Eğitimde Kullanılan Araç Gereçler

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 206 defa okundu

EĞİTİMDE KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER

Programın kapsadığı ders araç ve gereçlerinin % 90 ‘ı basit malzemelerden ve çevre imkanlarıyla öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılabilecek niteliktedir.Eğitsel değer taşıyan ve çocukların yetişmesinde etkili olan en yararlı ders araçları da bunlardır.Öğretmen ders konularını işlerken hazır araçlardan çok bu basit araçları öğrencileriyle birlikte yapıp kullanmalıdır.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılabilecek araçlara ait liste:

HAYAT BİLGİSİ

1-Okulun maketi

2-Takvim

3- Su saati, kum saati

4- Saat kadranı

5- Zaman şeridi

6- Kolleksiyonlar

7- Trafik aracı

8- Çevrenin kabartma haritası

9- Mevsimler tablosu

10- Ay ve güneş tutulması

11- Okul ve çevrenini krokisi

12- Konularla ilgili şema ve tablolar

 TÜRKÇE 

1-Fişler

2-Cümle panaroması

3-Kum masası

4-Eşleştirme panosu (İlk okuma-yazma için)

5-İlk okuma-yazma aracı

6-Harf küpleri

 YAZI

1-Yazı tablosu (Temel harflerin büyük ve küçükleri)

2-Dekoratif yazı örnekleri

3-Eğik el yazısı örnekleri

4-Dik el yazısı örnekleri

SOSYAL BİLGİLER

1-Pusula

2-Rüzgar gülü

3-Kabartma haritalar

4-Yerin yapısı, kıvrımlı veya kırılmış yapısı ile ilgili yüzey

şekillerini gösteren araçlar

5-Kum masası

6-Tarih şeridi

7-Paralel ve meridyenler

Yukarıda belirtilen araçların dışında Sosyal Bilgiler ile

ilgili şemaları,haritaları,kroki ve planları özellikle maketleri

her okul kendi bünyesinde yapmalıdır.

FEN BİLGİSİ

1-Toprağın özellikleri

2-Bitkilerin çimlenmesi

3-Tavuk kümesi (Köyler için eğitsel değeri geniştir.)

4-Akvaryum (Naylon veya çinko kaplardan da faydalanılabilir.)

5-Teraryum (Köy ve kasabalarda yapılabilir.)

6-Ensekteryum (Gerekli yapılması mümkündür.)

7-Çevrede yetişen ağaçları tanımak koleksiyonu (Ağaçların

kullanıldığı sahalara göre ele alınacak.)

8-Çeşitli koleksiyonlar (Çevredeki taşlar,madenler,kumaş,

deri ve ürünler v.b.)

9-Sağlık çantası

10-İnsan vücuduna ait modeller ve levhalar

11-İspirto lambası

12-Karanlık kutu

13-Büyüteç (Basit olarak ampulden)

14-Hava terazisi

15-Havanın basıncını belirten şişe (Tabanı delinecek.)

16-Higrometre

17-Basit termometre (Ampul ve cam borudan yararlanılır.)

18-Konveksiyon aracı (Rüzgar oluşumunu ispatlamak için

önemlidie.)

19-Rüzgar oku

20-Hava gözlem evi

21-Isı karşısında renklerin özelliğini belirten araç (Kış-yaz

giyeceklerimiz yönünden önemlidir.)

22-Tarım bakımından toprağın özelliklerini belirten araç

(Suyu geçirme ve bitki yetiştirme yönünden.)

23-Toprak çeşitleri (Koleksiyon halinde.)

24-Bitkilerin çimlenme safhalarını gösteren araç (Gübrenin

fonksiyonu burada belirtilebilir.)

25-Su süzgeci (Kirli suları temizlemek için.)

26-İmbik

27-Buhar türbini (Şişeden faydalanılabilir.)

28-Erozyonun oluşumunu ispatlayan deney

29-Kutup yıldızı (60×80 boyutunda tabla halinde ve elektrikli

de olabilir.)

30-Kozmos olayını açıklayan deney (Bitkilerin besin durumu

ile ilgili.)

31-Tarım aletleri modelleri (Tarihi gelişimine göre.)

