farklılıklarını kavrar.

Davranışlar1)Bitkisel dokuların ve hayvansal dokuların çeşitlerini bilir.

2)Bitkisel dokuların yapı ve görev bakımından hayvansal dokulara benzeyen dokuları bilir.

ARAÇ VE GEREÇLER

Etkinlik1)Soğan ,mikroskop,bıçak ,lam ,lamel,damlalık,su

Etkinlik2)Bitki hücresi şeması

Etkinlik3)Hayvan hücresi şeması

Etkinlik4)Mikroskop,lam,lamel,damlalık,kürdan

Etkinlik5)Mikroskop ,lam,lamel,lanset,damlalık,alkol,pamuk,giemsa boyası

Etkinlik6)Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkı gösteren tablo (asetat üzerinde),tepegöz

Etkinlik7)Asetat üzerine çizilmiş,soğan zarı hücresi,epitel hücresi,kan hücresi şekilleri ,tepegöz

Etkinlik8)Doku çeşitlerini gösteren asetat, tepegöz

Etkinlik9)Bitkisel doku çeşitlerini gösteren asetat, tepegöz

Etkinlik10)Kök çeşitlerini gösteren asetat, tepegöz

Etkinlik11) Kök çeşitlerinin şekillerini gösteren şema

Etkinlik12)Patates, havuç, pırasa, ıspanak

Etkinlik13)Gövde yapılarını gösterir.

Etkinlik14)Gövde çeşitlerini gösteren asetat, tepegöz

Etkinlik15)Gövde çeşitlerine örnekler

Etkinlik16)Yaprak çeşitlerinin şeması

Etkinlik17)Eğrelti otunun dönüşüm şeması

Etkinlik18)Çiçek yapısının şeması

Etkinlik19)Doğadaki madde döngüsünün şeması

Etkinlik20)Hayvansal doku çeşitleri asetatı, tepegöz

Etkinlik21)Epitel doku çeşitleri asetatı, tepegöz

Etkinlik22)Bağ ve destek doku çeşitleri asetatı, tepegöz

Etkinlik23)Kas doku çeşitleri asetatı, tepegöz

Etkinlik24)Sinir hücresinin şeklinin asetatı, tepegöz

Etkinlik25)Mikroskop, lam, lamel, damlalık

Etkinlik26)Hazır kemik doku preparatı, mikroskop

Etkinlik27)Bitkisel dokularla hayvansal dokularda görev benzerliği olan dokuların asetatı, tepegöz

YÖNTEM VE TEKNİKLER

1)Deney, gözlem,inceleme

2)Soru-cevap

3)Örnek olay anlatılması ve tartışılması

4)Düz anlatım

5)Problem çözme

6)Araştırma, soruşturma

A)HÜCRE

HAZIRLIK AŞAMASI

-Öğrencilere bütün olarak aldığımız objenin çeşitli parçalarının bir araya gelmesi ile oluştuğunun örneklerle tartışılması.Örneğin bir kitabın çeşitli sayfalarının bir araya gelmesi ile oluştuğunun gösterilmesi .Kalemin hangi parçalardan oluştuğunun sorulması.Soğanı dıştan incelemelerinin söylenmesi,parçalarının göstermelerinin istenmesi.

GELİŞTİRME AŞAMASI

1)Soğanı parçalamalarını sağlanması ve soğan zarını fark etmeleri için bununda parçalarının olup olmadığının sorulması.

2)Öğrencilerin soğan zarını ayırmasını sağlamak ve deney düzeneğini hazırlayıp mikroskopta incelenmesi ve gözlemlediği görüntünün şeklini çizmesinin sağlanması.asetat üzerinde bulunan şeklinin yansıtılması.

3)Bu gözlemden yola çıkarak öğrencilerden hücre hakkında düşüncelerini açıklanmalarını istenmesi.Daha sonra hücrenin tanımı nedir?sorusunun sorulması.

4)Hücrenin tanımı ve özelliklerinin öğrencilere açıklanması.

5)Hücrenin bölümlerinin ve alt bölümlerinin neler olabileceğini öğrencilere sorulması ve tartışılması.

6)Bu tartışmalardan sonra hücre şemaları tahtaya asılması ,bölümlerinin söylenip açıklanması.

7)Bu bölümleri ve alt bölümlerini tahtaya şemalaştırılması ve öğrencilerin şemayı defterlerine tahtaya bakmadan yazmalarını istemesi.

