"teknik ned" Araması Sonuçları

Modern Tibbin nlemekte aresiz Kaldigi, Hatta, Bazen Neden Oldugu Hastalik

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

Modern tibbin nlemekte aresiz kaldigi, hatta, bazen neden oldugu hastaliklar her geen gn artan sayida insani kurbanlari arasina aliyor. Medeniyet Hastaligi da denilen bu rahatsizliklarla basa ikmak iin insanlar artik ‘dogal’ sifalar aramaya baslamistir. Bati dnyasinda kalple ilgili rahatsizliklardan lenlerin sayisi hemen hemen iki kati olmasina ragmen en ok korkulan hastaliklarin basinda herhalde kanser gelmektedir. Bunun bir nedeni de birok kanser trnn hala esrarini koruyor olmasi ve sebebinin blilinmemesiyle birlikte, modern tibbin en ciddi ve yaygin grlen kanserlerin tedavisinde bile henz yetersiz kalmasidir.

Devamını Oku

Dna Nedir

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 16 defa okundu

DNA NED?R

Gl bir elektron mikroskobuyla bak?ld???nda sizi olu?turanhcreyi grrz.Peki ya DNA nerede?DNA,hcrenin ortas?ndaki,kromozom ad? verilen 46 tane ok uzun ve ok ince ipliki?in iinde.Bu iplikiler o kadar incedir ki onlar? elektron mikroskobunun yard?m? ile bile gremezsiniz.Ama bu tek hcreniniindeki btn DNA’y? skp alabilseydiniz elde edece?iniz DNA,bir buuk metre uzunlu?unda olurdu!DNA iplikilerinin kal?nl?klar?n? gznzde canland?rabilmemiz de ayn? lde zordur;bir fikir edinebilmemiz iin ?unu syleyebiliriz:Bir diki? i?nesinindeli?inden be? milyon tane ipliki?i ayn? anda geirebilirsiniz!Bir hcre blnmek zereyken DNA k?vr?larak s?k???r.Kromozomlar? grebilmenizin nedeni de budur.?ekilleri X’i and?r?r.Benzersiz bir canl? yap?lmas? iin gerekli bilgilerin tm bu kromozomlar?n iinde bulunmaktad?r.

Devamını Oku

Diyabet Nedir? Nas?l Meydana Gelir?

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 20 defa okundu

Diyabet nedir? Nas?l meydana gelir?

Diyabet, ba?ta karbonhidratlar olmak zere protein ve ya? metabolizmas?n? ilgilendiren bir metabolizma hastal???d?r ve kendisini kan ?ekerinin srekli yksek olmas? ile gsterir. Diyabet hastalar?ndaki temel metabolik bozukluk, kan yoluyla ta??nan glkozun (?ekerin) hcrelerin iine girememesidir. Normal ko?ullarda besinlerden elde edilen veya karaci?erdeki depolardan kana sal?nan glkoz pankreas taraf?ndan salg?lanan ?NSL?N hormonunun yard?m?yla hcre iine girer ve orada yak?larak enerjiye dn?r. Hcrelerin zerinde de?i?ik maddelerin girmesine izin verilen kap?lar vard?r. Bu kap?lar normalde kilitlidirler ve uygun anahtar varl???nda a?l?rlar. Diyabet, hcrelerin zerindeki glkoz kap?s?n?n a?lamamas? durumudur. Bu rnekten ilerlersek diyabet, anahtar i?levi gren ?NSL?N hormonu yetersizli?ine ve/veya inslinin etkiledi?i reseptrlerin (hcre kap?s?ndaki kilidin) bozuklu?una ba?l? geli?mektedir.

Devamını Oku

Str Teknikleri Ve Materyalleri

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 228 defa okundu

STR TEKN?KLER? VE MATERYALLER?

Bir insizyon/laserasyon gerektiren cerrahi i?lemlerin en son ad?m? yaran?n stre edilmesidir. Str teknikleri cerrahide kritik bir nokta olu?tururlar. Bu noktada atravmatik cerrahi i?lem iin uygun materyal seimi zorunludur. Yara kapat?lmas? iin kullan?lan materyal ve metotlar dikkatlice seilmi? olmal?d?r. nk bu nemli ad?m yaray? iyile?mesi iin haz?rlar ve uygunsuz yap?ld???nda normal iyile?meyi engelleyebilir. Ayr?ca hastalar?n cerrah?n becerisine karar vermelerinde kulland?klar? birka belirtiden biri de, stre edilmi? yaran?n grn?dr.

Devamını Oku

Alzheimer Hastal??? Nedir?

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 26 defa okundu

Alzheimer Hastal??? Nedir?