32-Çevremizde yetiştirilen bitkilerin koleksiyonu

33-Makaralar ve palangalar

34-Eğik düzlem

35-Suni mıknatıs

36-Sulu pil

37-Elektrikle devre teşkili (Tablo olarak yapılabilir.)

38-Beş duyuya ait levhalar ve şemalar

39-Büyüme,onarma ve enerji veren besin çeşitlerinin kil,

sabun,macun v.b. maddelerden modelleri yapılabilir

40-Solunum,sindirme ve kan dolaşımı ile iskelet levhaları

41-Küre kesiti

42-Çevredeki fosillerin sınıfta saklanması

43-Güneş sistemi

44-İletken ve yalıtkan maddeler tablosu

45-Telgraf (Basit olarak)

46-Elektrik zili (basit olarak)

47-Elektrik motoru (Basit olarak)

48-Elektrik üreteci (basit oarak)

49-Isının gazlara etkisini belirten araç

50-Isının madenlere etkisini belirten araç

51-Isının sıvılara etkisini belirten araç

52-Tulumba maketleri

53-Su çarkı

54-Sarkaçlar

55-Gaz motor maketi

56-Buhar makinesinin kesiti

57-Barometre

58-Solunum aracı

59-Kan dolaşımı 

YABANCI DİL

Eğitimde görsel ve işitsel araçlar öğrenmenin kalıcı izli

Olmasını sağlama açısından çok önemli görülmektedir.Bir

Öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse

Öğrenme olayı o kadar iyi ve kalıcı izli olmakta, unutma da

O kadar geç olmaktadır.

Yabancı dil öğretiminde de öğrencilerin öğrendikleri dili

Daha çok hatırlayabilmeleri için sınıf içinde çok ortamlı

(multi-media) öğretme durumunun düzenlenmesi önemli görülmektedir.Eğitimde uzun süre çok ortamlı öğretimin

temelini öğretmen ve ders kitabı oluşturmuştur.Bu gün ise

çağdaş teknoloji olanaklarından eğitimde yararlanılması

nedeniyle öğretmen-ders kitabı ikilisinin yanı sıra değişik

kaynaklar sınıf içindeki çok ortamlı öğretimin sağlanmasına

yardımcı olmaktadır.Bu kaynaklar genelde göze ve kulağa

hitap eden görsel ve işitsel araçlar olmaktadır.Sınıf içinde ne kadar çok bu araçlara yer verilirse öğrencilerin güdülenme düzeylerinin de o kadar çok arttığı belirtilmektedir.İyi bir yabancı dil öğretmeni, ders planı hazırlarken vereceği ders ile ilgili görsel ve işitsel araçlarını da önceden hazırlamalı,bu araçları nerede, nasıl uygulayacağını çok iyi planlamalıdır.

Yabancı dil sınıflarında en çok kullanılan görsel ve işitsel araçları üç ana grupta toplayıp aşağıdaki gibi sıralamak

Olasıdır.

A.    GÖRSEL ARAÇLAR

1.    Kitaplar

a.    Ders kitabı

b.   Öğretmen Kitabı

c.    Alıştırma Kitabı

2.    Yazı Tahtaları

a.    Kara Tahta

b.   Pazen Tahta

c.    Manyetik Tahta

d.   Bülten Tahtası

3.    Resimler

a.    Düz Resimler

b.   Çizgi Resimler

c.    Flaşkartlar

d.   Figürinler

e.    Duvar Resimleri

f.      Levhalar

g.    Afişler

4.    Gerçek Eşyalar ve Modeller

5.    Projektörler ve Grafikler

a.    Opak Projektörü

b.   Tepegöz ve Tepegöz Saydamı

c.    Slayd Projektörü ve Slaydlar

d.   Film Şeridi Projektörü ve Film Şeritleri

B.    İŞİTSEL ARAÇLAR

1.    Radyo

2.    Pikap ve Plaklar

3.    Teyp ve Ses Bandları

C.    GÖRSEL – İŞİTSEL ARAÇLAR

1.    Film makinası ve Hareketli Filmler

2.    Kapalı Devre Televizyon

3.    Video

4.    Bilgisayarlı Video

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.