HÜCRENİN BÖLÜMLERİ

Hücre zarı

Sitoplazma

Çekirdek

Protein

Mitekondri

Çekirdekçik

Lipit tabakası

Ribozom

Çekirdek özsuyu

Endoplazmik retikulum

Golgi aygıtı

Kofullar

Plastitler(bitki hücresi)

Sentrozom(hayvan hücresi)

Lizozom(hayvan hücresi)

8)Bitki ve hayvan hücresi farklımıdır ?sorusunun sorulması.İki şemanında tahtaya asılması ve farklarının gözlenmesinin sağlanması.

9)Hücre duvarının sadece bitkilerde var olduğu, yapısı ve özelliklerinin söylenmesi,

10)Hücre zarının özelliklerinin söylenmesi.Bitki ve hayvan hücresinde var olduğunu şema üzerinde gösterilmesi.

11)Sitoplazmanın ve içinde bulunan organellerin özelliklerinin ve tanımının yapılması. Şemalar üzerinde gösterilmesi.

12)Mitekondri hangi organlardaki hücrelerde daha çok bulunur?sorusu sorulur.Karaciğer ve kas hücrelerinde enerjiye fazla gereksinim duyulduğu için daha fazla bulunur.

13)Kofulun tanımına göre bitki hücresinde büyük olan kofulun neden hayvan hücresinde küçüktür ?sorusunun öğrencilere sorulması.Şema üzerinde büyük olduğunun gösterilmesi.

14)Plastidin sadece bitki hücresinde olduğunun şema üzerinde gösterilmesi ve öğrencilere neden sadece bitki hücresinde bulunur?sorusunun sorulması.Kaç çeşit plastit olduğunun söylenmesi ve özelliklerinin açıklanması.

15)Ağız içi epitelinin mikroskopta öğrencilerin incelemesinin sağlanması ve gözlem sonuçlarının yazılması ,şeklin çizilmesinin istenmesi.Asetat üzerinde olan şeklin yansıtılması

16)Öğrencilerin kan preparatı hazırlamasının sağlanması ve mikroskopta gözlemleyip şeklini çizmeleri.Diğer deney sonuçlarıyla karşılaştırmalarının istenmesi.

17)Bu deneyler sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki fark nedir?sorusunun öğrencilere sorulması .

18)Hayvan hücresinin bitki hücresinden farklı olan organelleri nelerdir?sorusunun sorulması.

19)Bitki ve hayvan hücresinin farklarını gösteren asetatın tepegözde yansıtılması ve açıklanması.

20)Bitki ve hayvan hücresinin şekline bakmadan çizmelerini istenmesi ve organellerini yazmalarının söylenmesi.

B)DOKU

HAZIRLIK AŞAMASI

1)”Tek hücrelilerde bir hücre bütün hayatsal ve yapısal faaliyetleri yürütebilmektedir.Çok hücrelilerde ise aynı yapısal faaliyetler nasıl sürdürülür?” sorusunu sorma.

2)Hücrelerin birleşmesinin neyi meydana getirdiğinin öğrenci tarafından sorulmasının sağlanması.

3)Öğrenciye hücrenin tanımının sorulması ve bunun dokularla bağlantısını kurmasının sağlanması.

GELİŞTİRME AŞAMASI

1)Sınıfa bir yaprağın getirilmesi ve yaprağın tek bir bütün mü yoksa parçalardan mı oluştuğunun sorulması.

2)Yaprağın zarının ayrılıp, yaprağın dokulardan oluştuğunun buldurulması.

3)Dokunun tanımının ve çeşitlerinin söylenmesi.

4)Doku çeşitlerini gösteren asetatın gösterilmesi.

5)Bitkisel ve hayvansal dokuların farklı olup olmadığının sorulması.

6)Bitkisel dokunun çeşitlerinin ve görevlerinin söylenmesi.

C)BİTKİSEL DOKULAR

HAZIRLIK AŞAMASI

1)”Çok hücreli bitkiler dokulardan oluşur mu?” sorusunun sorulması.

2)”Organları meydana getiren nedir?” sorusunun sorulması.

3)Bir bitki çeşidinin getirilip bunun organlardan oluşup oluşmadı-ğının sorulması.

4)Bitkilerin hangi organlardan meydana geldiğinin sorusunun öğrenciler tarafından sorulmasının sağlanması.

GELİŞTİRME AŞAMASI

1)Getirilen bitki örneğinin öğrenciler tarafından nasıl bölümlere ayrıldığı sorusunun sorulması ve parçalara ayrılmasının sağlanması.

