4-5 Yaş

Bilim kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 18 defa okundu

4-5 YAŞ

Kilo almaya ve boyu uzamaya devam eder

Hareketlerindeki koordinasyon artar

Yeme, uyuma ve dışkılama alışkanlıkları düzenlidir

Çok hareketlidir

Bir şeylere başlar ama her zaman başladığını bitirmez

Patron gibi davranır

Diğer çocuklarla oynar fakat sürekli kendini savunur ve korur

Kavgaları kısa sürer

Büyük bir filozof gibi güzel konuşur

Hikayeler anlatır ve abartır

Uygunsuz sözcükleri yerli yersiz kullanır

Heceleri bir araya getirerek anlamsız sözcükler üretmekten hoşlanır

Güler, kikirder

Her şeyi ağırdan alır oyalanır

Söylendiğinde elini yüzünü yıkar

Nasıl ve Niçin soruları sorar

Etkin bir hayal gücü vardır

Akranlarına bağımlılık gösterir

 Okul Öncesi Dönem *. 3-4 YAŞ

Koşar, zıplar ve tırmanır

Kendi kendine yemek yiyebilir, fincandan içebilir

Bazı şeyleri dökmeden taşıyabilir

Kendinin soyunup giydirilmesine yardımcı olabilir

Öğle uykusuna yatmayabilir fakat sessizce oynar

Yetişkinlere cevap verebilir, onaylarını ister

Onay görmediğini belirten ifadelere duyarlıdır

İşbirliğine girer, basit işler için bir yere gönderildiğinde koşarak gider

“Ben de” dönemidir. Her şeyin içinde yer almak ister

Her şeyi merak eder

Hayal gücü kuvvetlidir. Karanlıktan ve hayvanlardan korkabilir.

Hayali arkadaşları olabilir

Konuşkandır. Genellikle kısa cümleler kurar.

Bekleyebilir ama sabrı azdır

Oyuncakları sepete toplama gibi küçük sorumluluklar alabilir

Kendi kendine gayet iyi oynar fakat grup oyunlarında problemlerle karşılaşılır

Karşı cinsten ebeveyne yakınlık duyar  fakat zaman zaman değiştirebilir

Kıskançtır. Özellikle yeni bir bebeğe tahammül edemez

Suçluluk duyabilir

Sürekli sızlanarak, ağlayarak ve sevgiyi garanti etmeye çalışarak duygusal açıdan güvensiz olduğunu gösterebilir

Parmak emerek, tırnak yiyerek vb davranışlarla gerginliğini azaltmaya çalışabilir

Kendini ifade etmeye çok açıktır

hazırlayan: Doç. Dr. Melike Sayıl

3-5 yaş

3 ve 4 yaş arası sıklıkla “kim?”, “nerede?” ve “ne?” gibi soru tiplerini yöneltirler. Cümleleri daha uzundur ve konuşması daha akıcıdır. 4-5 yaş arası kendisine söylenen her şeyi anlar ve kolay anlaşılır bir şekilde konur.

Yaş

Yapması Beklenenler

Öneri Alınması Gereken Durumlar

3-4 yaş

Çok sayıda sorular yöneltir.

Kendine ait öyküler uydurur ve yaptıklarını anlatır.

Yaklaşık beş- altı sözcüklü cümleler kurar.

Zamanı algılar (yarın, daha sonra, gelecek hafta gibi)

İfade etmek istediklerini anlaşılır bir şekilde söyleyemiyorsa

Konuşması sırasında iletişimini aksatacak ölçüde takılma, duraksama ve ses, hece ya da sözcük tekrarları varsa.

4-5 yaş

Daha uzun öyküler anlatır ve içinde ailesinin de olduğu öyküler yaratabilir.

Beş sözcükten daha fazla sözcük içeren cümleler kurar.

Gelecek zamanı kullanır (Örneğin; “Yarın anaokuluna gideceğim.”gibi).

Eğer hala sözcükleri biraraya getirip cümle kurmakta güçlük çekiyorsa

Konuşmasına ilişkin kullandığı sesleri doğru olarak üretemiyorsa ya da artikülasyon hataları yapıyorsa

Söylenen direktifi anlamakta güçlük çekiyorsa

İletişim kurma konusunda

çekingense.

Öğrendiği ifadeleri uygun

bağlamda kullanamıyorsa.

Ona Nasıl yardım Edebilirsiniz?

Büyük- küçük, sert- yumuşak gibi zıtlıklar içeren oyunlar oynayın.

Konuşmalarınıza zamana ilişkin kavramlar katın (bugün, yarın, daha sonra, gelecek hafta gibi).

Çocuğunuza olaylara ilişkin hisleri ve duyguları hakkında konuşma fırsatı tanıyın ve paylaşımda bulunun.

Kendinize ait sözcük oyunları, tekerlemeler, hikayeler yaratın.

Sözcük bulma oyunları oynayın.

Dil ötesi becerilere ilişkin oyunlar üretebilirsiniz ( örneğin;bir sözcüğün hangi sesle başladığının ya da bir sesle başlayan sözcüğün bulunması gibi fonolojik farkında olmaya ilişkin aktiviteler).

WWW.EĞİTİM.COM

5.1. 36-60 Aylık Çocukların Gelişim Özellikleri

            Psikomotor Gelişim

1.      Çizgi üzerinde yürür.

2.      Daire etrafında döner.

3.      Çift ayakla uzağa atlar.

4.      Çift ayakla sıçrar.

