Anket Yapısı

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 29 defa okundu

ANKET YAPISI

Anket en çok kullanılan,yararlı, aynı zamanda suistimal edilebilen bir bilgi toplama yöntemidir.Anket,iyi yapılandırılırsa güvenilir,makul ,geçerli bilgilere basitçe,ucuzca ve kısa zamanda ulaşılmasını sağlar.Fakat çok miktarda özenilmeden yapılmış anket vardır.Bu da güvenilmez, kısıtlı geçerliliğe ve faydaya sahip bilgi demektir.Anket kullanma kararı genellikle kalabalık gruplardan rutin bilgileri toplama ihtiyacı sonrasında ortaya çıkar. Anket birçok bölgede yapılabilir. Anketler, grup çalışmasıyla yönetilebilen okullarda ya da yaygınlaştırılmış olarak uygulanabilir.Anketler e-maillerle gönderilerek de daha etkili bir şekilde kullanılabilir.

İyi bir anketi yapılandırmak zordur ve pilot uygulama, gözden geçirme ve biçimlendirme dahil muhtemelen 10 – 50 saat alır.Zaman hızla akıp giderken öğrenmemiz gereken şeyi öğrenmek için iyi bir yoldur ve tam anlamıyla uygulanırsa araştırmanın veri analizi aşamasını kolaylaştırır.Anket yapılandırma işi aşağıdaki altı gerekli aşama ile kolaylaştırılabilir.

GENEL ARAŞTIRMA SORULARINA KARAR VERMEK

Geçerli bir anket geliştirmek için ilk önce genel bilgi ihtiyaçlarını açıkça tanımlamalısın.İhtiyaçların, gereksinim duyduğun bilginin genel tipleriyle uyumlu olmalıdır.Farklı hedef gruplar farklı tip bilgi kaynağı olabilirler ve anketler başka bir yöntemle etkili bir şekilde elde edilemeyen bilgileri elde etmek için kullanılır.Bilgi ihtiyaçlarınız ne kadar özel olursa sizi amaçlarınıza ulaştıracak soruları tasarlamak o kadar kolay olacaktır.İhtiyaçlarınızı tam olarak anlamak, sorularınızı ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaştıracak şekilde kısıtlamanızı sağlar.Şu meşgul dünyada, ilginç fakat ana temayla alakası olmayan sorulara yer yoktur.

Kesin genel araştırma sorularının gelişimi(Bölüm 3’e bakınız) bu sorulara ilişkin verileri toplamak için anket geliştirmede önemli bir adımdır.Bölüm 16’da belirtildiği ve şekil 16.4 de gösterildiği gibi genel sorular veya konular değerlendirmeye alınabilir veya anket için gerekli bütün konu kategorilerini destekleyen çatıyı araştırabilir.Bir genel araştırma sorusuna örnek: Programa katılanlar kimlerdir ? Bu kadar genel bir soru hemen alt soruları gündeme getirir.

GEREKLİ BÜTÜN ALT SORULARI LİSTELEMEK

Bütün genel araştırma soruları alt soruları üretmek için sorulur.(örnek için şekil 16.4’e bakınız) Eğer araştırman bir araştırma çatısı ile alakalı ise cevaplaman gereken alt soruları listelemen kolay olacaktır.Kesinlikle anketi cevaplayanlarca en iyi şekilde cevaplanan soruların olduğu ankette tüm alt sorular bulunmaz.Diğer alt sorular dosya ve doküman çalışması gibi tekniklerle güzel bir şekilde cevaplandırılabilir ya da anketi cevaplayanın haricinde bir başkasına yöneltilebilir.

Birinci adımın örneğini izlersek, Alt sorular şunları içebilir: Programa katılanların yaş dağılımı nedir? Programa katılanların eğitim seviyeleri nedir? Cinsiyetleri nelerdir? Bu tür sorular yalnız başlarına anket sorusu değildir.Onlar sana ne istediğini gösterirler fakat anket sorusu olacak uygun formda olmayabilirler.

Anket öğelerini taslaklaştırmadan önce son görev olarak ankette sorulacak olan alt soruları vurgulamalı, altını çizmeli veya yanına işaret koymalısın. Bir sonraki adıma geçmeden önce her alt sorunun geçekten gerekli olup olmadığını soracaksan kendine zaman ayırmalısın.Çok soruya sahip olmak kolaydır ama önemli soruları bulmak için kendini sınırlamak zordur.

