İntravenöz Kateter İnfeksiyonları

İNTRAVENÖZ KATETER İNFEKSİYONLARI

Araş. Gör. Dr. Ömer EVİRGEN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Araştırmanın Adı:

ARAŞTIRMANIN ADI:

Akciğer kanserlerinde serumda ve bronkoalveoler lavaj (BAL)’da neopterin ve glutatyon peroksidazın prognostik değeri.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Zor Hava Yolu İdaresinde İnvaziv Yöntemler

ZOR HAVA YOLU İDARESİNDE İNVAZİV YÖNTEMLER

Endotrakeal entübasyon, genelde hava yolunun güvenli bir şekilde açılması, güvenilir bir şekilde devam ettirilmesi ve yeterli gaz alışverişini sağlamada değişik şekillerde uygulanan en sık ve ilk tercih edilen bir yöntemdir. Ancak zor hava yolu varlığında bu yöntemle yapılan tekrarlayan denemelere bağlı olarak hava yolu travması, bilinen pekçok komplikasyon yanında, hipoksi ve hiperkarbiye bağlı morbiditede artmaktadır. Özellikle hipoksiye bağlı olarak gelişebilecek kardiyak arrest ve beyin hasarı en önemli problemler içinde yer alır. Endotrakeal entübasyonun değişik nedenlerle başarısız olması durumunda ısrarla yapılacak tekrarlayan denemeler yerine; hastayı riske sokmadan diğer yöntemlere bağvurulması daha doğrudur.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Zehirlenmeler

ZEHİRLENMELER

Dr.Yeşim UNCU

Organizmaya yeterli miktarda girdiğinde yaşamsal işlevleri tahrip eden ya da bozan maddelere  zehir , organizmanın zehirden zarar görmesine ise   zehirlenme  denir.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Pneumonıa

PNEUMONIA

We can define pneumonia as becoming inflamed of lungs. Pneumonia takes part in baby and old deaths. In short, pneumonia is a mortal disease. Under 5 years old child deaths, form half of deaths in our country. Most important reason of child deaths is pneumonia. Pneumonia is seen at every age groups generally. But progress of pneumonia is more serious about childrens and olds.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Yutma Ve Aspirasyon

YUTMA ve ASPİRASYON

Dr. Atilla MESCİOĞLU

BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ SONRASI VE NÖROLOJİK HASTALIKLARA BAĞLI GELİŞEN, YUTMA BOZUKLUĞU VE ASPİRASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Yüksek Frekanslı Ventilasyon : Geçmiş, Bugün Ve Gelecek

YÜKSEK FREKANSLI VENTİLASYON : GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK

HFV gelişiminde dünden bugüne kilometre taşları

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Yetişkin Eğitimi  

YETİŞKİN EĞİTİMİ  

Uz.Dr.Züleyha ALPER

“Bir çok yetişkin eğitimcisi yapabileceklerinin en iyisini yapmayı ister ve bu yönde gelişim için çalışmaya gönüllüdür. Bunu yapabilirler çünkü; inançların ve davranışların eğitim ve öğrenim ile ne şekilde ilişkili olduğunu bilirler”

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Yeterliliğe Dayalı Eğitim

YETERLİLİĞE DAYALI EĞİTİM

Dr. Hakan ÖZDEMİR

Dünyadaki tüm tıp okulları geleneksel olarak hep öğretim üyelerinin öğretim şekillerini sorgulamaktan ve uygulamalardaki hataları ortaya çıkarmaktan kaçınmıştır. Tıp eğitiminin değiştirilebilmesi için öğretim üyelerinin eğitim işini birincil görevleri olarak algılamaları ve karşılıklı etkileşimli öğretme yöntemleri hakkında eğitilmeleri gerekmektedir.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Yenidoğanda Nonsteroid Antienflamatuar Ajanlar

YENİDOĞANDA NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR AJANLAR

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneğinin yaptığı tanımlamaya göre “Ağrı, gerçek veya potansiyel doku hasarı ile birlikte olan veya böyle bir hasar gibi tanımlanan nahoş bir duyusal ve emosyonel deneyimdir”.

Devamını Oku…

İlk Yorumu siz yazın - Ne düşünüyorsunuz?  Yazar: ansiklopedisi - 12 Tem 2007 - 22:20

Kategoriler: Tıp   Etiketler:

Sonraki Sayfa »