2)Tahtaya bitki organlarının yazılması ve öğrencinin deftere yazmasının istenmesi.

3)Üretici canlı olan bitkilerin ve tüketici canlıların besinini sağlayan yaprağın görevinin ne olabileceği üzerinde tartışılması.

-“Yaprak üzerinde sizce ne önemlidir?” sorusuyla tartışmanın başlatılması.

-“Yaprak nasıl besin üretebilir?” sorusunun sorulması.

-“Yaprağın doğadaki canlıların yaşamı üzerindeki etkisi nedir?” sorusunun sorulması.

-Sonuç olarak yaprağın besin ve oksijen üreten yapısının öğrencilere kavratılabilmesi.

4)Tahtaya yaprağın yapısını gösteren şemanın çizilmesi.

5)Yaprak çeşitlerinin söylenmesi.

6)Yaprak çeşitlerinin şema üzerinde gösterilmesi.

7)Bitkinin kök ve gövdesinin yapısının sorulması ve örnekler vermelerinin istenmesi.

8)Kök çeşitlerinin asetat ve şema ile gösterilmesi.

9)Ispanak, patates, havuç, pırasa gibi materyallerin sınıfa getirilip hangi kök çeşidine girdiğinin öğrencilere sorulması.

10)Örneklerle gövde yapılarının açıklanması.

11)Gövde çeşitlerini gösteren asetatın sunulması.

12)Sınıfa getirilen gövde örneklerinin hangi gruba girdiğinin öğrencilere sunulması.

13)”Gelişmiş bitkiler nasıl ürer?” sorusunun ve bunun çiçek olduğu yanıtının alınması.

14)Çiçeğin yapısının ve görevlerinin örnekler üzerinde anlatılması.

15)Çiçeğin yapısını gösteren şemada bölümlerinin öğrencilere söyletilmesi

16)”Tozlaşmaya yardım eden faktörler nelerdir?”sorusunun sorulması.

17)Tahtaya çiçeğin tohum ve meyve dönüşümünün çizilmesi ve öğrencilere açıklanması.

18)Öğrencilerden çeşitli tohum ve meyvelere örnekler vermelerini istemek.

19)Bitkilerin çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak ikiye ayrıldığının tahtaya yazılarak söylenmesi.

20)Doğada bulunan çiçeksiz bitkilere öğrencilerin örnekler verilmesinin istenmesi.

21)Çiçeksiz bitki olan eğrelti otunun dönüşüm şemasının asetat üzerinde gösterilip, açıklanması.

Ç)ÇEVRE VE BİTKİ

HAZIRLIK AŞAMASI

1)”Bitkiler olmasaydı çevre ve canlılara ne gibi etkileri olurdu?” sorusunun sorulması.

2)”Bitkinin üretici olmasından dolayı ne gibi kazanımları olur?“sorusunun sorulmasının sağlanması.

GELİŞTİRME AŞAMASI

1)Çölle ormanlar arasındaki farkların neler olabileceğinin ve buna sebep olan şeyin ne olduğunun sorulması.

2)Bitkilerin doğal çevreye kazandırdıklarının örneklerle öğrenciye açıklanması.

3)”Toprağın oluşum ve korunmasında kökün önemi nedir?” sorusunun sorulması.Cevap alındıktan sonra daha ayrıntılı bir şekilde öğrencilere anlatılması.

4)Bitkilerden insanların yararlanma yollarının kavratılması

-Bitkinin gövdesinden odun, kağıt, reçine vb. ürünlerin oluştuğunun bilinmesi.

-Günlük hayatta kullandığımız bir takım eşyaların bitkilerden elde edildiğinin söylenmesi.

5)Bitkilerin dünyada canlı ve cansız çevreye kazandırdığı faktörlerin neler olduğunun söylenmesi.

6)Doğadaki madde döngüsünün şema üzerinde gösterilerek açıklanması ve öneminin kavratılması.

7)Fabrika vb. yerlerin bitkilere nasıl zarar verdiğinin ve bunun sonucunda döngüde ne gibi değişiklikler olabileceğinin sorulması.

8)Bitkilerin zarar görmesi sonucunda doğada neler olabileceğinin tartışılmasının sağlanması.

-Fabrikadan çıkan atıkların bazı bitki türlerini yok ettiğinin söylenmesi ve böyle bir şey olursa ne olabileceğinin sorulması.

-Sonuç:!Öğrencilerde doğal denge bozulması sonucu bitkilerin önemini kavramalarını sağlamak.