Şekil 19.1: Boşluk doldurma örneği

Son iki yıl içinde kaç tane yönetici kursu bitirdin ?_______________________________

3) MADDELERİN TASLAĞINI HAZIRLAMAK

Araştırma sorularını ve alt soruları yazdıktan sonra anket maddeleri açıklığa kavuşacaktır.Her alt sorudan yola çıkarak , alt soruları anlamak için beyin fırtınası tekniğiyle birçok madde çıkartılabilir.Soru tipi aralığı sonsuzdur ve birçok acemi, yaratıcı bir yaklaşım sergilemek için boş yere vakit kaybederler.Benim tavsiyem sizi zahmete sokacak alternatifleri denemeden önce altı temel soru şeklini iyice öğrenmenizdir.Yılların tecrübesi bana şunu öğretti ki ;bu tipler birçok ihtiyaca yöneliktir ve burada gösterildiği gibi sunulursa ankete cevap verenler maddeleri anlayacaklar ve herhangi bir ankette yer alacak kadar geçerli ve güvenilir cevapları alabileceksiniz.Böylece bu yaygın soru şekilleri model olarak çalışmanıza yardımcı olabilir.

Boşluk Doldurma

Bu soru şeklinde bir soru sorulur ve cevap için bir boşluk bırakılır.Madde bir tümcecikten çok tam bir cümle olmalıdır.Normalde cevap bir kelimeden, numaradan veya tümcecikten fazla olmamalıdır (Şekil 19.1’ e bakınız).Cevap boşluğunun soruyu takip etmesi gerektiğine dikkat ediniz.Şahsen ben , boşluğun sorunun son tümcesi olarak aynı satırda olmasını ve boşluk uzunluğunun beklenilen cevap kadar olmasını tercih ederim.

Çoktan Seçmeli Olması

Bu tür sorular boşluk doldurmadakine benzerler fakat cevap veren şahıs kendisine sunulan seçeneklerden birini işaretlemelidir.Bazen ayrık cevap seçenekleri olabilir(Örneğin;cinsiyeti erkek mi kadın mı ?).Bazı durumlarda değer aralığı sunulabilir (Örneğin; yıllık gelir /S 10000-S 20000)

Genellikle cevap verene seçenek sunmak Bir boşluğu doldurmasını istemekten daha çok tercih edilen bir durumdur.Fakat bu mümkün olabilen cevap aralığında bir fikre sahip olmanızı sağlar.Birçok kişi kutucuk yerine bir boşluk koyar, fakat bu durum uzun listeli cevaplarda bazı cevap verenlerce satırların hangi seçeneklerle uyuştuğunun sorulduğu hissine kapılmalarına neden olmaktadır.Kutucuk, cevap seçeneğinin önüne değil ardına konulmalıdır. Mümkünse cevap seçenekleri ayrı bir sütun halinde listelenmelidir. Fakat bu çok fazla yer kapladığından genelde iki sütun halinde listelenir.Birden fazla sütunun kullanılması, ikinci sütunun farkedilmeyerek cevapların birinci sütundan seçilmesi tehlikesini doğurur.Seçenekler bir sayısal dizi şeklindeyse veya yerleşim bölgesi gibi tanımlı ve kapsamlı seçeneklere başvuruyorsa problem ciddi değildir.

Bölge seçenekleri analizleri, daha sonradan gruplara indirgenmek zorunda kalınan tamamıyla açık uçlu soruların bulunduğu durumların analizlerinden daha kolay yapılabilir.Bundan başka değişik tip cevap verenlerin karşılaştırıldığı doğal gruplaşmaları sağlarlar.

Şekil 19.2 : çoktan seçmeli örneği

Son on iki ayda kaç eğitim günü tamamladın ?

Hiç

1-5

6-10

11-15

16 veya daha fazla

Yorumlama

Boşluk doldurma sorularında olduğu gibi, bu tip soruların amacı da geniş ölçüde yorumlar elde etmektir.Bir soru sorulur ve bir paragraflık yeterli boşluk bırakılır.Bu şekil özü anlamak için sorulduğu halde o kadar da çok kullanılmamaktadır.Bundan başka, bilginin analiz edilmesi zordur ve başka yollarla elde edilebilir.Bu tür maddelerin yaygınlığı bize anketi yazanın kolaya kaçtığı izlenimini verir.Planlamadaki bir çok düşünce bu fikri paylaşanlara daha sonra kazandıracaktır.Şekil 19.3 bu tip bir soruyu göstermektedir.