5.      Geri geri çift ayak sıçrar.

6.      Tek ayak üzerinde sıçrar.

7.      Tek ayak üzerinde 5-7 saniye durur.

8.      Ayak değiştirerek iner-çıkar.

9.      Yuvarlanmakta olan topa tekme atar.

10.  Atılan topu yakalar.

11.  Yerden zıplayan topu yakalar

12.  Topu kendisi sıçratıp yakalar.

13.  Bir metre yukarı atılan topu yakalar.

14.  Hareket halindeki büyük bir topu ayağı ile durdurur.

15.  20 cm. yükseklikten atlar.

16.  Kendine doğru zıplatılan topu yakalar.

17.  Parmak ucunda yürür.

18.  Topuk ve ayak ucuyla yürür.

19.  Topuk ve ayak ucuyla geri geri yürür.

20.  Dokuz blokla kule yapar.

21.  Plastik çivi tahtasına çivi takar – söker.

22.  Daire şeklini çizer.

23.  Kare şeklini çizer.

24.  Üçgen şeklini çizer.

25.  Makasla basit şekilleri keser.

26.  Oyun hamuru gibi yumuşak materyalleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.

27.  Çeşitli şekiller çizer ve boyar.

28.  İpe boncuk, makarna vb. dizer.

29.  Çeşitli malzemelerle baskı yapar.

30.  Bir kaptan başka bir kaba sıvıları boşaltır.

31.  Ritme uygun dans eder.

            Özbakım Becerileri

1.      Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyinir.

2.      Yardımla saçını tarar.

3.      Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler-çözer.

4.      Giysilerinin  önünü-arkasını ayırt eder.

5.      Ellerini yıkar.

6.      Dişlerini fırçalar.

7.      Sözel ipuçları ile tabakları, peçeteleri, çatal ve kaşıkları doğru yerleştirerek sofra kurmaya yardım eder.

8.      Boyuna uygun bir askıya ceketini veya hırkasını asar.

9.      Masada kirlettiği kendine ait yeri temizler.

10.  Gece gereksinim duyduğunda uyanır ve tuvalete gider.

11.  Burnunu mendille siler.

12.  Ev işlerine yardım eder.

13.  Kendisine ait eşyaları toplar.

14.  Yardım ile bıçak kullanır.

Sosyal-Duygusal Gelişim

1.      Toplum içinde kendisinden beklenen uygun davranışları gösterir.

2.      Yetişkinlerin konuşmalarına katılır.

3.      Aldığı sorumlulukları yerine getirir.

4.      Nezaket kurallarını uygular.

5.      Kendisinden küçüklere sevgi ve ilgi gösterir.

6.      Oyuncaklarını paylaşır.

7.      Yetişkinlerin yönettiği grup oyunlarına katılır.

8.      Diğer çocuklarla çeşitli oyunlar oynar.

9.      Basit kurallı oyunlar oynar.

10.  Sırasını bekler.

11.  Haklarını korur.

12.  Övgüden hoşlanır, yaptığı işin beğenilmesini ister.

13.  Kendisi ile ilgili sorulara uygun cevaplar verir.

14.  Duygularını ifade eder.

15.  Bir sorunu olduğu zaman yardım ister.

16.  Sofra kurallarına uyar.

17.  Adını, soyadını ve yaşını bilir.

Bilişsel Gelişim

1.      Büyük-küçük, az- çok, açık-kapalı, uzun-kısayı resimde ayırt eder.

2.      4-8 parçalı yap-bozu yapar.

3.      Sayı ile nesne arasında ilişki kurar (1’den 10’a kadar).

4.      1’den 10’a kadar sayar.

5.      Yetişkinin istediği sayıdaki nesneyi verir (1’den 10’a kadar),

6.      İki yarım daireyi birleştirip daire yapar.

7.      Nesnelerin neden yapıldığını söyler.

8.      “Neden evimiz, kitabımız, saatimiz, gözlerimiz vardır” gibi  soruları cevaplandırır.

9.      Tamamlanmamış insan resmine kol ve bacak çizer.

10.  Resmi gösterilen mesleklerin adını söyler.

11.  Meslekler ile kullandıkları araç-gereçler arasında ilişki kurar.

12.  Kısa bir süre gösterilip gizlenen tek nesne resimlerinin neye ait olduğunu hatırlayarak söyler.

13.  Artık materyalleri kullanarak özgün bir ürün yaratır.

14.  Ana ve ara renkleri eşleştirir.

15.  Ana ve ara renklerle ilişki kurar.

16.  Ana ve ara renkleri gruplar.

17.  Ana ve ara renkleri sıralar.

18.  Verilen nesneleri açıktan koyuya, koyudan açığa doğru sıralar.

19.  Bir olayı oluş sırasına göre  anlatır.

20.  Gösterilen resimlerle ilgili öykü oluşturur.

21.  Objeleri temel özelliklerine göre gruplar (hayvanlar, sebzeler, çiçekler)

22.  Resme bakarak nesneyi tanımlar.

23.  Dil, boyun, kol, diz, parmak gibi beden parçalarını gösterir.

24.  Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Dil Gelişimi

1.      Konuşmalarında bağlaç kullanır.

2.      Kendi kendine bir şarkı, şiir, tekerleme söyler.

3.      Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak, sorulan sorulara cevap verir.

4.      Konuşmalarında sıfat kullanır.

5.      Konuşmalarında ifadelerin olumsuz biçimlerini de kullanır.

6.      “Neden, nasıl, kim?” gibi soru sözcüklerini kullanarak tümceler kurar.

7.      Konuşmalarında kişi zamirlerini kullanır.

8.      Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri doğru olarak kullanır (Önünde, arkasında gibi).

9.      Konuşmalarında tümcenin temel öğelerini kullanır.

10.  Konuşmalarında işaret zamirini kullanır.

Duygularını adlandırır.

Dün, bugün, yarına ilişkin zaman bildiren sözcükleri  doğru olarak kullanır.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

36-60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

ANKARA

2002

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.