9)Bitkilere zarar vermeden onlardan nasıl yararlanılabileceği sorusunun öğrencilere yöneltilmesi.

10)Bitkilerin çevre için öneminin kısa bir şekilde öğrencilere aktarılması.

D)HAYVANSAL DOKULAR

HAZIRLIK AŞAMASI

1)Hücre nedir?

2)Hayvanların, insanların organları vardır.Sizce organlar neyden oluşur?

3)Doku nedir?Kaça ayrılır?

4)Hayvansal hücreler nasıl doku haline gelirler?

GELİŞTİRME AŞAMASI

1)Dokunun tanımı hatırlatıldı.Hayvansal ve bitkisel dokular olmak üzere 2’ye ayrıldığı tahtaya yazılarak belirtildi.

2)Hayvansal dokular neler olabilir?sorusu soruldu.Öğrencilerin fikirleri alındı.

3)Doku çeşitlerini gösteren asetat tepegözle sunuldu.

4)Epitel doku çeşitleri hakkında bilgilerinin olup olmadığı soru sorarak yoklandı.

5)Epitel doku hücresi preparatı hazırlanarak mikroskopta incelendi.Öğrencilerin gözlem sonucunu defterlerine çizmeleri istendi.

6)Epitel doku çeşitlerini gösteren asetat tepegözle sunuldu.

7)Epitel doku ve çeşitleri olan örtü, salgı ve duyu epitelinin bulunduğu yerler ve görevleri belirtildi.

8)Vücudumuzda bağ ve destek dokunun nerelerde bulunduğu öğrencilere soruldu.

9)Bu sorudan alınan cevaplara göre vücudumuzdaki yerleri ve görevleri örneklerle açıklandı.

10)Bağ ve destek doku çeşitlerini gösteren asetat tepegözle sunuldu.

11)Bağ ve destek dokunun çeşitleri olan temel bağ doku, kıkırdak, kan, kemik ve yağ dokunun vücudumuzda ne gibi görevleri olabilir ve nerelerde bulunur sorusu soruldu.Alınan cevaplar toparlanarak sunuldu.

12)Hazır olan kan ve kemik doku preparatları mikroskopta incelendi ve gördükleri şekilleri defterlerine çizmeleri istendi.

13)Asetat üzerine çizilmiş olan (düz ve çizgili kaslar) tepegözle sunuldu.Vücutta bulundukları yerler ve görevleri söylendi.

14)Sinir hücresinin bulundukları yerler ve görevleri söylendi.

15)Sinir hücresi asetatı tepegözle sunuldu.

16)Bitkisel dokularla hayvansal dokular görev ve yapı bakımından karşılaştırıldı.

DEĞERLENDİRME

1)Hücrenin biçimini çizerek bölümlerini gösteriniz.

2)Sitoplazmada hangi organeller bulunur?

3)Fazla enerji tüketen hücrede hangi organel olağandan çok bulunur?

4)Bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki ayrılıklar nelerdir?

5)Kökün görevleri nelerdir?

6)Gövdenin görevleri nelerdir?

7)Çiçeksiz bitkilerde üreme hangi yolla olur?

8)Çiçeğin bölümleri nelerdir?

9)Meyve hangi yollarla oluşur?

10)Bitkilerin çevreye olan yararlarını açıklayınız.

11)İnsanlar bitkilerden hangi alanlarda yararlanırlar?

12)Sünger dokunun özellikleri nelerdir?

13)Hayvanlarda büyüme sınırlı olmasına karşın çok yıllık bitkilerde sınırsızdır.Bunun nedenini açıklayınız.

14)Odun ve soymuk borularının görevi nedir?

15) Odun ve soymuk borularının yapısal ayrılıklarını açıklayınız.

16)Doku nedir?Tanımlayınız.

17)Stomanın görevini açıklayınız.

18)Epitel doku türlerinin adlarını söyleyiniz.

19)Havers kanalı hangi dokuda bulunur?

20)Düz kas ile çizgili kasın çalışmasını karşılaştırınız.

Aşağıdaki tümcelerde noktalı yerlere; “ribozom, düz kas, kan, hücre, çeper, doku, iç salgı bezi, özümleme parankiması, gerçek meyve, tozlaşma, odun borusu, soymuk borusu, nöron, salgı doku, koruyucu doku, çanak, emici tüyler” sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanı yazınız.

1)Canlının en küçük yapı birimine ………….. denir.

2)Bitki hücrelerinde selülozdan yapılmış……. bulunur.

3)Hücrelerde protein sentezi……. ile yapılır.