Şekil 19.3 madde üzerine yorum örneği

Bu alıştırma toplantısı senin iş ihtiyaçlarınla ne kadar ilişkiliydi ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Şekil 19.4 madde listeleme örneği

Alıştırma toplantısının üç zayıf yönünü listeleyiniz.

1_____________________________________________

2_____________________________________________

3_____________________________________________

Yazılı cevap gerektiren bütün soru tiplerinde sizin bırakacağınız boşluk büyüklüğü ne kadar detaylı cevap istediğinizi gösterir.Bazen parantez içerisinde cevaplayanın isterse fazladan kağıt kullanabileceğini yazabilirisiniz.

Listeleme

Cevaplayandan yansız olarak bir bilgi elde etmenin en iyi yolu ondan listeleme yapmasını istemektir.Bu açık şekil, cevaplayanı kabul edilebilir cevaplar içinden seçim yapmamaya zorlamaktadır.Kanımca cevaplayandan belirli sayıda görüş istemek en iyi yöntemdir, mesela üç , beş madde isteyin. Aksi takdirde, az sayıda cevaplayanın listelemiş olduğu bir sürü madde çok az madde listeleyen çoğunluğa ağır gelebilir.Eğer her cevaplayan üç madde yazarsa, her maddenin kaçar defa yazıldığını belirleyerek içerik analizi yapmak kolay olacaktır. Şekil 19.4 de böyle bir yaklaşım görülmektedir. Bu yöntemin kullanışlı değişik bir uygulanış şekli de maddelerin önem sırasına göre listelenmesini istemektir.Bu yöntem her önerinin ağırlığı hakkında bilgi edinmemizi sağlar ve analizimizi yaparken bu ağırlıkları göz önünde bulundurmamıza imkan verir.Mesela, Şekil 19.4 de en önemli zayıflığa ağırlık olarak 3, ikinciye 2 ,üçüncüye de 3 puan verirsek ilk maddeler üçüncü maddelere göre 3 kat daha ağırlık sahibi olacaktır.Bu soru şeklinde uygulanacak değişik bir yöntem de

bir sonraki soruda hangi seçeneğin en önemli seçenek olduğunun sorulmasıdır.

Likert Ölçeklendirmesi

Ölçeklendirme, en kullanışlı soru şekillerinden bir tanesidir. Bu ölçeklendirme adını, bu şekli 1932’de geliştiren Rennis Likert’ ten almıştır.Şekil 19.5’te gösterildiği gibi, bu ölçeklendirmede cevaplayana bir cümle verilir ve üç, beş ya da yedi puanlık bir ölçekte bu soruya katılıp katılmadığı sorulur.Cevaplayana herhangi bir soru sorulmadığına dikkat ediniz.

Genellikle bir cümle verilir ve cevaplayandan bu görüşün kendi bakış açısını yansıtıp yansıtmadığı sorulur. Bu ölçeklendirmeden etkili sonuç almak için aşağıdaki cümle kurma kurallarını uygulamak lazımdır.

* Yalnızca bir düşünce belirten tek bir cümle kurulmalıdır.

* Nadiren 20 cümleyi geçen kısa cümleler kurulmalıdır.

* İfadeler geçmişten bahsetmemelidir.

* İfadeler beklenen bütün cevapları kapsayacak şekilde yazılmalıdır ve bütün cevaplayanlarca uygun bulunma durumunda olmalıdır.

* Gerçek ve gerçek bir durum gibi yorumlanabilecek ifadelerden kaçınılmalıdır.

* Birden fazla şekilde yorumlanabilecek ifadelerden kaçınılmalıdır.

* Bütün, her zaman , hiçbiri, asla gibi evrensel ifadelerden kaçınılmalıdır.

* Sadece, yalnızca, gibi kelimeler dikkatli ve az kullanılmalıdır.

* Cevaplayanlarca anlaşılamama ihtimali olan ifadelerden kaçınılmalıdır.