Alzheimer Hastal??? (AH) en s?k grlen demans (bunama) tipidir. Bunama ya da demans, gnlk ya?am aktivitelerinin srdrlmesini engelleyen ilerleyici, kronik bir beyin hastal???d?r. Bellek kayb?, gnlk ya?am?n gereksinimleriyle ba?a ?kabilme yetene?inde azalma, alg?lamada, toplumsal davran??lar?n dzenlenmesinde ve duygusal tepkilerin kontrolnde bozulma s?k kar??la??lan belirtilerdir. Bunama ya da demans, byk o?unlukla geri dn?sz ve ilerleyici bir durumdur.

Devamını Oku

Y?ld?z Teknik niversitesi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 10 defa okundu

YILDIZ TEKN?K N?VERS?TES?

ELEKTR?K-ELEKTRON?K FAKLTES?

ELEKTR?K MHEND?SL??? BLM

Devamını Oku

?arbon Nedir?

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 11 defa okundu

?arbon nedir?

?arbon Bacillus anthracis isimli bakterinin yol at??? bir hastal?kt?r. ?arbon hastal??? Asya, Gney Avrupa, Afrika ve Avustralya gibi dnyan?n byk bir blmnde yzy?llar boyu hayvanlarda (s?kl?kla s???r, koyun, kei, deve, antilop ve di?er otul hayvanlar) grlen bir hastal?kt?r. Ancak enfekte hayvanlarla veya bunlar?n dokular?yla temas halinde olan insanlarda da grlebilir. ?arbon bakterisi evre ?artlar?nda “spor” denilen bir biim alarak ya?am?n? srdrebilmektedir. En s?k grlen do?al formunda deride siyah renkli yaralar meydana getirir ve orjinal ismini de (Anthrax) buradan alm??t?r.

Devamını Oku

Diyabet Nedir? Nas?l Meydana Gelir?

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 28 defa okundu

Diyabet nedir? Nas?l meydana gelir?

Diyabet, ba?ta karbonhidratlar olmak zere protein ve ya? metabolizmas?n? ilgilendiren bir metabolizma hastal???d?r ve kendisini kan ?ekerinin srekli yksek olmas? ile gsterir. Diyabet hastalar?ndaki temel metabolik bozukluk, kan yoluyla ta??nan glkozun(?ekerin) hcrelerin iine girememesidir. Normal ko?ullarda besinlerden elde edilen veya karaci?erdeki depolardan kana sal?nan glkoz pankraeas taraf?ndan salg?lanan ?NSL?N hormonunun yard?m?yla hcre iine girer ve orada yak?larak enrjiye dn?r. Hcrelerin zerinde de?i?ik maddelerin girmesine izin verilen “kap?lar” vard?r. Bu kap?lar normalde kilitlidirler ve uygun “anahtar” varl???nda a?l?rlar. Diyabet, hcrelerin zerindeki glkoz “kap?s?n?n” a?lamamas? durumudur. Bu rnekten ilerlersek diyabet, anahtar i?levi gren ?NSL?N hormonu yetersizli?ine ve/veya inslinin etkiledi?i reseptrlerin( hcre kap?s?ndaki kilidin) bozuklu?una ba?l? geli?mektedir.

Devamını Oku

Diyabet(?eker Hastal???) Nedir?

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 22 defa okundu

D?YABET(?EKER HASTALI?I) NED?R?

Diyabet nedir? Nas?l meydana gelir?

Diyabet, ba?ta karbonhidratlar olmak zere protein ve ya? metabolizmas?n? ilgilendiren bir metabolizma hastal???d?r ve kendisini kan ?ekerinin srekli yksek olmas? ile gsterir. Diyabet hastalar?ndaki temel metabolik bozukluk, kan yoluyla ta??nan glikozun(?ekerin) hcrelerin iine girememesidir. Normal ko?ullarda besinlerden elde edilen veya karaci?erdeki depolardan kana sal?nan glikoz pankreas taraf?ndan salg?lanan ?NSL?N hormonunun yard?m?yla hcre iine girer ve orada yak?larak enerjiye dn?r. Hcrelerin zerinde de?i?ik maddelerin girmesine izin verilen “kap?lar” vard?r. Bu kap?lar normalde kilitlidirler ve uygun “anahtar” varl???nda a?l?rlar. Diyabet, hcrelerin zerindeki glikoz “kap?s?n?n” a?lamamas? durumudur. Bu rnekten ilerlersek diyabet, anahtar i?levi gren ?NSL?N hormonu yetersizli?ine ve/veya inslinin etkiledi?i reseptrlerin( hcre kap?s?ndaki kilidin) bozuklu?una ba?l? geli?mektedir.

Devamını Oku

Y?ld?z Teknik niversitesi

Tıp kategorisine 12 Temmuz, 2007 tarihinde eklendi, 13 defa okundu

YILDIZ TEKN?K N?VERS?TES?

ELEKTR?K-ELEKTRON?K FAKLTES?

ELEKTR?K MHEND?SL??? BLM

Devamını Oku