4)Yapıları ve görevleri aynı olan hücre topluluğuna ………… denir.

5)Bitki yaprağında fotosentezin yapıldığı doku…….dır.

6)Topraktan su ve madensel tuzlar …………. ile yapraklara iletilir.

7)Yaprakta oluşan fotosentez ürünlerini köke ileten doku …….. dur.

8)Reçine, bal özü gibi maddeler ……… tarafından oluşturulur.

9)Genç gövde ve yaprakların üzerini örten koruyucu dokuya …….. denir.

10)Kökte su ve madensel tuzları ………. tarafından alınır.

11)Çiçeğin en dış bölümündeki yeşil yapraklara ………. yapraklar denir.

12)Erkek organların başçığındaki polenlerin dişi organın tepeciğine taşınmasına ……….. denir.

13)Yalnız yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyvelere …………… denir.

14)Salgılarını doğrudan kana veren bezlere ……….. denir.

15)Hücre arası madde sıvı olan hayvansal doku ……….. dokudur .

16)İç organların yapısında bulunan, yavaş ve ritmik kasılan doku ……….. dokudur.

17)Sinir hücrelerine ………. adı verilir.

TEST

1)Aşağıdaki bitkilerden hangisi çiçeksiz bitkidir?

A)çam B)mısır C)buğday D)eğrelti otu

2)Aşağıda verilen bitkilerden hangisinde saçak kök görülmez?

A)havuç B)soğan C)buğday D)mısır

3)Aşağıda verilenlerden hangisinde otsu gövde görülür?

A)kavak B)buğday C)ceviz D)çam

4)İletim demeti olmayan bitkiler aşağıdakilerden hangisidir?

A)elma ağacı B)çam C)kara yosunu D)eğrelti otu

5)Döl almaşı görülmeyen bitkiler aşağıdakilerden hangisidir?

A)çam B)eğrelti otu C)kara yosunu D)atkuyruğu

EK-I

Deney 1)Soğan zarı (Bitki hücresinin)Hücresinin İncelenmesi

Araç-Gereçler:Lam,Lamel,Mikroskop,Damlalık,Soğan,Bıçak ,Su

Deneyin yapılışı:Soğan bıçak yardımıyla parçalanır,parçalanan parçalardan soğan zarının ufak bir parçası çıkartılır ve lam üzerine konur. Üzerine damlalık yardımıyla bir damla su damlatılıp lamel üzerine hava kabarcığı olmayacak şekilde lamel kapatılır.daha sonra mikroskopta incelenir.

Deneyin sonucu:Soğan zarı hücreleri gözlemleyerek bitki hücresinin özelliklerini öğrenir.

Deney 2)Epitel hücrenin incelenmesi

Amaç:Epitel hücrenin biçimini ve bölümlerini öğrenmek.

Araç-gereçler: Mikroskop,lam,lamel,damlalık,kürdan,lügol.

Deneyin yapılışı:Temiz bir lam üzerine damlalık yardımıyla lügol damlatınız.bir kürdan yardımıyla ağzınızın iç yüzeyinden biraz tükürüklü sıvı alınız.Bu sıvıyı lügol üzerine damlatınız. Daha sonra lameli üzerine kapatınız ve mikroskopta gözlemleyiniz.Gözlem sonuçlarını deftere çiziniz.

Deney 3)Kan hücrelerinin incelenmesi.

Amaç:Kan hücrelerinin biçimini ve bölümlerini mikroskopta incelemek.

Araç-gereçler:Mikroskop,lam ,lamel,pamuk, lanset,damlalık,alkol,giemsa.

Deneyin yapılışı:Orta parmağınızı ovunuz ve bir miktar alkollü pamukla siliniz.Daha sonra lanseti parmağınıza batırınız.Buradan çıkan kanın bir damlasını lam üzerine damlatınız.damlalık ile giemsa boyasından lam üzerine bir damla damlatınız ve lameli üzerine kapatınız.Hazırlanmış olan preparat mikroskopta incelenir.

BİTKİ HÜCRESİ

HAYVAN HÜCRESİ

1-Hücre zarının dışında hücre çeperi vardır

1-hücre çeperi yoktur

2-Plastit vardır

2-Plastit yoktur

3-Sentrozom yoktur

3-Sentrozom vardır

4-Genellikle büyük koful vardır

4-Koful sayısı fazladır ve küçüktür

5-Biçimi köşelidir

5-Hücrenin şekli yuvarlak veya yuvarlağa yakındır

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.