* Çift olumsuz kelime kullanılmamalıdır.

Şekil 19.5 Likert ölçeği örneği

Kesinlikle Katılmıyorum Emin Katılıyorum Kesinlikle

Katılmıyorum Değilim Katılıyorum

İşimde araştırma

yöntemlerini

kullanırım.

Likert ölçeğinde birçok cevap seçeneği (üç’ ten en çok kullanılan yedi’ ye kadar) olabilir. Beş seçenekli ölçek birçok yaygın amaç için daha pratiktir. Bu yöntem cevap vermek için basit, analiz etmek için doğru ve birçok ihtiyaç için yeterlidir.Çocuklar, üç seçenekli hatta iki seçenekli sorulardan memnundurlar.Bir ifadede yansız orta puanlı seçeneğin bulunup bulunmaması gerektiği her zaman tartışma konusu olmuştur.Ben yansız bir seçeneğin bulunmasına iki nedenden dolayı karşıyım.Birincisi, bazı insanlar o maddeyi boş bırakıyorlar ya da herhangi bir şekilde orta puanlı seçeneği işaretliyorlar.İkinci olarak, yapılan araştırmalar göstermiştir ki; yansız seçenek olmadığı zaman yansız seçenekleri işaretleyenlerin oranları, yanlı seçenekler olduğu zaman bunları işaretleyenlere benzemektedir.Bu formlarda bazen diğer beş kutunun sağına ya da soluna altıncı seçenek olarak “uygulanamaz” ya da “bilmiyorum” kategorisi eklenir.Likert ölçeği mükemmel bir fikir toplama yöntemidir , ayrıca “katılıyorum” ve “katılmıyorum” dan başka ifadelerle de ilişkilidir.Likert formundaki diğer kullanışlı ölçekler şekil 19.6 da gösterilmiştir.

Likert ölçeği kısa zamanda çok fazla bilgi toplamayı ve her bir cevabı kaç kişinin işaretlediği konusunda bilgi sağlar.Bu analizin basit ve etkili bir şeklidir.Cevapların altında yatan sebeplere bakmak için faktör analizi gibi teknikler kullanılabilir.

Şekil 19.6 Likert ölçeğinin değişik örnekleri

-Kesinlikle onaylıyorum……..Kararsızım………Onaylamıyorum…….Kesinlikle Onaylamıyorum

-Muhtemelen doğru……..Doğru………Şüpheli………Muhtemelen yanlış………..Kesinlikle Yanlış

-Daha büyük………………..Biraz Büyük……………….Eşit……………….Biraz küçük………………..Hiç

-Çok Yüksek…..Ortalamadan Yüksek…. ….Ortalama…. …Ortalamadan Düşük.. …Çok Düşük

-Pratikte Hepsi………….Çok……………….Yaklaşık Yarısı……………….Az……………….Pratikte Hiç

-Çok Sevdim……Biraz Sevdim……….Tarafsızım…………Biraz Sevmedim…………Hiç Sevmedim

-Herkes……………. Çoğunluğu……………….Oldukça Fazlası……………….Birkaçı…………… Hiçbiri

-Kesinlikle İsterim…..Onaylarım…..Tarafsızım……Biraz Onaylamam….Kesinlikle Onaylamam

-Bütün Durumlarda Tercih Ederim………Çoğu Durumda Tercih Ederim………..Tarafsızım…. Çok Az Durumda Tercih Ederim……..Hiç Tercih Etmem

-Kesinlikle Doğru…………………..Muhtemelen ya da Kısmen Doğru…………….Şüpheli; Yoruma Açık……….Muhtemelen ya da Kısmen Yanlış………Kesinlikle Yanlış

Likert Ölçeğini kullanırken, ölçeği tamamlamak için talimatlara ihtiyacın olacaktır. Tipik talimatlar Şekil 19.9 daki örnek ankette bulunmaktadır.İlk zamanlar çok yoğun talimatlar verilirdi fakat bugün çoğu cevaplayan Likert Ölçeğine aşina ve nasıl dolduracağını bilmektedir.

