Jet Array Grouting İle Zemin İyileştirme:

JET GROUTİNG İLE ZEMİN İYİLEŞTİRME:

Jet grouting yapılan zemin homojen bir yapı göstermemektedir. Yapılan sondajlar sonucunda zeminden itibaren aşağı doğru inildikçe dolgu zemin, killi-kumlu zemin, killi-siltli zemin ve killi zemin ile karşılaşılır.

Yer altı su seviyesi –2.50 m’dir. Bu su iksa kazıklarında TREMİE borularıyla alınmıştır.

Kullanılan makineler R516 Kazık Makinesi , Amerikan Vinç , Vibro Fancemin , IPC 830 B Delgi Makinesidir.

Arazinin dış kısmına iksa fore kazıkları yapılmıştır. Bunların boyu 11.50 m’dir. Çapları 65 cm dir. Donatı olarak 14 f 26 lık demir kullanılmıştır. Beton kalitesi olarak BS25 dir. Bu iksa kazıklarının görevi temel kazıldığı zaman dış taraftan gelecek yanal etkiden kaynaklanan gerilmeleri karşılamaktır. 1 m aralıklarla yapılmışlardır.  

İksa kazıklarının hazırlanması : ilk önce delgi makinesiyle yeterli derinliğe kadar deliniyor. Sonra içindeki suyun bir miktarı TREMİE boruları ile alınıyor. Daha sonra içine kazığı zeminden koruyacak bir boru sokuluyor. Borunun içine donatı yerleştiriliyor. Donatının etrafına daha önceden hazırlanmış beton takozlar yerleştiriliyor. Bu şekilde hem dik durması hem de beton pas payının oluşması sağlanıyor. Daha sonra huni yardımıyla içine beton dökülüyor. Böylece kazık oluşmuş oluyor. Beton dökülürken içindeki sular dışarı çıkmış oluyor. Beton tam prizini almadan ilk başta koyulan boru çıkarılıyor. Fore kazık hazır hale gelmiş oluyor.

Bunların arasına jet grouting yapılıyor. –11.50 m’den –2.50 m’ye kadar çimento + su karışımı yani çimento şerbeti yaklaşık 450 barlık bir basınçla yan yüzeylere enjekte edilmektedir. Bu şekilde zemindeki boşluklar tamamen dolmakta ve zeminin özellikleri değişip, dayanımı artmaktadır, ve dıştan gelecek suyun önüne bina çevresinde bir perde oluşturulmuş olmaktadır. Jet grouting ‘in buradaki görevi sadece suyu tutmaktır. Diğer taşıma gücünü fore kazıklar karşılamaktadır. Ama başka bir zeminde hesaplamalar doğrultusunda hem taşıma gücünü hem de suyu tutma görevini birlikte jet grouting yapabilir.

Temel kazıldıktan sonra ayrıca yatay doğrultuda ankrajlar yapılmaktadır. Bu ankrajların boyu 6 m olup 30° lik açıyla yapılmaktadır.

Fore kazık, jet grouting ve yatay ankrajlar vasıtasıyla temel kazıldıktan sonra dış taraftaki zeminin temele herhangi bir şekilde zarar vermesi olanaksız hale getirilmektedir.

Binayı taşıyacak fore kazıklar ise temel çukuru açıldıktan sonra yapılacaktır. Bunlar bina tarafından gelecek yüklere göre 40 m – 30 m – 16 m kadar olmaktadır. Binanın 26 katını taşıyacak kazıklar 40 m boyunda , 6 katlık otoparkı taşıyacak kazıklar 16 m boyunda ve bu ikisi arasında geçişi sağlayacak kazıklar ise 30 m boyundadır. Bunların çapları f 100 cm dir. Donatı olarak 14 f 26 lık demir ile başlanıp daha sonra 7 f 26 lık demir ile devam edecektir. Ayrıca etriye sıklaştırması zeminden derine inildikçe azalacaktır. Bunların nedeni kazıklardaki en büyük momentin zemin seviyesinde meydana gelmesi ayrıca derine inildikçe momentin azalması ve en sonda neredeyse 0 (sıfır) moment olmasıdır. 

Fore kazıkların taşıma gücü uç momentlerden değil sürtünme yoluyla yan momentlerden karşılanmaktadır.  

ansiklopedisi has written 5777 articles