Sıraya Koyma

Bu tip sorularda cevaplayana öncelik veya sebep maddelerinden oluşan bir liste sunulur (Şekil 19.7’ e bakınız).Değişik bir yöntem olarak ta zayıflığına inanılan bütün cevapları kontrol etmesi istenir.Doğru sıralama maddesi , bütün seçenekleri kontrol ettirme yönteminden deha başarılıdır.İnsanların belli bir problemi ciddi olarak görmesi alıştırma programlarıyla olmaktadır. Sıralama sorularında cevaplayanların işin içinden çıkamaz hale gelmemesi için on ya da yirmi madde sunulmalıdır.Eğer daha çok madde sunmaya ihtiyaç duyuyorsak, o zaman bütün liste içinden en önemli beş maddeyi sıralamalarını isteyerek soruyu değiştirebiliriz , ama bu biraz zorluk yaratabilir.

Şekil 19.7 Sıraya Koyma Örneği

Alıştırma programının zayıflıklarını önem sırasına göre sıralayınız.Karşısına a , 1 yazdığınız zayıflık sizin en zayıf olarak düşündüğünüz madde olacaktır.Bu durum beş maddeyi sıralayana kadar devam edecektir.

Sıra

Alıştırma programı çok kısa ____

İçeriği benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor ____

İçeriği çok teorik ____

Alıştırma grubu çok kalabalık ____

Alıştırma yöntemleri çok yetersiz ____

Maddelerin ve cevap listesinin ayrı sayfalarda olmadığına dikkat ediniz , aksi takdirde hatalı cevaplar alırsınız.Bütün maddeleri tek bir sayfada bulundurmaya özen gösterin.

4) MADDELERİ SIRALAMAK

İyi anketler,eğer çok kısa değillerse, genellikle alt bölümler içerir.Eğer anket maddeleri, sorular ve onların alt soruları üzerine kurulmuşsa derece derece gruplandırılırlar. Grupları ortak boyutlarda yeniden düzenlemek gerekir.Bu süreç, alt başlıkları ve ilgili bölümleri olan bir rapor yazmaya benzer.Bu bölümler ankete bir yapı kazandırır, amacını belli eder ve cevaplayana bir düzen sağlar.Bu bölümlerde iki farklı prensibi yerine getirmek için soruları sıralamalısın.Anket hakkında genel bir tartışma konusu da, soruların aynı başlık altında gruplandırılarak birbiri arkasına gelecek şekilde sıralanmasının mı yoksa anket içine dağıtılmasının mı uygun olacağıdır. Bana göre benzer konulu sorular kendi içinde gruplandırılmalı ve benzer sorular da ayrıca gruplandırılmalıdır.

İkinci prensip ise Likert ölçeğinde talimatların sık sık tekrar edilmemesiyle alakalıdır.Ne var ki bu iki prensip her zaman birbirleriyle uyumlu değildir.Bazı soruları tekrar yazmak ya da soru sorma tekniğini değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

Bazen filtre soruları kullanmak gerekli olur. Böylece verilen karakteristiklerle, kişileri filtre ederiz ve onları farklı dallara göndeririz.Böylece, yönetici eğitici kursuna katılan personele bu kurs hakkında soru sorulur bu kursa katılmamış olanlar bu soruları cevaplamadan geçerler. Filtre sorularından akış şeması yapmak için dalları ne zaman tasarlayacağımız çok önemlidir.Sık sık sayfa çevrilmesi engellenmelidir ve cevaplayan, anket boyunca devamlı ileri hareket etmelidir.

Başka bir husus ta anketin bütünlüğüdür.Anket kolay ve korkutmayan sorularla başlamalıdır ( Sudan ve Bradburn, 1982’ye bakınız).Yaş, cinsiyet ve yıllık gelir hakkındaki sorular korkutucu olabilir, bundan dolayı anketin başı yerine sonunda kullanmak en iyi seçim olacaktır.Ankete, çok yazmayı gerektirecek açık sorularla başlanmamalıdır.Bu, kişilerin cesaretini kıracak ve değeri daha düşük cevapların verilmesine sebep olacaktır. Anket, tanımlayıcı bilgi sorularından daha fazla tavır ve fikir içeren bilgi sorularına geçecek şekilde ayarlanmalıdır.

Uygun sıralama , soruları yeniden düzenleme ve gereksiz soruları eleme işlemlerini içermelidir. Bir anket, amacına ulaşabilecek en kısa şeklinde olmalıdır.Bu uzunluk cevaplayanlara ve onların ankette buldukları ilgi alanlarına bağlıdır.Tipik olarak, eğer cevaplayanlar iyi motive edilmemişse anket, iki veya dört sayfayla sınırlandırılmalıdır, iyi motive edilmişse on altı sayfaya kadar çıkartılabilir.Cevaplayanların, anket sonuçlarının kendilerini etkileyeceğini bilmeleri onları motive edecektir.Bazen cevaplayanlar,ankete katıldıklarından dolayı ödüllendirileceği söylenerek motive edilebilirler.Şunu da hatırlayın ki, uzun anketler uzun analizler gerektirirler.

5) ANKETİ TASARLAMAK

Anketin biçimi çok önemlidir çünkü Anketin tamamlanıp tamamlanmadığını belirleyen en önemli faktör budur.Çekici, iyi yazılmış, kullanımı kolay anketler bir araya atılmış olanlardan daha fazla ciddiye alınır.Tasarım yapmak için iki önemli bakış açısı vardır;sorular ve bütün anket.Sorular için, anket planı karışıklığı önler ve geçerli yanıtlara katkıda bulunur. Daha önce de belirtildiği gibi, çoktan seçmeli sorular için cevaplar, sıraya koyma ya da listeleme biçimleri sorudan hemen sonra tek bir sütun halinde olmalıdır. Boşluk doldurmalar ve cevap kutucukları sorudan önce değil sonra gelmelidir.Cevaplar cümleyi takip edebilir ya da hemen sağında olabilir.

İkinci bakış açısı bütün anketi biçimlendirmektir.Yılların tecrübesi ispat etmiştir ki; kitapçık biçimi en iyisidir.Anket arkalı önlü basılırsa daha ince görünür ve sadece kağıdın ön yüzüne basılmış ve köşesinden zımbalanmış bir anketten daha kolay görünür.Kitapçığın kullanımı ve yapılması daha kolaydır.Kullanım amaçlarına göre çok çeşitli boyutlarda olabilir fakat sayfa adedi dört, sekiz, on iki veya on altı olmalıdır.Eğer dört sayfadan fazla olursa bir dergi gibi katlama ekseninde iki yerinden zımbalanmalıdır. Anket dörtlü sayfalar şeklinde olmalıdır, öyle bir sayfa büyüklüğü seçmelisin ki anket bilgileri dörtlü sayfa kombinasyonlarına uymalıdır.Bu sınırlamaya anketin ön ve arka kapakları, hatta kapak sayfaları dahil edilmeyebilir.

Anketin kısa olmadığı zamanlarda (dört ve daha az sayfa) ilk sayfa kapak olarak kullanılabilir.Kapak olsun olmasın ankette, mutlaka uygun bir başlık ve tanıtıcı bir paragraf bulunmalıdır. Paragraf, sadece anketin amacını açıklamamalı ayrıca cevapların gizli tutulacağından ,bütün soruların cevaplanması gerektiğinden, eğer anket elektronik posta ile yollanacaksa cevaplandıktan sonra hangi adrese gönderileceğinden de bahsetmelidir.

Boşlukları uygun şekilde kullanmak için çeşitli bölümler ve sorular ayarlanmalıdır. Mümkün olduğu yerlerde bölümler kendi başlarına olmalıdırlar ve sayfanın en üstünden başlamalıdırlar.Soruların bölünmemesine ve aynı sayfada bulunmasına özen gösterilmelidir. Sayfada insanın gözünü hoşnut edecek yeteri kadar beyaz boşluk olmalıdır.Sorular çok kalabalık görünmemelidirler.Yoruma açık sorular açık alan sağlarlar, cevap boşlukları geniş bir yer kaplar böylece bütün sayfa kullanılmış olur.Genellikle sorular, anket boyunca arka arkaya numaralandırılırlar.

Kanada’da bazı durumlarda, anketler hem İngilizce hem de Fransızca konuşanlara gönderilmektedir.Böyle durumlarda, anket iki dilde yazılmalıdır ve biri sayfanın arkasında olmalıdır.İki dilde yazılan anketler, bazı cevaplayanlarca saldırgan bir tutum olarak algılanmakta ve önyargılı davranılmaktadır.Cevaplayanlara, bilimsel olup olmadığına bakmaksızın aynı şekilde davranılmalı ve kendi dillerinde cevap verme seçeneği tanınmalıdır.

Bazen anketler önceden kodlanırlar.Yani, cevap şıklarına bitişik olarak küçük numaralar yazılır.Şahsen ben kodlamadan kaçınıyorum, çünkü belgenin özelliğini kaybetmesine neden oluyor.Kodlama, anket sayısı yüz ya da iki yüz iken o kadar da gerekli değil.Sayı bine ulaşıyorsa belki gerekli olabilir.

Şekil 19.8 Etkili bir anket yapısı için gerekli altı adımın özeti

Anketi yapılandırmaya karar ver

Araştırma sorularına karar ver

*Neye ulaşmak istiyorsun?

*Bu bilgi sana nasıl yarımcı olacak?

*Anketle alakalı belgeler nelerdir?

2 Alt soruları belirle

*Ulaşmak istediğin şeyleri listele

*Ankette yer almasını istediğin alt soruları belirt

*listeni düzenle

3 Maddeleri tasarla

*soruları maddelere çevir

*Boşluk doldurma, çoktan seçmeli, yorum, listeleme, Likert ölçeği, sıraya koyma

sorularını formüle et

4 Maddeleri sırala

*Başlığa göre grupla

*Soru tipine göre grupla

*Gerekirse yeniden yaz

5 Anketi tasarla

*Soruları sıraya koy ve numaralandır

*Kitapçık şeklini oluştur

*Sayfalardaki soruları düzenle

6 Anketin pilot uygulamasını yap

*Cevaplayanlarla birlikte nasıl yazılacağını açıklığa kavuştur

*Taslak anketi bir gruba uygula

*Sonuçları grupla birlikte tartış

* Gerekirse yeniden düzenle ve test et

Anketi uygula

ANKETİN PİLOT UYGULAMASINI YAPMAK

Kendi yazdığın bir belgeyi eleştirmek çok zordur, bu nedenle cevaplayanların içinden gönüllü olanların yorumlarını almak anketi geliştirmek için çok gereklidir. Pilot uygulama talimattaki anlam bulanıklığı ortaya çıkarır, soruların nasıl yazıya döküleceğini açıklığa kavuşturur, sıraya koyma ve çoktan seçmeli sorularda daha önce akla gelmeyen cevapları ortaya çıkarır.Normalde, bütün sorular anket oluşturulmadan önce gözden geçirilir.Pilot uygulama, anketin uzunluğu konusunun da içinde bulunduğu eleştirilere imkan sağlar.

Pilot uygulama yapmanın en güzel yolu, sayıları altı ila on iki gönüllüyü bir araya toplamaktır.Anketi ferdi olarak doldurmalarını ve üzerine anket hakkında uç yorumlar yazmalarını sağlayın, sonra bu yorumları grup halinde tartışın.Tamamlanmış anketler üzerinde yapılan uç yorumların incelenmesi ile oluşur.

Pilot uygulamadan sonra bütün ankette değişiklikler yapılmasına ve yeniden yayına hazırlanmasına ihtiyaç duyulur. Eğer büyük değişiklikler yapılması gerekliyse ikinci kez pilot uygulama yapılması tavsiye edilir.

Sonuç

Şekil 19.8 deki altı adımı izleyerek araştırma projen işin etkili bir anket oluşturabilirsin.Şekil 19.9 Malawi’deki bir eğitim enstitüsünün değerlendirmesinin bir parçası olarak yazar tarafından geliştirilen bir anket örneğidir.Benim en büyük ilgim mezuniyetleri izlemek ve eğitimlerde hangi derecelerin kullanıldığı ve bunların algılanan etkileriydi.Anketi tamamlamadan önce pilot uygulama yapmak ve kültürel uygunluktan ve yapılabilir olmasından emin olmak için Malawi’ye özel bir yolculuk yapmıştır.Birçok taslak maddesi tamamen değiştirilmek zorunda kalındı.Yöneticiler için anket yapılan çalışmanın diğer parçaları ve seçilmiş site ziyaretleri de anket bilgilerini tamamlayıcı rol oynamıştır.

Anket geliştirme düşünce ve dikkat gerektirmektedir.Biten bu ürün memnuniyet verici olabilir, sonuçları analiz ederek ve bunları araştırma raporuna yazarak veri toplama görevine yardımcı olabilir.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.